Príbeh spoločnosti:

Ťažba v záujme úspechu v Japonsku

Ťažba v záujme úspechu v Japonsku

Obchod Marin Baturov s Japonskom sa od nadobudnutia platnosti dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom vo februári 2019 výrazne zvýšil. Marin Baturov je rodinným dodávateľom prírodného kameňa so sídlom v Bulharsku. Boli založené v roku 1996 a majú skúsenosti s obchodovaním s Japonskom pred nadobudnutím platnosti dohody aj po nej. Pre bulharskú firmu sú praktické výhody obchodnej dohody jasné, pokiaľ ide o jej vývoz do regiónu.

Japonsko má veľmi prísne colné kontroly, ale dohoda o partnerstve zmiernila túto prekážku pre vývozcov z EÚ. Jedným z najväčších zlepšení pre európske podniky je zníženie administratívnej záťaže.
Irina Gueorguieva, manažérka vývozu Marin Baturov

Vývoz jednoduchým spôsobom

Pred uzavretím dohody Marin Baturov musela predložiť rastlinolekárske osvedčenie, ktoré sa vyžaduje na prepravu zásielok rastlinného pôvodu, osvedčenie o pôvode, faktúru, baliaci list a osvedčenie o fumigácii. Vďaka obchodnej dohode medzi EÚ a Japonskom japonské colné orgány už nevyžadujú rastlinolekárske osvedčenie a osvedčenie o pôvode od európskych podnikov. Okrem toho vývozcovia z EÚ do Japonska môžu teraz vykonávať proces online, čo znamená, že exportný tím Marina Baturova teraz ušetrí veľa času na administratíve. Tento online proces má pre podniky ďalšiu výhodu – výrazne znižuje náklady na kuriérske služby. Marin Baturov predtým potreboval zaslať tieto dokumenty v tlačenej podobe osobitne prostredníctvom nákladných medzinárodných kuriérov. Teraz stačí len niekoľko kliknutí myši.

Pani Gueorguieva celkovo odhaduje, že „v Bulharsku došlo k jednodňovému oneskoreniu a ďalšiemu jednodňovému oneskoreniu colných orgánov v Japonsku pre každú zásielku. Dva dni administratívnej práce a kontrol boli vďaka obchodnej dohode nahradené veľmi jednoduchým desaťminútovým procesom.“

Pochopenie japonského trhu

Pani Gueorguievaová uvádza, že „japonský trh je veľmi odlišný od Európy a platí spoločnostiam, aby tieto rozdiely skutočne pochopili.“ Marin Baturov už mal niektorých klientov v Japonsku, keď sa zúčastnil na misii do Japonska financovanej EÚ (program EU Gateways Business Avenues) s cieľom dozvedieť sa viac o podnikateľskej kultúre a spojiť sa s novými potenciálnymi klientmi. „V Japonsku sme sa dozvedeli, že majú veľmi vysoký štandard,“ hovorí pani Gueorguievaová. Napríklad japonský trh má nízku toleranciu voči zmenám zrna alebo farby prírodného kameňa, takže Marin Baturov sa neustále usiluje o zabezpečenie vysoko konzistentného výrobku. Pani Gueorguievaová tvrdí, že „naplnili očakávania japonských dovozcov, ktorí sa osvedčili, že sa veľmi angažovali vo vzťahu k obchodným vzťahom.“ Silnosť týchto vzťahov robí z Japonska „úžasný trh“.

Celosvetový predaj, výhry na miestnej úrovni

Marin Baturov v posledných rokoch zvýšil počet zamestnancov na približne 45 ľudí v dôsledku zvýšenia objednávok z Japonska, ktoré v súčasnosti predstavuje 13 % predaja. Aj miestni dodávatelia obalov a súvisiacich materiálov spoločnosti profitujú zo zvýšeného vývozu do Japonska. Je to spôsobené nielen zvýšeným objemom, ale aj kultúrnymi rozdielmi. Japonskí spotrebitelia očakávajú, že ich výrobky budú výrazne a individuálne zabalené a kameň sa nelíši. Marin Baturov preto vyváža svoj kameň do Japonska v malých, individuálne balených častiach, ktoré sa prispôsobujú skutočnosti, že japonské záhrady sú v priemere len 5 m² v porovnaní s priemerom 50 m² v Európe. Tieto menšie baliace dávky si vyžadujú viac obalového materiálu (palety, nechty, fólie atď.), ktoré Marin Baturov získava lokálne.

Zvýšený obchod Marina Baturova s Japonskom viedol k neočakávanému prínosu pre európskych spotrebiteľov. „V Japonsku je zákazník kráľom,“ hovorí pani Gueorguievaová a Marin Baturov zlepšila svoju úroveň zákazníckych služieb tak, aby spĺňala tieto vysoké normy v prospech svojich európskych klientov. To ukazuje, ako dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom – a dokonca všetky obchodné dohody EÚ – vytvárajú rázne účinky, ktoré sú prospešné pre nás všetkých.

Odkazy

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy