Zkušenosti podniků:

Těžba k úspěchu v Japonsku

Těžba k úspěchu v Japonsku

Obchod Marina Baturova s Japonskem se od vstupu dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem v platnost v únoru 2019 výrazně zvýšil. Marin Baturov je rodinným dodavatelem přírodního kamene se sídlem v Bulharsku. Byly založeny v roce 1996 a mají zkušenosti s obchodováním s Japonskem jak před vstupem dohody v platnost, tak i po jejím vstupu v platnost. Pro bulharskou firmu jsou praktické přínosy obchodní dohody zřejmé, pokud jde o jejich vývoz do regionu.

Japonsko má velmi přísné celní kontroly, ale dohoda o partnerství tuto překážku pro vývozce z EU zmírnila. Jedním z největších zlepšení pro evropské podniky je snížení administrativní zátěže.
Irina Gueorguieva, vývozní manažerka Marin Baturov

Exportovat jednoduchý způsob

Před uzavřením dohody musel Marin Baturov předložit rostlinolékařské osvědčení, které je vyžadováno pro přepravu zásilek rostlinného původu, osvědčení o původu, fakturu, výčet položek zásilky a fumigační osvědčení. Díky obchodní dohodě mezi EU a Japonskem již japonští celní orgány od evropských podniků nevyžadují rostlinolékařské osvědčení a osvědčení o původu. Vývozci z EU do Japonska mohou nyní tento proces provést online, což znamená, že vývozní tým Marina Baturova nyní ušetří hodně času na papírování. Tento online proces má pro podniky další výhodu – výrazně snižuje náklady na kurýrní služby. Dříve musel Marin Baturov tyto tištěné dokumenty zasílat samostatně prostřednictvím nákladných mezinárodních kurýrních služeb. Nyní je třeba jen několik kliknutí na myši.

Paní Gueorguieva celkově odhaduje, že „v Bulharsku došlo k jednodennímu zpoždění a k dalšímu jednodennímu zpoždění celních orgánů v Japonsku pro každou zásilku. Dva dny papírování a kontrol byly díky obchodní dohodě nahrazeny velmi jednoduchým desetiminutovým procesem.“

Porozumění japonskému trhu

Paní Gueorguieva uvádí, že „japonský trh je od Evropy velmi odlišný a platí pro společnosti, aby těmto rozdílům skutečně porozuměli.“ Marin Baturov již měl některé klienty v Japonsku, když se zúčastnil mise financované EU do Japonska (program EU Gateways Business Avenues Programme), jejímž cílem bylo získat více informací o podnikatelské kultuře a navázat kontakt s novými potenciálními klienty. „V Japonsku jsme se dozvěděli, že mají velmi vysoké standardy,“ říká paní Gueorguieva. Například japonský trh má nízkou toleranci vůči změnám zrn nebo barvy přírodního kamene, takže Marin Baturov neustále usiluje o zajištění vysoce konzistentního produktu. Paní Gueorguieva uvádí, že „se usilovně snažili naplnit očekávání japonských dovozců, kteří se naopak ukázali jako velmi oddaní obchodním vztahům.“ Je to síla těchto vztahů, která činí Japonsko „vedlejším trhem“.

Celosvětový prodej, vítězný na místní úrovni

Marin Baturov v posledních letech zvýšil počet svých pracovních sil na přibližně 45 osob v důsledku nárůstu objednávek z Japonska, které nyní představuje 13 % prodeje. Místní dodavatelé obalů a souvisejících materiálů společnosti rovněž těží ze zvýšeného vývozu do Japonska. To je způsobeno nejen zvýšeným objemem, ale také kulturními rozdíly. Japonští spotřebitelé očekávají, že jejich výrobky budou silně a jednotlivě baleny a pecky se neliší. Marin Baturov proto vyváží svůj kamen do Japonska v malých, balených šaržích, které se přizpůsobují skutečnosti, že japonské zahrady dosahují v průměru pouze 5 m² ve srovnání s průměrem 50 m² v Evropě. Tyto menší šarže obalů vyžadují více obalových materiálů (pasti, hřebíky, fólie atd.), které Marin Baturov získává místně.

Zvýšený obchod Marina Baturova s Japonskem vedl k neočekávaným přínosům pro evropské spotřebitele. „V Japonsku je zákazník králem,“ říká paní Gueorguieva a Marin Baturov zlepšila svou úroveň zákaznických služeb, aby tyto vysoké standardy splňovala ve prospěch svých evropských klientů. To ukazuje, jak dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem – a dokonce i všechny obchodní dohody EU – vytvářejí dominantní účinky, které jsou přínosem pro nás všechny.

Odkazy

Pravidla původu

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy