Yritysesimerkki:

Puolalainen vauvanmaidontuottaja hyötyy Egyptin markkinoille pääsystä

Puolalainen vauvanmaidontuottaja hyötyy Egyptin markkinoille pääsystä

Poznańin näkemys:

GeoPuola on erittäin tyytyväinen siihen, että se on päässyt takaisin Egyptin markkinoille. Ennen kuin Egypti otti käyttöön luettelon ”viitemaista”, meillä vietiin siellä vauvanmaitoa. Egyptiläiset asiakkaat ovat aina olleet erittäin tyytyväisiä tuotteisiin, ja egyptiläiset pediatriilikot ovat suositelleet sitä. Olemme tyytyväisiä siihen, että voimme aloittaa jälleen vientimme näille tärkeille markkinoille EU:n komission ja Puolan viranomaisten ansiosta.

Tytus Dobrzyński
Geo-Poland

Yritys

Geo-Poland perustettiin vuonna 1992 Poznańissa sijaitseva perheyritys, joka valmistaa vauvanmaitoa ja muita imeväisille tarkoitettuja ravintovalmisteita. Se työllistää 70 henkeä, ja se on tyypillinen EU:n viennin ”piilohuipuja”, joka tuottaa yli 20 markkina-aluetta eri puolilla maailmaa ja hyödyntää suurimman osan liikevaihdostaan ulkomailla.

Egyptin uusi laki, jolla estetään Puolan vienti

EU:n viejät varoittivat yhdessä EU:n jäsenvaltioiden kanssa Euroopan komissiota uudesta vauvanmaitotuotteita koskevasta Egyptin laista. Uudessa laissa sallittiin ainoastaan vauvanmaidon tuonti ns. viitemaiden luettelosta. Koska Puola ei ole luettelossa, Geo-Poland ei enää voinut viedä Egyptiin.

EU:n toimet tuottavat tuloksia

EU:n markkinoillepääsyä koskevassa kumppanuudessa ryhdyttiin nopeasti toimiin

  • EU:n Kairossa sijaitseva toimisto ja jäsenvaltioiden suurlähetystöt ottivat esille uuden kaupan esteen Egyptin viranomaisten kanssa
  • Euroopan komissio otti asian esille kokouksissaan Egyptin kauppavirkailijoiden kanssa
  • Silloinen maatalouskomissaari Phil Hogan otti asian esille Egyptiin vuoden 2019 alussa tekemänsä vierailun aikana.

Nämä toimet osoittautuivat tuloksekkaiksi: Egypti ilmoitti, että Euroopan unionista tuotava ja suoraan Egyptiin viety vauvanmaito voisi aina olla tuontikelpoista edellyttäen, että samaa tuotetta myydään myös EU:n jäsenvaltioissa, jotka on lueteltu ”viitemaiksi” Egyptissä. Geo Polanmaa voisi jälleen viedä Egyptiin.

EU:n alakohtaisen järjestön näkemys

”European Dairy Association (EDA) on maidonjalostusyritysten, osuuskuntien ja yksityisomistuksessa olevien meijereiden äänitorvi eu:ssa. Monet sen jäsenistä ovat pieniä tai keskisuuria yrityksiä.
Yli 300 000 ihmistä työskentelee maidonjalostuslaitoksissa ja vähintään 45 000 heistä on riippuvainen viennistä. Katsomme päivittäin, että kitkaton ja avoin kauppa on tärkeää.
Euroopan komission apu kaupan esteiden, kuten vauvanmaidon tuontirajoitusten, poistamisessa on erittäin tärkeää eurooppalaisille maitoalan yrityksille. Näin voimme keskittyä keskeiseen liiketoimintaamme eli terveellisten ja ravitsevien elintarvikkeiden tarjontaan kaikkialla maailmassa.”

Laurens van Delft, EDA
Jaa tämä sivu: