Punt Uniku ta’ Kuntatt

Il-punt ta’ Dħul Uniku huwa tim fid-dipartiment tal-kummerċ tal-Kummissjoni Ewropea, taħt it-tmexxija tal-Uffiċjal Kap tal-Infurzar għall-Kummerċ. Il-punt ta’ Dħul Uniku huwa l-ewwel punt ta’ kuntatt għall-partijiet ikkonċernati kollha tal-UE li qed jiffaċċjaw ostakli potenzjali għall-kummerċ f’pajjiżi terzi jew li jsibu nuqqas ta’ konformità mar-regoli ta’ sostenibbiltà relatati mal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli jew mal-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi.

Biex jgħinek issib triqtek, il-Punt ta’ Dħul Uniku żviluppa żewġ formoli tal-ilmenti, waħda dwar l-aċċess għas-suq/l-ostakli għall-kummerċ u waħda dwar kwistjonijiet ta’ sostenibbiltà — kif ukoll gwidi pass pass biex dawn jitlestew. Għal kwistjonijiet relatati mal-Istrument Kontra l-Koerċizzjoni u biex tissottometti informazzjoni rilevanti jekk jogħġbok żur il-Punt uniku ta’ kuntatt tal-Istrument Kontra l-Koerċizzjoni.

Trid tniedi lment bil-Punt ta’ Dħul Uniku? Ikkuntattjana!

Il-punt ta’ Dħul Uniku jista’ jappoġġjak meta tkun qed tħejji l-ilment tiegħek — tista’ tikkuntattja l-Punt ta’ Dħul Uniku direttament fuq trade-single-entry-point@ec.europa.eu. Bħala parti mill-proċess ta’ qabel in-notifika, il-Punt ta’ Dħul Uniku jista’ jgħinek tiddeċiedi jekk tnedix ilment u tiggwidak fil-proċess tal-ilment jekk ikun meħtieġ.

Il-punt ta’ Dħul Uniku kif isegwi l-ilmenti?

Ladarba jasal permezz tal-formoli ta’ kuntatt, il-Punt ta’ Dħul Uniku jiżgura proċess simplifikat biex jivvaluta l-ilment tiegħek. Dan jinkludi valutazzjoni tal-kwistjoni tiegħek mill-esperti rilevanti fid-DĠ KUMMERĊ f’koordinazzjoni ma’ servizzi oħra tal-Kummissjoni Ewropea u delegazzjonijiet tal-UE kif rilevanti. Meta titlesta l-valutazzjoni, il-Punt ta’ Dħul Uniku jikkuntattjak direttament biex jispjega l-eżitu u l-azzjonijiet ta’ segwitu potenzjali.

Ikkuntattjana

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr