Zkušenosti podniků:

Těžba k úspěchu v Japonsku

Těžba k úspěchu v Japonsku

Obchod Marina Baturova s Japonskem se od vstupu dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem v platnost v únoru 2019 výrazně zvýšil. Marin Baturov je rodinným dodavatelem přírodního kamene se sídlem v Bulharsku. Byly založeny v roce 1996 a mají zkušenosti s obchodováním s Japonskem, a to jak před vstupem dohody v platnost, tak po jejím vstupu v platnost. Pro bulharskou firmu jsou praktické přínosy obchodní dohody zřejmé, co se týče vývozu do regionu.

Japonsko má velmi přísné celní kontroly, ale dohoda o partnerství tuto překážku pro vývozce z EU zmírnila. Jedním z největších zlepšení pro evropské podniky je snížení administrativní zátěže.
Irina Gueorguieva, vývozní manažerka Marin Baturov

Vyvézt snadný způsob vývozu

Před uzavřením dohody musela Marin Baturov předložit rostlinolékařské osvědčení, které je vyžadováno pro přepravu zásilek rostlinného původu, osvědčení o původu, fakturu, výčet položek zásilky a fumigační osvědčení. Díky obchodní dohodě mezi EU a Japonskem japonské celní orgány již nevyžadují rostlinolékařské osvědčení a osvědčení o původu od evropských podniků. Kromě toho mohou vývozci z EU do Japonska nyní tento proces provádět on-line, což znamená, že exportní tým Marina Baturova nyní ušetří mnoho času na administrativu. Tento online proces má pro podniky další výhodu – výrazně snižuje náklady na kurýrní služby. Marin Baturov dříve musela tyto dokumenty v tištěné podobě zasílat odděleně prostřednictvím nákladných mezinárodních kurýrních služeb. Nyní zabere jen několik kliknutí myši.

Paní Gueorguieva celkově odhaduje, že „pro každou zásilku došlo v Bulharsku k jednodennímu zpoždění a k dalšímu jednodennímu zpoždění celních orgánů v Japonsku. Dva dny papírování a kontrol byly díky obchodní dohodě nahrazeny velmi jednoduchým desetiminutovým procesem.“

Porozumění japonskému trhu

Paní Gueorguieva uvádí, že „japonský trh je velmi odlišný od Evropy a platí společnostem, aby tyto rozdíly skutečně pochopily.“ Marin Baturov již měla v Japonsku některé klienty, když se účastnili mise financované EU v Japonsku (program EU Gateways Business Avenues), jejímž cílem bylo dozvědět se více o podnikatelské kultuře a spojit se s novými potenciálními klienty. „V Japonsku jsme se dozvěděli, že mají velmi vysoké standardy,“ říká Gueorguieva. Japonský trh má například nízkou toleranci vůči změnám zrn nebo barvy přírodního kamene, takže Marin Baturov se neustále snaží zajistit vysoce konzistentní výrobek. Paní Gueorguieva uvádí, že „usilovně pracovali na splnění očekávání japonských dovozců, kteří se ve svém obchodním vztahu velmi angažovali.“ Je to síla těchto vztahů, která z Japonska činí „prospěšný trh“.

Celosvětový prodej, vítězství na místní úrovni

Marin Baturov v posledních letech zvýšil počet pracovních sil na přibližně 45 osob v důsledku nárůstu objednávek z Japonska, které nyní představuje 13 % prodeje. Ze zvýšeného vývozu do Japonska mají prospěch i místní dodavatelé obalů a souvisejících materiálů. To je způsobeno nejen zvýšeným objemem, ale také kulturními rozdíly. Japonští spotřebitelé očekávají, že jejich výrobky budou silně a jednotlivě baleny a pecky se neliší. Marin Baturov proto vyváží svůj kamen do Japonska v malých, jednotlivě balených šaržích, které se přizpůsobují skutečnosti, že japonské zahrady dosahují v průměru pouze 5 m² oproti průměru 50 m² v Evropě. Tyto menší šarže obalů vyžadují více obalového materiálu (palety, hřebíky, fólie atd.), který Marin Baturov lokálně získává.

Nárůst obchodu Marina Baturova s Japonskem vedl k neočekávaným přínosům pro evropské spotřebitele. „V Japonsku je zákazník králem,“ říká paní Gueorguieva a Marin Baturov zlepšila úroveň zákaznických služeb, aby tyto vysoké standardy splňovala ve prospěch svých evropských klientů. To ukazuje, jak dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem – a dokonce i všechny obchodní dohody EU – vytváří dovršené účinky, z nichž mají prospěch všichni.

Odkazy

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy