Zkušenosti podniků:

Polský výrobce kojeneckého mléka získá přístup na egyptský trh

Polský výrobce kojeneckého mléka získá přístup na egyptský trh

Poznaňský pohled:

Geo-Polsko je velmi rádo, že znovu získalo přístup na egyptský trh. Tam jsme vyváželi kojenecké mléko předtím, než Egypt zavedl seznam „referenčních zemí“. Naši egyptští zákazníci byli našimi výrobky vždy velmi šťastní a egyptskí pediatrici to doporučili. Jsme potěšeni, že díky Evropské komisi a polským orgánům můžeme obnovit vývoz na tento důležitý trh.

Tytus Dobrzyński
Geo-Polsko

Podnik

Geo-Polsko, založená v roce 1992, je rodinná společnost se sídlem v Poznani, která vyrábí kojenecké mléko a další kojenecké výživové výrobky. Zaměstnává 70 lidí, je typickým „skrytým zastáncem“ vývozu z EU, zásobuje více než 20 trhů po celém světě a využívá svého obratu v zahraničí.

Nový egyptský zákon blokující polský vývoz

Vývozci z EU společně s členskými státy EU upozornili Evropskou komisi na nový egyptský zákon o dětských mléčných výrobcích. Nový zákon umožňoval dovoz kojeneckého mléka pouze ze seznamu tzv. „referenčních zemí“. Jelikož Polsko není na seznamu, Geo-Polsko již nemohlo vyvážet do Egypta.

Činnost EU přináší výsledky

Partnerství EU pro přístup na trh rychle přijalo opatření

  • Úřad EU v Káhiře a velvyslanectví členských států upozornily na problém nové obchodní překážky s egyptskými orgány.
  • Evropská komise se touto otázkou zabývala na svých zasedáních s egyptskými úředníky v oblasti obchodu.
  • Tehdejší komisař pro zemědělství Phil Hogan vznesl tento bod během své návštěvy Egypta počátkem roku 2019.

Toto úsilí se ukázalo jako přínosné: Egypt oznámil, že mléko pro kojence z Evropské unie a vyvážené přímo do Egypta může být vždy způsobilé pro dovoz za předpokladu, že stejný výrobek je prodáván i v členských státech EU uvedených na seznamu „referenčních zemí“ v Egyptě. Geopolsko by opět mohlo vyvážet do Egypta.

Stanovisko odvětvového sdružení EU

„Evropské mlékárenské sdružení (EDA) zastupuje podniky zpracovávající mléko, družstva a mlékárny v soukromém vlastnictví v EU. Mnohé z jejích členů jsou malé nebo střední podniky.
Více než 300 000 lidí pracuje na místech zpracování mléka a nejméně 45 000 z nich je závislé na vývozu. Každý den vidíme význam bezproblémového, otevřeného obchodu.
Pomoc Evropské komise při odstraňování překážek obchodu, jako jsou například egyptská omezení dovozu kojeneckého mléka, je pro evropské mlékárenské společnosti velmi důležitá. To nám umožňuje soustředit se na naši hlavní činnost spočívající v poskytování zdravých a výživných potravin na celém světě.“

Laurens van Delft, EDA
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy