Storja tal-kumpanija:

Estrazzjoni għas-suċċess fil-Ġappun

Estrazzjoni għas-suċċess fil-Ġappun

Il-kummerċ ta’ Marin Baturov mal-Ġappun żdied b’mod sinifikanti minn meta daħal fis-seħħ il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun fi Frar 2019. Marin Baturov huwa fornitur tal-ġebel naturali ta’ proprjetà tal-familja bbażat fil-Bulgarija. Imwaqqfa fl-1996, għandhom esperjenza fil-kummerċ mal-Ġappun kemm qabel kif ukoll wara d-dħul fis-seħħ tal-ftehim. Għad-ditta Bulgara, il-benefiċċji prattiċi tal-ftehim kummerċjali huma faċli li wieħed jara fl-esportazzjonijiet tagħhom lejn ir-reġjun.

Il-Ġappun għandu kontrolli doganali stretti ħafna, iżda l-ftehim ta’ sħubija taffa dan l-ostaklu għall-esportaturi tal-UE. Wieħed mill-akbar titjib għan-negozji Ewropej huwa t-tnaqqis fil-burokrazija.
Irina Gueorguieva, Maniġer tal-Esportazzjoni f’Marin Baturov

Esportazzjoni tal-mod faċli

Qabel il-ftehim, Marin Baturov kellu jipprovdi ċertifikat fitosanitarju, li huwa meħtieġ biex jintbagħtu kunsinni li joriġinaw mill-pjanti, ċertifikat tal-oriġini, fattura, lista tal-ippakkjar, u ċertifikat ta’ fumigazzjoni. Bis-saħħa tal-ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Ġappun, id-dwana Ġappuniża ma għadhiex teħtieġ iċ-ċertifikat fitosanitarju u ċ-ċertifikat tal-oriġini min-negozji Ewropej. Barra minn hekk, l-esportaturi tal-UE lejn il-Ġappun issa jistgħu jwettqu l-proċess online li jfisser it-tim tal-esportazzjoni ta’ Marin Baturov issa jiffranka ħafna ħin fuq il-karti. Dan il-proċess online għandu vantaġġ ieħor għan-negozji — inaqqas l-ispejjeż tal-kurrier b’mod sinifikanti. Qabel, Marin Baturov kellu jibgħat dawn id-dokumenti stampati separatament permezz ta’ kurrieri internazzjonali għaljin. Issa hemm bżonn biss ftit klikks ta’ maws.

B’kollox, is-Sinjura Gueorguieva tistma li "kien hemm dewmien ta’ ġurnata fil-Bulgarija u dewmien ieħor ta’ ġurnata fid-dwana fil-Ġappun għal kull konsenja. Jumejn ta’ xogħol amministrattiv u kontrolli issa ġew sostitwiti bi proċess sempliċi ħafna ta’ għaxar minuti bis-saħħa tal-ftehim kummerċjali.”

Fehim tas-suq Ġappuniż

Is-Sinjura Gueorguieva tgħid li “is-suq Ġappuniż huwa differenti ħafna mill-Ewropa u jħallas lill-kumpaniji biex verament jifhmu dawn id-differenzi.” Marin Baturov diġà kellu xi klijenti fil-Ġappun meta ħadu sehem f’missjoni ffinanzjata mill-UE fil-Ġappun (Programm tal-UE dwar iċ-Ċentri tan-Negozju tal-Gateways) biex jitgħallmu aktar dwar il-kultura tan-negozju u jikkollegaw ma’ klijenti potenzjali ġodda. “Fil-Ġappun, tgħallimna li għandhom standards għoljin ħafna,” tgħid is-Sinjura Gueorguieva. Pereżempju, is-suq Ġappuniż għandu tolleranza baxxa għall-bidliet fil-ħbub jew fil-kulur tal-ġebla naturali, għalhekk Marin Baturov kontinwament jistinka biex jiżgura prodott konsistenti ħafna. Is-Sinjura Gueorguieva tgħid li “ħadmu ħafna biex jissodisfaw l-aspettattivi tal-importaturi Ġappuniżi li, min-naħa tagħhom, urew li huma impenjati ħafna għar-relazzjoni kummerċjali.” Hija s-saħħa ta’ dawn ir-relazzjonijiet li tagħmel lill-Ġappun “suq sabiħ.”

Il-bejgħ globali, ir-rebħ lokali

Marin Baturov żied il-forza tax-xogħol tiegħu f’dawn l-aħħar snin għal madwar 45 persuna minħabba żieda fl-ordnijiet mill-Ġappun, li issa jammonta għal 13 % tal-bejgħ. Il-fornituri lokali ta’ imballaġġ u materjali relatati tal-kumpanija qed jibbenefikaw ukoll minn żieda fl-esportazzjonijiet lejn il-Ġappun. Dan huwa dovut, mhux biss għaż-żieda fil-volum, iżda wkoll għad-differenzi kulturali. Il-konsumaturi Ġappuniżi jistennew li l-prodotti tagħhom ikunu ppakkjati b’mod qawwi u individwali u l-ġebel mhuwiex differenti. Marin Baturov, għalhekk, jesporta l-ġebel tiegħu lejn il-Ġappun f’lottijiet żgħar ippakkjati individwalment li jadattaw għall-fatt li l-ġonna Ġappuniżi huma biss medja ta’ 5 m², meta mqabbla ma’ medja ta’ 50 m² fl-Ewropa. Dawn il-lottijiet iżgħar tal-imballaġġ jeħtieġu aktar materjal tal-imballaġġ (palits, imsiemer, fojl, eċċ.), li Marin Baturov jikseb lokalment.

Iż-żieda fil-kummerċ ta’ Marin Baturov mal-Ġappun wasslet għal benefiċċju mhux mistenni għall-konsumaturi Ewropej. “Fil-Ġappun, il-klijent qed jirkeb,” qalet is-Sinjura Gueorguieva, u Marin Baturov tejjeb il-livell tiegħu ta’ servizz għall-klijenti biex jilħaq dawn l-istandards għoljin, għall-benefiċċju tal-klijenti Ewropej tagħhom. Dan juri kif il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun — u tabilħaqq il-ftehimiet kummerċjali kollha tal-UE — joħolqu effetti kollaterali li huma ta’ benefiċċju għalina lkoll.

Links

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr