Unjoni Doganali UE-Andorra

Inti interessat li timporta prodotti minn Andorra? Din it-taqsima tgħinek tifhem l-unjoni doganali tal-UE ma’ Andorra.

F’daqqa t’għajn

L-Unjoni doganali bejn il-Komunità Ewropea u l-Prinċipalità ta’ Andorra ġiet stabbilita fl-1990. Huwa jipprevedi

 • moviment liberu bejn iż-żewġ partijiet tal-unjoni doganali għall-merkanzija koperta, bħala riżultat tat-tneħħija tal-miżuri tariffarji u mhux tariffarji
 • tariffa doganali komuni, politika kummerċjali komuni u Dikjarazzjoni Konġunta fi ftehimiet preferenzjali tal-KE
 • adozzjoni minn Andorra tad-dispożizzjonijiet dwar il-formalitajiet tal-importazzjoni applikati mill-Komunità għal pajjiżi terzi u l-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi applikabbli għal materji doganali fil-Komunità u meħtieġa għall-funzjonament tajjeb tal-unjoni doganali
 • dazju speċjali/ħelsien mit-taxxa għall-vjaġġaturi

Kummerċ ta’ oġġetti

 • l-Unjoni doganali tkopri l-prodotti kollha misjuba bejn il-Kapitoli 25 u 97 tas-Sistema Armonizzata (SA)
 • l-Unjoni doganali ma tkoprix il-prodotti agrikoli. Madankollu, il-prodotti li jaqgħu taħt il-Kapitoli 1–24 tas-SA li joriġinaw f’Andorra huma eżentati mid-dazji tal-importazzjoni meta jiġu importati fl-UE. Barra minn hekk, japplika trattament preferenzjali għal prodotti tat-tabakk speċifiċi tal-UE importati f’Andorra.

Tariffi

 • dazji doganali żero u kwoti żero għal merkanzija koperta mill-unjoni doganali
 • għall-prodotti agrikoli pproċessati, it-tneħħija tad-dazji doganali fuq l-importazzjonijiet u l-ħlasijiet li jkollhom effett ekwivalenti tapplika għad-dazji doganali li jikkostitwixxu l-komponent fiss tat-taxxa fuq l-importazzjonijiet ta’ dawk il-prodotti fil-Komunità mill-Prinċipalità ta’ Andorra, filwaqt li l-komponent varjabbli għandu jkompli japplika.
 • iċċekkja t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek li joriġina mill-UE u esportat lejn Andorra bl-użu tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi
 • iċċekkja t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek li joriġina minn Andorra u esportat lejn l-UE bl-użu tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi

Regoli tal-oriġini

 

Iċċekkja r-regoli tal-oriġini li japplikaw għall-prodott speċifiku tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-merkanzija trid tissodisfa sabiex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea.
 • fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittex għalih bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix integrata.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

 • tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa, tas-sikurezza, sanitarji u fitosanitarji li l-oġġetti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea
 • fittex ir-regoli dwar is-saħħa, is-sikurezza u l-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittex għalih bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix integrata.

Dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali

 • il-Prinċipat ta’ Andorra adotta d-dispożizzjonijiet doganali meħtieġa għall-funzjonament tajjeb tal-Unjoni Doganali abbażi tal-Kodiċi Doganali Komunitarju u d-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni tiegħu.
 • fejn il-Prinċipat ta’ Andorra jagħti b’mod awtonomu l-preferenzi tariffarji, u l-awtoritajiet tiegħu jixtiequ jwettqu kontroll ta’ wara r-rilaxx ta’ ċertifikat tal-oriġini (EUR.1 jew formola A) jew dikjarazzjoni ta’ fattura, tali kontrolli għandhom isiru minn wieħed mill-uffiċċji doganali tal-Komunità nominati
 • iċ-ċertifikati ta’ sostituzzjoni maħruġa mill-uffiċċji doganali tal-Komunità jew mill-uffiċċji doganali tal-Prinċipalità ta’ Andorra li l-prodotti jkunu tqiegħdu taħt il-kontroll tagħhom għandhom jiġu aċċettati fil-parti l-oħra tal-Unjoni Doganali taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f’kull waħda minn dawk il-proċeduri.
 • Andorra tapplika mutatis mutandis ir-Regolament Nru 1207/2001 (dikjarazzjoni tal-fornitur)
 • skopri aktar dwar id-dokumenti tal-approvazzjoni doganali u l-proċeduri meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea

Proprjetà intellettwali u indikazzjonijiet ġeografiċi

 • skopri aktar dwar il-leġiżlazzjoni dwar il-PI u l-IĠ fl-UE, kif ukoll il-politika tal-UE dwar id-DPI fil-kummerċ

Kummerċ fis-servizzi

 • sib aktar informazzjoni dwar ir-regoli, ir-regolamenti u l-faċilitajiet għall-kummerċ fis-servizzi

L-akkwist pubbliku

 • sib informazzjoni ġenerali dwar il-leġiżlazzjoni dwar l-akkwist pubbliku, ir-regoli u l-aċċess għal swieq differenti
 • sib informazzjoni speċifika dwar is-suq tal-UE tal-akkwist pubbliku

Investiment

 • sib informazzjoni ġenerali biex tippermetti l-investiment tiegħek barra minn pajjiżek
 • sib informazzjoni speċifika jekk qed tinvesti minn barra lejn l-UE

Links u dokumenti

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr