UE-Andorra Dwana

Interessat timporta prodotti minn Andorra? Din it-taqsima tgħinek tifhem l-unjoni doganali tal-UE ma’ Andorra.

Mad-daqqa T’għajn

L-Unjoni doganali bejn il-Komunità Ewropea u l-Prinċipat ta’ Andorra ġiet stabbilita fl-1990. Jipprevedi

 • moviment liberu bejn iż-żewġ partijiet tal-unjoni doganali għall-prodotti koperti, bħala riżultat tat-tneħħija ta’ miżuri tariffarji u mhux tariffarji
 • tariffa doganali komuni, politika kummerċjali komuni u Dikjarazzjoni Konġunta fil-ftehimiet preferenzjali tal-KE
 • adozzjoni minn Andorra tad-dispożizzjonijiet dwar formalitajiet ta’ importazzjoni applikati mill-Komunità lil pajjiżi terzi u l-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi applikabbli għal kwistjonijiet doganali fil-Komunità u meħtieġa għall-funzjonament tajjeb tal-unjoni doganali
 • dazju speċjali/eżenzjoni mit-taxxa għal vjaġġaturi

Kummerċ f’merkanzija

 • l-Unjoni doganali tkopri l-prodotti kollha li jinsabu bejn il-kapitoli 25 u 97 tas-Sistema Armonizzata (HS)
 • l-Unjoni doganali ma tkoprix il-prodotti agrikoli. Madankollu, prodotti li jaqgħu taħt il-Kapitoli HS 1–24 li joriġinaw f’Andorra huma eżentati mid-dazji tal-importazzjoni meta jiġu importati fl-UE. Barra minn hekk, trattament preferenzjali japplika għal prodotti tat-tabakk tal-UE speċifiċi importati f’Andorra.

It-tariffi

 • dazji doganali żero u kwoti żero għal oġġetti koperti mill-unjoni doganali
 • għal prodotti agrikoli pproċessati, it-tneħħija ta’ dazji doganali fuq importazzjonijiet u ħlasijiet li għandhom effett ekwivalenti tapplika għal dazji doganali li jikkostitwixxu l-komponent fiss tal-ħlas fuq importazzjonijiet ta’ dawk il-prodotti fil-Komunità mill-Prinċipalità ta’ Andorra, filwaqt li l-komponent varjabbli għandu jkompli japplika
 • Iċċekkja t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek li joriġina mill-UE u esportat lejn Andorra permezz tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi
 • Iċċekkja t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek li joriġina minn Andorra u esportat lejn l-UE billi tuża l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi

Regoli ta’ l-oriġini

 

Iċċekkja r-regoli tal-oriġini li japplikaw għall-prodott speċifiku tiegħek fl-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi.

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • tgħallem dwar ir-rekwiżiti, ir-regoli u l-proċeduri tekniċi li l-prodotti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea.
 • Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tagħha fl-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tagħha. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittixha bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix inkorporata.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

 • tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa, tas-sikurezza, sanitarji u fitosanitarji li jridu jiltaqgħu magħhom l-oġġetti sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea
 • Fittex ir-regoli dwar is-saħħa, is-sikurezza u l-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tagħha. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittixha bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix inkorporata.

Dokumenti ta’ approvazzjoni doganali u proċeduri

 • il-Prinċipat ta’ Andorra adotta d-dispożizzjonijiet doganali meħtieġa għall-funzjonament tajjeb ta’ l-Unjoni Doganali bbażata fuq il-Kodiċi Doganali Komunitarju u d-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni tiegħu.
 • fejn il-Prinċipalità ta’ Andorra tagħti b’mod awtonomu l-preferenzi tariffarji, u l-awtoritajiet tagħha jixtiequ jwettqu kontroll a posteriori ta’ ċertifikat ta’ oriġini (EUR.1 jew forma A) jew dikjarazzjoni ta’ fattura, tali kontrolli għandhom isiru minn wieħed mill-uffiċċji doganali tal-Komunità magħżula.
 • iċ-ċertifikati ta’ sostituzzjoni maħruġa mill-uffiċċji doganali tal-Komunità jew mill-uffiċċji doganali tal-Prinċipat ta’ Andorra li taħt il-kontroll tagħhom tqiegħdu l-prodotti għandhom jiġu aċċettati fil-parti l-oħra tal-Unjoni Doganali taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f’kull waħda minn dawk il-proċeduri.
 • Andorra tapplika mutatis mutandis ir-Regolament Nru 1207/2001 (dikjarazzjoni tal-fornitur)
 • skopri aktar dwar id-dokumenti tal-approvazzjoni doganali u l-proċeduri meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea

Proprjetà intellettwali u indikazzjonijiet ġeografiċi

 • skopri aktar dwar il-leġiżlazzjoni dwar il-Proprjetà Intellettwali u l-IE fl-UE, kif ukoll dwar il-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fil-kummerċ

Kummerċ f’servizzi

 • sib aktar tagħrif dwar ir-regoli, ir-regolamenti u l-faċilitajiet għall-kummerċ fis-servizzi

L-akkwist pubbliku

 • sib informazzjoni ġenerali dwar il-leġiżlazzjoni tal-akkwist pubbliku, ir-regoli u l-aċċess għal swieq differenti
 • sib informazzjoni speċifika dwar is-suq tal-UE tal-akkwist pubbliku

L-investiment

 • sib informazzjoni ġenerali biex tippermetti l-investiment tiegħek barra pajjiżek
 • sib informazzjoni speċifika jekk qed tinvesti minn barra lejn l-UE

Links u dokumenti

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr