Príbeh spoločnosti:

Poľský výrobca mlieka pre deti získava prístup na egyptský trh

Poľský výrobca mlieka pre deti získava prístup na egyptský trh

Názor Poznaň:

Geo-Poľsko je veľmi rád, že znovu získal prístup na egyptský trh. Predtým, ako Egypt zaviedol zoznam „referenčných krajín“, sme tam vyvážali detské mlieko. Naši egyptskí zákazníci boli vždy veľmi šťastní s našimi výrobkami a egyptskí pediatrii to odporúčali. Sme radi, že vďaka Európskej komisii a poľským orgánom môžeme obnoviť náš vývoz na tento dôležitý trh.

Tytus Dobrzyński
Geo – Poľsko

Spoločnosť

Geo-Poland, založená v roku 1992, je rodinná spoločnosť so sídlom v Poznani, ktorá vyrába mlieko pre deti a iné výrobky výživy pre dojčatá. Zamestnáva 70 ľudí a je typickým „skrytým šampiónom“ vývozu EÚ, ktorý zásobuje viac ako 20 trhov na celom svete a čo najviac využíva svoj obrat v zahraničí.

Nový egyptský zákon blokujúci poľský vývoz

Vývozcovia EÚ spolu s členskými štátmi EÚ upozornili Európsku komisiu na nový egyptský zákon o detských mliečnych výrobkoch. Nový zákon umožňoval dovoz mlieka pre dojčatá len zo zoznamu tzv. referenčných krajín. Keďže Poľsko nie je na zozname, Geo-Poland už nemohol vyvážať do Egypta.

Opatrenia EÚ prinášajú výsledky

Partnerstvo EÚ pre prístup na trh rýchlo prijalo opatrenia

  • Kancelária EÚ v Káhire a veľvyslanectvá členských štátov upozornili egyptské orgány na problém novej obchodnej prekážky
  • Európska komisia sa touto otázkou zaoberala na stretnutiach s egyptskými obchodnými predstaviteľmi
  • Vtedajší komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan na túto tému upozornil počas svojej návštevy Egypta začiatkom roka 2019.

Toto úsilie sa ukázalo ako plodné: Egypt oznámil, že detské mlieko z Európskej únie, ktoré sa vyváža priamo do Egypta, môže byť vždy oprávnené na dovoz za predpokladu, že rovnaký výrobok sa predáva aj v členských štátoch EÚ uvedených ako „referenčné krajiny“ v Egypte. Geo-Poľsko by opäť mohlo vyvážať do Egypta.

Stanovisko odvetvového združenia EÚ

„Európska mliekarenská asociácia (EDA) je hlasom spoločností na spracovanie mlieka, družstiev a mliekarní v súkromnom vlastníctve v EÚ. Mnohí z jej členov sú malé alebo stredné podniky.
Viac ako 300 000 ľudí pracuje na miestach spracovania mlieka a aspoň 45 000 z nich závisí od vývozu. Každý deň vidíme význam bezproblémového a otvoreného obchodu.
Pomoc Európskej komisie pri odstraňovaní obchodných prekážok, ako sú obmedzenia dovozu mlieka pre dojčatá v Egypte, je pre európske mliekarne veľmi dôležitá. To nám umožňuje sústrediť sa na našu hlavnú činnosť v oblasti poskytovania zdravých a výživných potravín na celom svete.“

Laurens van Delft, EDA
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy