Storja tal-kumpanija:

Estrazzjoni minerarja għal suċċess fil-Ġappun

Estrazzjoni minerarja għal suċċess fil-Ġappun

Il-kummerċ ta’ Marin Baturov mal-Ġappun żdied b’mod sinifikanti minn meta daħal fis-seħħ il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun f’Frar 2019. Marin Baturov hija fornitur tal-ġebel naturali ta’ proprjetà tal-familja bbażat fil-Bulgarija. Imwaqqfa fl-1996, għandhom esperjenza ta’ kummerċ mal-Ġappun kemm qabel kif ukoll wara li l-ftehim daħal fis-seħħ. Għad-ditta Bulgara, il-benefiċċji prattiċi tal-ftehim kummerċjali huma ċari biex wieħed jara l-esportazzjonijiet tagħhom lejn ir-reġjun.

Il-Ġappun għandu kontrolli doganali stretti ħafna, iżda l-ftehim ta’ sħubija naqqas dan l-ostaklu għall-esportaturi tal-UE. Wieħed mill-akbar titjib għan-negozji Ewropej huwa t-tnaqqis fil-burokrazija.
Irina Gueorguieva, Maniġer tal-Esportazzjoni f’Marin Baturov

L-esportazzjoni tal-mod faċli

Qabel il-ftehim, Marin Baturov kellha tipprovdi ċertifikat fitosanitarju, li huwa meħtieġ għall-ġarr ta’ kunsinni li joriġinaw mill-pjanti, ċertifikat tal-oriġini, fattura, lista tal-ippakkjar, u ċertifikat tal-fumigazzjoni. Bis-saħħa tal-ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Ġappun, id-dwana Ġappuniża ma għadhiex teħtieġ iċ-ċertifikat fitosanitarju u ċ-ċertifikat tal-oriġini min-negozji Ewropej. Barra minn hekk, l-esportaturi tal-UE lejn il-Ġappun issa jistgħu jwettqu l-proċess online, jiġifieri t-tim tal-esportazzjoni ta’ Marin Baturov issa jiffranka ħafna ħin fuq il-burokrazija. Dan il-proċess online għandu vantaġġ ieħor għan-negozji — inaqqas l-ispejjeż tal-kurrier b’mod sinifikanti. Qabel, Marin Baturov kellu jibgħat dawn id-dokumenti b’kopja stampata separatament permezz ta’ kurrieri internazzjonali għaljin. Issa jieħu biss ftit klikkjaturi ta’ maws.

B’kollox, is-Sinjura Gueorguieva tistma li “kien hemm dewmien ta’ ġurnata fil-Bulgarija u dewmien ieħor ta’ ġurnata fid-dwana fil-Ġappun għal kull konsenja. Jumejn ta’ burokrazija u kontrolli issa ġew sostitwiti minn proċess sempliċi ħafna ta’ għaxar minuti bis-saħħa tal-ftehim kummerċjali.”

Nifhmu s-suq Ġappuniż

Is-Sinjura Gueorguieva tgħid li “s-suq Ġappuniż huwa differenti ħafna mill-Ewropa u jħallas lill-kumpaniji biex verament jifhmu dawn id-differenzi.” Marin Baturov diġà kellha xi klijenti fil-Ġappun meta ħadu sehem f’missjoni ffinanzjata mill-UE fil-Ġappun (EU Gateways Business Aplaces Programme) biex jitgħallmu aktar dwar il-kultura tan-negozju u jikkollegaw ma’ klijenti potenzjali ġodda. “Fil-Ġappun, tgħallimna li għandhom standards għoljin ħafna,” qalet is-Sinjura Gueorguieva. Pereżempju, is-suq Ġappuniż għandu tolleranza baxxa għal bidliet fil-qamħ jew fil-kulur tal-ġebla naturali, għalhekk Marin Baturov kontinwament jistinka biex jiżgura prodott konsistenti ħafna. Is-Sinjura Gueorguieva tgħid li “ħadmu ħafna biex jissodisfaw l-aspettattivi tal-importaturi Ġappuniżi li, min-naħa tagħhom, urew li huma impenjati ħafna għar-relazzjoni tan-negozju.” Hija s-saħħa ta’ dawn ir-relazzjonijiet li tagħmel lill-Ġappun “suq sabiħ”.

Bejgħ globali, rebbieħ lokalment

Marin Baturov żied il-forza tax-xogħol tiegħu f’dawn l-aħħar snin għal madwar 45 persuna minħabba żieda fl-ordnijiet mill-Ġappun, li issa jammontaw għal 13 % tal-bejgħ. Il-fornituri lokali tal-kumpanija tal-imballaġġ u l-materjali relatati qed jibbenefikaw ukoll minn żieda fl-esportazzjonijiet lejn il-Ġappun. Dan huwa dovut, mhux biss għal żieda fil-volum, iżda wkoll minħabba differenzi kulturali. Il-konsumaturi Ġappuniżi jistennew li l-prodotti tagħhom jiġu ppakkjati ħafna u individwalment u l-ġebel ma jkunx differenti. Marin Baturov, għalhekk, tesporta l-ġebel tagħhom lejn il-Ġappun f’lottijiet żgħar ippakkjati individwalment li jadattaw għall-fatt li l-ġonna Ġappuniżi huma biss 5 m² bħala medja, meta mqabbla mal-medja ta’ 50 m² fl-Ewropa. Dawn il-lottijiet iżgħar ta’ ppakkjar jeħtieġu aktar materjal tal-imballaġġ (palits, imsiemer, fojl, eċċ.), li Marin Baturov tixtri lokalment.

Iż-żieda fil-kummerċ ta’ Marin Baturov mal-Ġappun wasslet għal benefiċċju mhux mistenni għall-konsumaturi Ewropej. “Fil-Ġappun, il-klijent qed jirranġa,” tgħid is-Sinjura Gueorguieva, u Marin Baturov tejbet il-livell tagħha ta’ servizz għall-klijenti biex tilħaq dawn l-istandards għoljin, għall-benefiċċju tal-klijenti Ewropej tagħhom. Dan juri kif il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun — u tabilħaqq il-ftehimiet kummerċjali kollha tal-UE — joħolqu effetti pożittivi li huma ta’ benefiċċju għalina lkoll.

Rabtiet

Regoli ta’ Oriġini

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-Ġappun

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr