Storja tal-kumpanija:

Il-produttur tal-ħalib tat-trabi Pollakk jikseb aċċess għas-suq Eġizzjan

Il-produttur tal-ħalib tat-trabi Pollakk jikseb aċċess għas-suq Eġizzjan

Id-dehra minn Poznań:

Geo-Polonja hija kuntenta ħafna li reġgħet kisbet aċċess għas-suq Eġizzjan. Aħna użajna biex nesportaw il-ħalib tat-trabi hemmhekk qabel ma l-Eġittu introduċa l-lista tal- “pajjiżi ta’ referenza”. Il-klijenti Eġizzjani tagħna minn dejjem kienu kuntenti ħafna bil-prodotti tagħna u l-pedjatri Eġizzjani rrakkomandaw dan. Ninsabu kuntenti li nistgħu nerġgħu nibdew l-esportazzjonijiet tagħna lejn dan is-suq importanti, grazzi għall-Kummissjoni tal-UE u l-awtoritajiet Pollakki.

Tytus Dobrzyński
Geo-Polonja

Il-kumpanija

Stabbilita fl-1992, Geo-Polonja hija kumpanija tal-familja bbażata f’Poznań li tipproduċi l-ħalib tat-trabi u prodotti oħra ta’ nutrizzjoni tat-trabi. Billi jimpjega 70 persuna, huwa “xprun moħbi” tal-esportazzjonijiet tal-UE, li jforni aktar minn 20 suq madwar id-dinja u li jagħmel l-aħjar użu mill-fatturat tiegħu barra mill-pajjiż.

Liġi Eġizzjana ġdida li timblokka l-esportazzjonijiet Pollakki

L-esportaturi tal-UE, flimkien mal-Istati Membri tal-UE, wissew lill-Kummissjoni Ewropea dwar liġi Eġizzjana ġdida dwar il-prodotti tal-ħalib tat-trabi. Il-liġi l-ġdida ppermettiet biss l-importazzjonijiet tal-ħalib tat-trabi minn lista tal-hekk imsejħa “pajjiżi ta’ referenza”. Peress li l-Polonja mhijiex fil-lista, Geo-Polonja ma setgħetx tibqa’ tesporta lejn l-Eġittu.

L-azzjoni tal-UE twassal għal riżultati

Is-sħubija tal-UE għall-Aċċess għas-Swieq ħadet azzjoni malajr

  • L-Uffiċċju tal-UE fil-Kajr u l-ambaxxati tal-Istati Membri qajmu l-problema tal-ostaklu kummerċjali l-ġdid mal-awtoritajiet Eġizzjani
  • Il-Kummissjoni Ewropea indirizzat il-kwistjoni fil-laqgħat tagħha mal-uffiċjali tal-kummerċ Eġizzjani
  • Il-Kummissarju għall-Agrikoltura ta’ dak iż-żmien Phil Hogan qajjem il-punt matul iż-żjara tiegħu fl-Eġittu kmieni fl-2019.

Dawn l-isforzi taw il-frott tagħhom: L-Eġittu ħabbar li l-ħalib tat-trabi mill-Unjoni Ewropea u esportat direttament lejn l-Eġittu jista’ dejjem ikun eliġibbli għall-importazzjonijiet, sakemm l-istess prodott kien jinbiegħ ukoll fl-Istati Membri tal-UE elenkati bħala “pajjiżi ta’ referenza” fl-Eġittu. Geo-Polonja setgħet għal darb’ oħra tesporta lejn l-Eġittu.

Il-fehma tal-assoċjazzjoni settorjali tal-UE

“L-assoċjazzjoni Ewropea tal-Ħalib (EDA) hija l-vuċi tal-kumpaniji tal-ipproċessar tal-ħalib, il-kooperattivi u l-imħaleb bi sjieda privata fl-UE. Ħafna mill-membri tiegħu huma negozji żgħar jew ta’ daqs medju.
Aktar minn 300,000 persuna jaħdmu f’siti tal-ipproċessar tal-ħalib u għal mill-inqas 45,000 minnhom l-impjiegi tagħhom jiddependu fuq l-esportazzjonijiet. Kuljum, naraw l-importanza ta’ kummerċ miftuħ mingħajr frizzjoni.
L-għajnuna tal-Kummissjoni Ewropea biex jitneħħew l-ostakli għall-kummerċ, bħar-restrizzjonijiet tal-Eġittu fuq l-importazzjoni tal-ħalib tat-trabi, hija importanti ħafna għall-kumpaniji tal-ħalib Ewropej. Dan jippermettilna nikkonċentraw fuq in-negozju ewlieni tagħna li nipprovdu ikel tajjeb għas-saħħa u nutrittiv madwar id-dinja.”

Laurens van Delft, EDA
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr