Företagsberättelse:

Polska baby mjölkproducenter får tillträde till den egyptiska marknaden

Polska baby mjölkproducenter får tillträde till den egyptiska marknaden

Poznańs ståndpunkt:

Geo-Polen är mycket glad över att åter få tillträde till den egyptiska marknaden. Vi exporterade tidigare barnmjölk dit innan Egypten införde förteckningen över ”referensländer”. Våra egyptiska kunder har alltid varit mycket nöjda med våra produkter och egyptiska pediatriker har rekommenderat det. Tack vare EU-kommissionen och de polska myndigheterna kan vi återuppta exporten till denna viktiga marknad.

Tytus Dobrzyński
Geo-Polen

Företaget

Geo-Polen grundades 1992 och är ett familjeföretag baserat i Poznań som tillverkar barnmjölk och andra näringsprodukter för spädbarn. Den sysselsätter 70 personer och är en typisk ”dold mästare” för EU:s export, som levererar över 20 marknader runt om i världen och utnyttjar sin omsättning utomlands.

Ny egyptisk lag som blockerar polsk export

EU:s exportörer underrättade tillsammans med EU:s medlemsstater Europeiska kommissionen om en ny egyptisk lag om barnmjölk. Den nya lagen tillåter endast import av barnmjölk från en förteckning över så kallade ”referensländer”. Eftersom Polen inte finns med i förteckningen kunde Geo-Polen inte längre exportera till Egypten.

EU:s åtgärder ger resultat

EU:s partnerskap för marknadstillträde vidtog snabbt åtgärder

  • EU:s kontor i Kairo och medlemsstaternas ambassader tog upp problemet med det nya handelshindret med de egyptiska myndigheterna.
  • Europeiska kommissionen tog upp frågan vid sina möten med egyptiska handelstjänstemän.
  • Den dåvarande kommissionsledamoten med ansvar för jordbruk Phil Hogan tog upp frågan under sitt besök i Egypten i början av 2019.

Dessa ansträngningar visade sig vara givande: Egypten meddelade att barnmjölk från Europeiska unionen som exporteras direkt till Egypten alltid kan komma i fråga för import, förutsatt att samma produkt också säljs i EU-medlemsstater som förtecknas som ”referensländer” i Egypten. Geo-Polen kunde återigen exportera till Egypten.

Synpunkter från EU:s branschorganisation

”European Dairy Association (EDA) är mjölkbearbetningsföretagens, kooperativens och privatägda mejeriers röst i EU. Många av dess medlemmar är små och medelstora företag.
Mer än 300,000 personer arbetar på mjölkbearbetningsanläggningar och för minst 45,000 av dem är deras jobb beroende av export. Varje dag ser vi vikten av friktionsfri och öppen handel.
Europeiska kommissionens hjälp med att undanröja handelshinder, såsom Egyptens importrestriktioner för barnmjölk, är mycket viktig för europeiska mejeriföretag. Detta gör det möjligt för oss att koncentrera oss på vår kärnverksamhet som består i att tillhandahålla hälsosamma och näringsrika livsmedel i hela världen. ”

Laurens van Delft, EDA
Dela sidan:

Genvägar