Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam

De overeenkomst in een oogopslag

De vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam trad op 1 augustus 2020 in werking.

De investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam treedt in werking nadat alle EU-lidstaten de overeenkomst formeel hebben goedgekeurd.

De handelsovereenkomst

 • douaneheffingen, administratieve rompslomp en andere belemmeringen voor Europese bedrijven bij uitvoer naar Vietnam uit de weg te ruimen
 • vergemakkelijkt de handel in belangrijke goederen zoals elektronica, levensmiddelen en geneesmiddelen
 • opent de Vietnamese markt voor de uitvoer van EU-diensten, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer en telecommunicatie.

De investeringsovereenkomst, zodra deze van kracht is, zal

 • het investeringsklimaat verder verbeteren
 • Europese en Vietnamese investeerders meer zekerheid bieden.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De handelsovereenkomst komt bedrijven ten goede door

 • afschaffing van 99 % van alle tarieven en gedeeltelijke afschaffing van de resterende 1 % door middel van beperkte quota met nulrecht;
 • vermindering van regelgevingsbelemmeringen en overlappende bureaucratie
 • bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van geografische aanduidingen voor speciale regionale voedingsmiddelen en dranken, zoals Cognac, Rioja-wijnen of feta
 • openstelling van de markten voor diensten en overheidsopdrachten
 • ervoor zorgen dat de overeengekomen regels kunnen worden gehandhaafd.

Vietnam heeft 65 % van zijn rechten op EU-goederen afgeschaft op de dag van inwerkingtreding van de overeenkomst. De rest zal geleidelijk worden afgeschaft tegen 2030.

De EU zal haar rechten op de invoer uit Vietnam tegen 2027 geleidelijk afschaffen.

Deze asymmetrische benadering weerspiegelt het feit dat Vietnam een ontwikkelingsland is.

De handelsovereenkomst schaft de tarieven voor een reeks belangrijke exportproducten uit de EU af

 • de meeste machines en apparaten hoeven niet langer Vietnamese invoerrechten tot 35 % te betalen — de rest zal dat niet meer doen in augustus 2025.
 • voor motorfietsen met een motor van meer dan 150 cc zullen de Vietnamese invoerrechten van 75 % tegen augustus 2027 geleidelijk volledig worden afgeschaft.
 • voor de meeste auto’s zullen de Vietnamese invoerrechten van 78 % tegen augustus 2030 geleidelijk worden afgeschaft.
 • in augustus 2027 zullen de Vietnamese invoerrechten tot 32 % geleidelijk worden afgeschaft voor auto-onderdelen.
 • ongeveer de helft van de farmaceutische producten in de EU hoeft geen Vietnamese invoerrechten meer te betalen tot 8 %. De rest zal dat niet meer doen tegen augustus 2027.
 • bijna 70 % van de EU-uitvoer van chemische stoffen hoeft niet langer Vietnamese invoerrechten van maximaal 5 % te betalen — de rest zal na drie, vijf of zeven jaar vrij van tarieven tot 25 % kunnen worden ingevoerd.

Vietnam heeft niet alleen de tarieven afgeschaft, maar ook ingestemd met:

 • zijn bestaande uitvoerrechten op zijn uitvoer naar de EU afschaffen
 • de weinige rechten die zullen blijven bestaan, mogen niet worden verhoogd.

Hoe zal de handelsovereenkomst ten goede komen aan de landbouwgemeenschappen in de EU?

Europese producenten en exporteurs van agrovoedingsproducten zullen profiteren van de groeiende Vietnamese markt en de geleidelijke afschaffing van de tarieven.

Product

Huidig Vietnamese
invoerrecht

Het invoerrecht wordt
geleidelijk afgeschaft door

Rundvlees en lammeren

20 %

Augustus 2023

Bevroren varkensvlees

15 %

Augustus 2027

Vers varkensvlees, verse slachtafvallen en hammen

Tot 25 %

Augustus 2029

Pluimvee en slachtafvallen

Tot 40 %

Augustus 2030

Zuivelproducten

Tot 15 %

Augustus 2025

De meeste kazen met een geografische aanduiding

Tot 15 %

Augustus 2023

Wijnen en gedistilleerde dranken

Respectievelijk 50 % en 48 %

Augustus 2027

Bier

35 %

August2030

Levensmiddelenpreparaten

Tot 40 %

Augustus 2027

Bakkerij- en banketbakkerswerk

Tot 40 %

Augustus 2025

Chocolade

30 %

Augustus 2027

Deegwaren

20-38 %

Augustus 2027

Bepaalde deegwaren met vleesvulling

20-38 %

Augustus 2030

In dit handboek vindt u een gedetailleerde beschrijving van de uitvoervoorwaarden voor agrovoedingsproducten. Handboek voor exporteurs naar Vietnam.

Voor de meest gevoelige producten zal de EU haar markt slechts in beperkte mate openstellen voor Vietnamese uitvoer om te voorkomen dat EU-producenten nadelige gevolgen ondervinden.

De EU kent Vietnam tariefcontingenten met nulrecht toe van een vast, beperkt volume, zonder jaarlijkse verhoging voor

 • dextrine en ander gewijzigd zetmeel
 • eieren en eigeel
 • ethanol
 • knoflook
 • maniokzetmeel
 • mannitol
 • paddenstoelen
 • rijst
 • sorbitol
 • suiker en producten met een hoog suikergehalte
 • suikermaïs.

De handelsovereenkomst erkent en beschermt geografische aanduidingen voor wijnen, gedistilleerde dranken, landbouwproducten en levensmiddelen die in de EU of Vietnam worden geproduceerd.

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen zijn bedoeld om het leven en de gezondheid van mensen, dieren en planten te beschermen. Dergelijke maatregelen omvatten:

 • de erkenning van gebieden met weinig/geen plaagorganismen of ziekten
 • zorgen voor transparantie en uitwisseling van informatie
 • mechanismen om handelsbelemmeringen te vermijden.

Meer details zijn te vinden in het onderstaande deel.

Hoe groot is de Vietnamese markt? Hoeveel handel doet de EU met Vietnam?

Met een bevolking van meer dan 97 miljoen is Vietnam een belangrijke exportmarkt van de EU in Azië.

Voor de EU is Vietnam de op 17 na grootste handelspartner ter wereld en de op één na grootste in Zuidoost-Azië.

Voor de EU is Vietnam een belangrijke bron van grondstoffen en andere inputs voor goederen.

In 2019 had Vietnam een positief evenwicht in de handel in agrovoedingsmiddelen met de EU

 • Vietnamese uitvoer naar de EU — EUR 2.16 miljard
 • EU-uitvoer naar Vietnam: 1.14 miljard euro.

De handel tussen de EU en Vietnam in deze sector zal waarschijnlijk verder toenemen.

In 2018 had de EU een positief saldo in de handel in diensten met Vietnam

 • EU-uitvoer van diensten naar Vietnam — EUR 2.1 miljard
 • Uitvoer van Vietnamese diensten naar de EU — EUR 1.8 miljard.

Tarieven

Voor uitvoer naar Vietnam

Vóór de handelsovereenkomst paste Vietnam invoerrechten van maximaal 50 % toe op de EU-uitvoer van agrovoedingsproducten en tot 78 % op industriële goederen, zoals auto’s en machines. Krachtens de handelsovereenkomst is Vietnam wettelijk verplicht zijn tarieven geleidelijk te verlagen binnen drie en 10 jaar na augustus 2020.

Voor invoer in de EU

Op 1 augustus 2020 werd ongeveer 84 % van de EU-invoer uit Vietnam rechtenvrij.

De sectoren die hiervan profiteren, zijn onder meer:

• geneesmiddelen

• de meeste petrochemische stoffen (bepaalde tarieven voor petrochemische stoffen worden pas na drie jaar geleidelijk afgeschaft).

De EU zal tegen november 2030 bijna alle resterende douanerechten die van toepassing zijn op de invoer uit Vietnam, geleidelijk afschaffen.

De EU zal ook na het einde van de periode van uitfasering douanerechten blijven toepassen op enkele producten, waaronder bepaalde visproducten (tilapia, gestreepte tonijn).

Bijlage 2-A bij de handelsovereenkomst inzake tariefafbraak bevat een gedetailleerde beschrijving van de fasen van de tarieven voor de ontmanteling van de verschillende categorieën goederen over een periode van vijf jaar.

 

In My Trade Assistant vindt u een gedetailleerd tijdschema voor de ontmanteling van uw specifieke product.

 

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Oorsprongsregels voor zelfbeoordeling (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van verhandelde goederen. Bent u nieuw op het onderwerp, dan vindt u een inleiding op de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de regels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in het protocol betreffende de definitie van „producten van oorsprong” en de methode van administratieve samenwerking in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam (PB L 186 van 12.6.2020, blz. 1319).

Is mijn product „van oorsprong” in de zin van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Vietnam.

Een product wordt geacht van oorsprong te zijn uit de EU of Vietnam als het

 • geheel en al in de EU of Vietnam zijn verkregen
 • uitsluitend zijn vervaardigd uit materialen van oorsprong uit de EU of Vietnam of
 • in de EU of Vietnam zijn vervaardigd met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, mits deze materialen een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is door te voldoen aan de productspecifieke regels in bijlage II. Zie bijlage I „Inleidende aantekeningen” bij productspecifieke oorsprongsregels. Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het hoofdstuk, bijvoorbeeld ontoereikende be- of verwerking of de regel van niet-wijziging. Er zijn ook enkele aanvullende vormen van flexibiliteit die bijdragen tot de naleving van productspecifieke regels, bijvoorbeeld toleranties of cumulatie.

 

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen die in het hoofdstuk zijn gespecificeerd (bv. ontoereikende be- of verwerking, regel inzake niet-wijziging). Extra flexibiliteit draagt bij tot de naleving van de productspecifieke regels (bv. toleranties of cumulatie).

 

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel van de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textiel-, kleding- en chemische sector.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

Er is extra flexibiliteit om u te helpen bij het naleven van productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie.

Er wordt voorzien in extra flexibiliteit om u te helpen te voldoen aan productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie.

Tolerantie

In de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam mag de producent op grond van de tolerantieregel niet van oorsprong zijnde materialen gebruiken die normaliter door de productspecifieke regel verboden zijn, mits het nettogewicht of de waarde ervan niet hoger is dan

 • 10 % van het gewicht of de prijs af fabriek van het product voor landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten die zijn ingedeeld onder de hoofdstukken 2 en 4 tot en met 24 van het geharmoniseerd systeem, andere dan verwerkte visserijproducten van hoofdstuk 16
 • 10 % van de prijs af fabriek van het product voor industriële producten, andere dan textiel en kleding, voor textiel en kleding, ingedeeld onder de specifieke toleranties van de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63, zijn van toepassing overeenkomstig aantekening 6 en aantekening 7 op bijlage A „Inleidende aantekeningen op de lijst in bijlage II”.

Deze tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde (in waarde of gewicht) van in de productspecifieke voorschriften opgenomen niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.

De tolerantie geldt niet voor geheel en al verkregen producten.

Cumulering

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam voorziet in vier manieren om de oorsprong te cumuleren. Er zij echter op gewezen dat momenteel alleen de eerste van toepassing is (bilaterale cumulatie).

 • bilaterale cumulatie: materialen van oorsprong uit Vietnam kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij bij de vervaardiging van een product in de EU worden gebruikt.
 • cumulatie met een ASEAN-land dat een preferentiële overeenkomst met de EU heeft, waarin de in bijlage III vermelde materialen als materialen van oorsprong uit Vietnam kunnen worden beschouwd wanneer zij verder worden verwerkt of verwerkt in een van de in bijlage IV vermelde producten. Momenteel is deze cumulatie niet van toepassing.
 • Weefsels van oorsprong uit de Republiek Korea kunnen als van oorsprong uit Vietnam worden beschouwd wanneer zij onder bepaalde voorwaarden in Vietnam zijn verwerkt of verwerkt in een van de in bijlage V vermelde producten. Deze cumulatie is van toepassing met ingang van 23 december 2020.
 • Op verzoek van een partij kunnen weefsels van oorsprong uit een land waarmee zowel de EU als Vietnam een preferentiële handelsovereenkomst toepassen, als van oorsprong uit de EU of Vietnam worden beschouwd wanneer zij onder bepaalde voorwaarden verder worden verwerkt of verwerkt in een van de in bijlage V bij het protocol vermelde producten die in die partij zijn verkregen. Deze cumulatie is momenteel niet van toepassing.

Overige voorschriften

Uw product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het protocol (zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van niet-wijziging).

Regel van niet-wijziging

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Vietnam (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verdere be- of verwerking in een derde land. Sommige handelingen kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals:

 • aanbrengen of aanbrengen van merktekens, etiketten, zegels of documentatie om de naleving van specifieke binnenlandse voorschriften van het land van invoer te waarborgen
 • producten in goede staat bewaren
 • opslag
 • het splitsen van zendingen.

De douaneautoriteiten kunnen verzoeken om bewijs van naleving van het voorschrift, zoals:

 • contractuele vervoersdocumenten zoals cognossementen
 • feitelijk of concreet bewijs op basis van markering of nummering van verpakkingen
 • alle bewijsstukken met betrekking tot de goederen zelf.
Teruggave van douanerechten

Terugbetaling van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die worden gebruikt voor de vervaardiging van een product dat in het kader van een preferentieel tarief wordt uitgevoerd, is toegestaan op grond van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam.

Oorsprongsprocedures

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen.

 

De procedures zijn beschreven in afdeling B van het Protocol betreffende de oorsprongsregels bij de overeenkomst. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe

 • om de oorsprong van een product aan te geven
 • om voorkeuren aan te vragen of
 • de douaneautoriteiten kunnen de oorsprong van een product controleren.

Lees meer: Richtsnoeren inzake oorsprongsregels — Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam.

Importeurs kunnen aanspraak maken op een preferentiële tariefbehandeling op basis van een oorsprongsverklaring van de exporteur.

Bewijs van oorsprong

Exporteurs uit de EU kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU door een attest van oorsprong te verstrekken dat kan worden opgesteld door:

 • een exporteur die is geregistreerd in het systeem van geregistreerde exporteurs (REX). Hetzelfde REX-nummer kan ook worden gebruikt voor enkele andere preferentiële handelsovereenkomsten van de EU (bijvoorbeeld de handelsovereenkomst van de EU met Canada).
 • elke exporteur, mits de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt.

Voor producten van oorsprong uit Vietnam kunnen exporteurs de volgende bewijzen van oorsprong gebruiken:

 • certificaat van oorsprong
 • een oorsprongsverklaring, opgesteld door

elke exporteur, mits de totale waarde van de producten niet meer dan 6,000 EUR bedraagt

nadat Vietnam de EU in kennis heeft gesteld van een dergelijk systeem (dit is nog niet het geval), een exporteur die overeenkomstig de desbetreffende wetgeving van Vietnam is toegelaten of geregistreerd.

Wat moet het bewijs van oorsprong bevatten?

Attest van oorsprong

Het attest van oorsprong moet worden vermeld op een factuur of op een handelsdocument ter identificatie van het product.

De tekst van de oorsprongsverklaring kan in elk van de officiële talen van de EU worden opgesteld en is opgenomen in bijlage IV bij het protocol betreffende de oorsprongsregels bij de overeenkomst. Het land van invoer mag niet verlangen dat de importeur een vertaling van een attest van oorsprong overlegt.

Indiening en geldigheid

 • Het attest van oorsprong blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum waarop het is opgesteld.
 • Normaliter is het attest van oorsprong bestemd voor één zending, maar kan het ook betrekking hebben op meerdere zendingen van identieke producten gedurende een periode van ten hoogste 12 maanden.

Derichtsnoeren in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake oorsprongsverklaringen voor meerdere zendingen van identieke producten bevatten aanvullende uitleg.

Certificaat van oorsprong

Een certificaat van oorsprong wordt door de bevoegde autoriteiten van Vietnam afgegeven aan de hand van het model in bijlage VII.

Indiening en geldigheid

Een certificaat van oorsprong wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk 3 werkdagen na de datum van uitvoer (de aangegeven datum van verzending) afgegeven.

Een certificaat van oorsprong kan in specifieke situaties achteraf worden afgegeven.

 • het werd niet afgegeven op het moment van uitvoer vanwege fouten, onvrijwillige omissies of andere geldige redenen.
 • een certificaat van oorsprong is afgegeven, maar bij invoer om technische redenen niet is aanvaard, of
 • de eindbestemming van de betrokken producten was ten tijde van de uitvoer niet bekend. Het is mogelijk een duplicaat van een certificaat van oorsprong af te geven in geval van bijvoorbeeld diefstal, verlies of vernietiging. Het is 12 maanden geldig.
Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet.

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam is gebaseerd op de volgende beginselen:

 • de controle is gebaseerd op administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de partij van invoer en de partij van uitvoer.
 • de controle van de oorsprong van de producten wordt uitgevoerd door de plaatselijke douane.

Bezoeken van de invoerende partij aan de exporteur zijn niet toegestaan. Zodra de controle is afgerond, stellen de autoriteiten van de partij van uitvoer de oorsprong definitief vast en stellen zij de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Productvoorschriften

Farmaceutische producten

Voor geneesmiddelen/geneesmiddelen en medische hulpmiddelen waarborgt de overeenkomst het gebruik van internationale normen, praktijken en richtsnoeren die zijn ontwikkeld door de

 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
 • Internationale Raad voor harmonisatie van de technische voorschriften voor farmaceutische producten voor menselijk gebruik
 • Verdrag inzake farmaceutische inspectie en samenwerkingsregeling voor farmaceutische inspecties
 • Internationaal forum voor regelgevers op het gebied van medische hulpmiddelen.

Het erkennen van deze instanties als ijkpunt voor de vaststelling van normen is van essentieel belang voor een intensievere samenwerking op regelgevingsgebied tussen de EU en Vietnam. In het kader van de overeenkomst stemt Vietnam ermee in zijn regels inzake prijsstelling, vergoeding of regulering van geneesmiddelen/geneesmiddelen of medische hulpmiddelen onverwijld bekend te maken of in een passend stadium beschikbaar te stellen. Vietnam zal ook de vereisten voor vergunningen voor het in de handel brengen vereenvoudigen. Dit zal de vertragingen en de kosten voor het beschikbaar stellen van producten in Vietnam verminderen en is van bijzonder belang voor geneesmiddelen op basis van onderzoek.

Alcoholhoudende dranken

Vietnam zal

 • geleidelijke afschaffing van de hoge tarieven voor wijn (50 %) en gedistilleerde dranken (48 %) over een periode van zeven jaar en voor bier (35 %) over een periode van 10 jaar
 • beperkingen op vergunningen voor de vervaardiging van dranken en voor distributie vergemakkelijken
 • bescherming van geografische aanduidingen van de EU.

Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften — Sanitaire en fytosanitaire voorschriften

Zowel de EU als Vietnam hebben strenge wetgeving op het gebied van voedselveiligheid en gezondheid van dieren en planten. De handelsovereenkomst heeft tot doel de uitvoer van landbouwproducten te vergemakkelijken en tegelijkertijd het noodzakelijke beschermingsniveau voor de gezondheid van mensen, dieren en planten te waarborgen. Intensievere dialoog en handel moeten in de tijd leiden tot meer vertrouwen tussen de partijen. Dit zijn enkele van de belangrijkste voordelen van dit deel van de overeenkomst.

EU als één entiteit

De bepalingen van de overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire voorschriften en de uitvoering daarvan zullen profiteren van de toegevoegde waarde van de geharmoniseerde EU-regels op sanitair gebied. De overeenkomst zal één enkel en transparant kader voor de goedkeuring van de uitvoer van levensmiddelen uit de EU naar Vietnam vergemakkelijken. Vietnam verbindt zich ertoe dezelfde invoervoorschriften toe te passen op soortgelijke producten uit alle EU-lidstaten. Dit is een belangrijke stap om de goedkeuring van EU-uitvoeraanvragen te versnellen en discriminerende behandeling te voorkomen.

Voorplaatsing op de lijst

Zodra Vietnam een categorie levensmiddelen van dierlijke oorsprong heeft goedgekeurd en ervan overtuigd is dat de bevoegde autoriteit van de lidstaat in kwestie over de capaciteit beschikt om de naleving van de voedselveiligheidsvoorschriften van de EU te controleren en te controleren, zal Vietnam automatisch invoer uit alle door die EU-lidstaat ingediende inrichtingen toestaan. Deze erkenning van inrichtingen in de exporterende partij zonder voorafgaande individuele inspecties staat bekend als pre-listing. Het zal omslachtige en dure inspecties van afzonderlijke EU-inrichtingen vermijden.

Uitvoer van groenten en fruit

De overeenkomst bevat bepalingen om de in- en uitvoer van groenten en fruit te vergemakkelijken.

Wanneer de EU of Vietnam een analyse van het fytosanitaire risico uitvoert, zullen zij dit onverwijld doen wanneer zij het verzoek van de exporterende partij ontvangen. In geval van moeilijkheden zullen de EU en Vietnam overeenstemming bereiken over een tijdschema voor de uitvoering van de risicoanalyse op plaagorganismen.

 

Zoek de specifieke regels en vereisten voor uw product in My Trade Assistant.

 

Technische handelsbelemmeringen (TBT)

Technische vereisten zijn van invloed op de meeste producten die we kopen. Deze technische voorschriften kunnen worden vastgesteld door middel van verplichte technische voorschriften en vrijwillige normen die bepalend zijn voor een product.

 • afmetingen en vormen
 • ontwerp
 • etikettering, merktekens en verpakking,
 • functie en prestaties.

De procedures om na te gaan of een product aan deze eisen voldoet, kunnen ook een technische belemmering voor de handel vormen. Deze zogenaamde „conformiteitsbeoordelingsprocedures” kunnen producttests, inspecties en certificering omvatten.

 

Overheden voeren dergelijke technische vereisten doorgaans in het algemeen belang in. Bijvoorbeeld om te beschermen

 • menselijke gezondheid en veiligheid
 • het leven en de gezondheid van dieren en planten,
 • het milieu
 • de consument tegen misleidende praktijken.

 

Hoewel de EU en Vietnam soortgelijke doelstellingen kunnen nastreven wanneer zij hun technische voorschriften invoeren, kunnen de huidige normen en procedures voor de controle van producten verschillen, wat een belemmering voor de handel vormt. De handelsovereenkomst heeft tot doel de samenwerking tussen de EU en Vietnam op het gebied van technische vereisten voor producten te verbeteren, onnodige kosten te verminderen en de toegang tot informatie over productvereisten te vergemakkelijken.

Technische voorschriften

Vietnam heeft ermee ingestemd:

 • alternatieven voor voorgestelde technische voorschriften beoordelen en een effectbeoordeling daarvan uitvoeren
 • technische voorschriften baseren op internationale normen
 • de huidige technische voorschriften herzien om ze in overeenstemming te brengen met internationale normen.
Conformiteitsbeoordeling

Vietnam heeft ermee ingestemd:

 • de conformiteitsverklaring van de leverancier aanvaarden als zijnde in overeenstemming met het nationale recht
 • ervoor zorgen dat bedrijven een keuze hebben uit conformiteitsbeoordelingsfaciliteiten
 • ervoor zorgen dat accreditatie-instanties en conformiteitsbeoordelingsinstanties onafhankelijk van elkaar zijn en geen belangenconflicten hebben
 • overwegen zich bij test-, inspectie- en certificeringsinstanties aan te sluiten of aan te moedigen zich aan te sluiten bij internationale overeenkomsten of regelingen ter harmonisering en/of vergemakkelijking van de aanvaarding van conformiteitsbeoordelingsresultaten.
Normen

De overeenkomst bevat verbintenissen om:

 • normalisatie-instellingen aanmoedigen deel te nemen aan de opstelling van internationale normen door internationale normalisatie-instellingen
 • internationale normen gebruiken als basis voor de ontwikkeling van binnenlandse normen
 • dubbel werk of overlapping met het werk van internationale normalisatie-instellingen te voorkomen
 • regelmatige herziening van nationale en regionale normen die niet op internationale normen zijn gebaseerd, teneinde deze in overeenstemming te brengen met internationale normen
 • kennisgeving van technische voorschriften en conformiteitsbeoordelingsprocedures die vrijwillige normen verplicht stellen.
Transparantie

De overeenkomst bevat toezeggingen om:

 • ervoor zorgen dat alle technische voorschriften en verplichte conformiteitsbeoordelingsprocedures gratis voor het publiek beschikbaar zijn op officiële websites
 • bedrijven en andere belangstellenden uit de EU en Vietnam op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan openbare raadplegingen over nieuwe technische voorschriften
 • antwoord op opmerkingen van de andere partij over voorgestelde technische voorschriften.
Markttoezicht

De handelsovereenkomst bevat bepalingen om te voorkomen dat er een belangenconflict ontstaat tussen:

 • de markttoezichtfunctie en de conformiteitsbeoordelingsfunctie
 • organen voor markttoezicht en bedrijven die onder controle of toezicht staan.

Contact opnemen

Auto’s — Niet-tarifaire belemmeringen

Afschaffing van douanerechten betekent niet automatisch toegang tot de markt van de handelspartner: EU-goederen moeten nog steeds voldoen aan de Vietnamese regelgeving voor de automobielsector. De handelsovereenkomst bevat een bijlage over het aanpakken van onnodige niet-tarifaire belemmeringen in de automobielsector, die tot doel heeft de handel te vergemakkelijken. De bijlage treedt in werking in augustus 2023.

Inklaringsdocumenten en -procedures

De handelsovereenkomst verbetert de douaneprocedures, waardoor het voor bedrijven gemakkelijker en goedkoper wordt om de douane in te klaren.

Om de bevoorradingsketen veiliger te maken, zullen de EU en Vietnam wederzijdse erkenning aangaan van partnerschapsprogramma’s op handelsgebied, zoals het EU-programma voor geautoriseerde marktdeelnemers.

Van de Commissie

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten. Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of een deel van de volgende elementen verlangen:

 • handelsfactuur (vermeld de specifieke vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud ervan in My Trade Assistant)
 • paklijst
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring.

Voor meer zekerheid kunt u vooraf een bindende tariefinlichting en/of bindende oorsprongsinlichting aanvragen.

 

Voor nadere informatie over de documenten die u voor de inklaring van uw product moet overleggen, ga dan naar My Trade Assistant.

 

Onvoldoende zichtbaar

Om te weten te komen hoe u de oorsprong van uw producten kunt aantonen zodat u in aanmerking komt voor een preferentieel tarief, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven. Algemene informatie over douaneregelingen.

Intellectuele-eigendomsrechten en geografische aanduidingen

De handelsovereenkomst bevat ook regels voor de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Bescherming van geografische aanduidingen

Geografische aanduidingen zijn tekens die worden gebruikt op traditionele levensmiddelen en dranken die bijzondere kwaliteiten hebben of een bijzondere reputatie genieten vanwege de plaats waar zij worden geproduceerd. Voorbeelden hiervan zijn Roquefort-kaas, Rioja-wijn en parmaham. Geografische aanduidingen laten de consument weten dat het product echt is en niet vals is.

In het kader van de overeenkomst heeft Vietnam zijn bestaande regelingen voor de bescherming van geografische aanduidingen versterkt door een systeem op te zetten om deze in Vietnam te registreren. Dit maakt het illegaal om namaakproducten te verkopen onder dezelfde naam als het echte artikel.

Als gevolg daarvan genieten 169 geografische aanduidingen van de EU en 39 Vietnamese geografische aanduidingen voor wijnen, gedistilleerde dranken en bepaalde landbouwproducten niveaus van bescherming tegen kopiëren in Vietnam die vergelijkbaar zijn met die in de EU. Vietnamese consumenten zullen zich meer bewust zijn van authentieke EU-levensmiddelen, wijnen en gedistilleerde dranken.

Volledige lijst van geografische aanduidingen van de EU en Vietnam

Octrooien

In het kader van de handelsovereenkomst heeft Vietnam ingestemd met een doeltreffend mechanisme om octrooihouders te compenseren voor een kortere octrooiduur als gevolg van onredelijke vertragingen bij de verlening van de eerste vergunning voor het in de handel brengen.

Auteursrecht en naburige rechten

De handelsovereenkomst brengt de Vietnamese auteursrechtwetgeving in overeenstemming met die van de EU en andere landen, zodat omroepen en organisatoren van openbare prestaties royalty’s betalen aan producenten van geluidsopnamen en uitvoerende kunstenaars.

Handelsmerken

De EU en Vietnam zullen bekende handelsmerken beschermen overeenkomstig de aanbevelingen van de

 • Unie van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom
 • Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.

Bescherming van testgegevens

Gegevens over farmaceutische en agrochemische producten worden gedurende vijf jaar beschermd.

Tekeningen en modellen van nijverheid

Vietnam zal zich gedurende ten minste 15 jaar aansluiten bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen en modellen van nijverheid en de bescherming van modellen. De plantenrassen Vietnam zal het kwekersrecht beschermen overeenkomstig het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten (UPOV). Dit betekent dat nieuwe plantenrassen, bijvoorbeeld die welke een betere opbrengst opleveren of die resistent zijn tegen plagen (zoals bepaalde rijstrassen die bestand zijn tegen rot) zullen worden beschermd.

Tenuitvoerlegging

De overeenkomst verbetert het rechtskader voor handhaving op alle niveaus. De Vietnamese autoriteiten en douanebeambten krijgen ook meer bevoegdheden en betere instrumenten om inbreuken aan te pakken.

Houders van rechten kunnen de Vietnamese douaneautoriteiten verzoeken goederen die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten in beslag te nemen en te vernietigen.

De helpdesk voor intellectuele-eigendomsrechten in Zuidoost-Azië biedt een helpdesk aan voor directe ondersteuning van kleine bedrijven op het gebied van intellectuele eigendom.

Diensten,

De handelsovereenkomst bestrijkt een breed scala aan diensten en biedt extra markttoegang voor dienstverleners en voor investeringen in productie.

De EU en Vietnam zijn overeengekomen bepaalde beperkingen op

 • hoeveel bedrijven kunnen diensten verlenen?
 • de waarde van dienstentransacties of activa
 • het aantal dienstenverrichtingen of de hoeveelheid output van diensten
 • hoeveel mensen kunnen werken
 • het soort dochteronderneming in buitenlandse handen dat lokaal kan worden opgericht
 • in het buitenland geldende limieten voor deelnemingen/deelnemingen.

Dit geldt voor een breed scala aan sectoren, waaronder:

 • telecommunicatie
 • financieel
 • computer en aanverwante
 • vervoer
 • ecologisch
 • zakelijke diensten, met inbegrip van professionele diensten
 • post
 • distributie.

De EU en Vietnam zijn ook overeengekomen ervoor te zorgen dat dezelfde regels en regels van toepassing zijn op binnenlandse en buitenlandse dienstverleners in bepaalde sectoren, teneinde een voorspelbaar ondernemingsklimaat en een gelijk speelveld tot stand te brengen.

Dit geldt voor

 • postdiensten: dominante marktspelers zullen zich niet schuldig maken aan concurrentieverstorende praktijken; eerlijke vergunningsprocedures; onafhankelijkheid van de regelgevende instantie
 • telecommunicatie: grote leveranciers moeten andere exploitanten toegang verlenen tot specifieke netwerkelementen op redelijke en transparante voorwaarden; onafhankelijkheid van de regelgevende instantie; nummerportabiliteit
 • internationaal zeevervoer
 • computerdiensten
 • binnenlandse regelgeving: uitgebreide bepalingen inzake vergunningsprocedures en beroepskwalificaties; investeerders die een vergunning aanvragen om een dienst te verlenen of te investeren, moeten eerlijk worden behandeld en beschermd tegen willekeurige beperkingen; het recht van beroep
 • internationale zeevervoersdiensten: duidelijke definities van de gecommitteerde diensten; eerlijke voorwaarden voor toegang tot havens; en een einde maken aan regelingen voor het delen van vracht; levering van het tanken en opnieuw plaatsen van lege containers in bepaalde havens.

 

EU

Vietnam

Professionele diensten

 • architecten
 • boekhouding
 • ingenieurs- en geïntegreerde ingenieursdiensten
 • stedenbouwkundige diensten en landschapsarchitecten
 • managementadvies
 • internationale commerciële arbitrage
 • juridische diensten
 • boekhouding
 • belastingen.
 • architecten
 • geïntegreerde techniek
 • stadsplanning en stedelijk landschap
 • artsen en tandartsen
 • veterinaire diensten
 • verpleegkundigen, fysiotherapeuten en paramedisch personeel

Informaticadiensten en aanverwante diensten

Alle aanverwante diensten op dit gebied

Alle aanverwante diensten op dit gebied

Onderzoek en ontwikkeling

 • natuurwetenschappen en interdisciplinaire wetenschappen, met uitzondering van door de overheid gefinancierde onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten
 • sociale wetenschappen en menswetenschappen
 • natuurwetenschappen

Zakelijke diensten

 • reclame voor diensten op het gebied van onroerend goed
 • leasing en verhuur zonder bedieningspersoneel
 • marktonderzoek
 • managementadvies
 • advies- en consultancyadvies in verband met de fabricage
 • drukken en uitgeven
 • congressen
 • vertaling, vertalen
 • ontwerpdiensten
 • ontwerpen van interieur en ander speciaal ontwerp
 • dienstverlening door incassobureaus
 • kredietrapportagediensten
 • duplicatie
 • advies op het gebied van telecommunicatie
 • telefoonantwoorddiensten
 • reclame
 • marktonderzoek
 • managementadvies
 • technische testen en toetsen
 • diensten in verband met de be- en verwerkende industrie

Postdiensten

Alle bijbehorende post- en koeriersdiensten

Alle postdiensten, met uitzondering van openbare diensten en voorbehouden diensten

 

Telecommunicatiediensten

Diensten bestaande in de transmissie en ontvangst van elektromagnetische signalen, met uitzondering van omroep

Diensten (met uitzondering van omroepdiensten), zoals

 • basisdiensten en diensten met toegevoegde waarde, zowel faciliteiten als niet-faciliteiten (vaste, mobiele satellietnetwerken)

Bouwnijverheid,

 

Alle diensten op het gebied van bouwkunde en aanverwante ingenieurs (opgenomen in de sectorclassificatielijst W/120)

 • Alle diensten in verband met de bouw (opgenomen in de sectorclassificatielijst W/120)

 

Verdeling

diensten,

 • diensten van agenten van de Commissie
 • groothandel
 • detailhandel
 • franchisediensten
 • diensten van agenten van de Commissie
 • groothandel
 • detailhandel
 • franchisediensten

Handel, milieu,

 • afvalwaterdiensten
 • beheer van vaste en gevaarlijke afvalstoffen, behalve grensoverschrijdend vervoer van gevaarlijke afvalstoffen
 • bescherming van omgevingslucht en klimaatbehandeling en sanering van bodem en water
 • sanering en schoonmaak van bodem en water
 • lawaaibestrijding en reductie van trillingen
 • bescherming van de biodiversiteit en het landschap
 • overige diensten in verband met milieu en aanverwante diensten
 • riolering,
 • afvalverwijdering;
 • ophalen en verwijderen van afval, met uitzondering van storten
 • beheer van gevaarlijk afval
 • afvalverwerking en soortgelijke diensten
 • reiniging van uitlaatgassen
 • diensten ter bestrijding van geluidshinder
 • bescherming van natuur en landschap9406)
 • milieueffectbeoordelingsdiensten

Financiële diensten

 • verzekeringen en aanverwante diensten
 • bankdiensten en andere financiële diensten
 • verzekeringen en aanverwante diensten
 • bankdiensten en andere financiële diensten

 

 

 • hotels, restaurants en catering, met uitzondering van catering in het luchtvervoer
 • diensten van reisbureaus en touroperators (met inbegrip van reisleiders)
 • toeristengids
 • hotel- en restaurantdiensten, met inbegrip van horeca, maaltijden en dranken
 • spijzen en dranken, met uitzondering van maaltijden in eetfaciliteiten die door de overheid worden beheerd
 • reisbureaus en reisorganisatoren

Recreatie, cultuur en sport

 

 • amusement (met inbegrip van theater-, live-bord-, circus- en discotheekdiensten)
 • nieuws- en persagentschappen
 • bibliotheken, archieven, musea en andere culturele diensten
 • sport
 • recreatieparken en stranden
 • amusement (theater, live band en circus daaronder begrepen)
 • activiteiten op het gebied van elektronische spellen

Vervoer

 • maritieme en maritieme hulpdiensten
 • vervoer over binnenwateren
 • luchtvervoersdiensten
 • spoorwegvervoer
 • wegvervoer 
 • ondersteunende diensten voor alle wijzen van vervoer
 • overige wijzen van vervoer

Andere vervoerdiensten

 • maritieme en maritieme hulpdiensten
 • vervoer over binnenwateren
 • luchtvervoersdiensten
 • spoorwegvervoer
 • wegvervoer
 • ondersteunende diensten voor alle wijzen van vervoer

Productie

 • voedingsmiddelen en dranken
 • kleding
 • voor winterweer
 • machines en toestellen
 • papierwaren
 • informatica- en elektrische machines
 • voedingsmiddelen en dranken
 • kleding
 • papierwaren
 • chemicaliën
 • bepaalde machinewerktuigen
 • computer- en telecommunicatieapparatuur

E-handel

De EU en Vietnam zijn overeengekomen

 • geen douanerechten heffen op elektronische transmissies
 • bevordering van de ontwikkeling van de onderlinge elektronische handel
 • het onderhouden van een dialoog over regelgevingskwesties in verband met elektronische handel
 • Elektronische handel mag geen afbreuk doen aan intellectuele-eigendomsrechten
 • de ontwikkeling van e-handel moet verenigbaar zijn met de internationale normen inzake gegevensbescherming.

Overheidsopdrachten

In het kader van de overeenkomst zullen overheidsopdrachten even transparant en eerlijk zijn als in handelsovereenkomsten die de EU met ontwikkelde en meer gevorderde ontwikkelingslanden heeft gesloten.

Het gaat hierbij om:

 • alle Vietnamese ministeries op centraal niveau, met inbegrip van infrastructuur zoals wegen en havens, plus de commissie voor etnische minderheden en de inspectiedienst van de regering
 • overheidsinstanties in Hanoi en Ho Chi Minh, die 50 % van de niet-centrale overheidsopdrachten van Vietnam vertegenwoordigen
 • filialen van de nationale elektriciteitsexploitant Elektriciteit van Vietnam (EVN) en Vietnamese Spoorwegen (VNR);
 • 34 openbare ziekenhuizen die onder zeggenschap staan van het ministerie van Volksgezondheid
 • twee grote universiteiten en twee grote onderzoeksinstellingen
 • bijna alle bouwdiensten, met inbegrip van aanbestedingen onder het ministerie van Vervoer, en baggerdiensten.

Belangrijkste kwesties

Vietnam is een ontwikkelingsland, zodat het op grond van de overeenkomst in aanmerking komt voor een gedifferentieerde behandeling en overgangsmaatregelen.

Het zal een overgangsperiode van 15 jaar hebben om de drempels geleidelijk te verlagen tot een niveau dat vergelijkbaar is met de drempels die worden geboden door andere landen die partij zijn bij de internationale algemene aanbestedingsovereenkomst. Zo wordt de initiële drempel van 1.5 miljoen standaardtrekkingsrechten (SDR) voor goederen en diensten voor aanbestedingen door centrale overheidsinstanties geleidelijk verlaagd tot 130 000 BTR.

Vietnam stemde ook in met de ontwikkeling van een centraal webportaal voor het adverteren van overheidsopdrachten. Het moet uiterlijk in augustus 2030 operationeel zijn.

Handel EN duurzame ontwikkeling

Ondersteuning van economische groei, sociale ontwikkeling en milieubescherming zijn drie basiselementen voor het bereiken van duurzame ontwikkeling. Het handelsbeleid kan verstrekkende gevolgen hebben voor de economie, de werkgelegenheid, de arbeidsnormen, de sociale cohesie en het milieu. De EU wil ervoor zorgen dat haar handelsbeleid duurzame ontwikkeling binnen de EU, in haar partnerlanden en wereldwijd ondersteunt.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • bevordering van de wederzijdse ondersteuning van handels- en investeringsbeleid, arbeids- en milieubeleid
 • ervoor zorgen dat meer handel en investeringen niet ten koste gaan van werknemers en milieubescherming
 • ervoor zorgen dat het nationale niveau van milieu- en arbeidsbescherming in overeenstemming is met de belangrijkste internationale normen en overeenkomsten.

Arbeidsnormen

De EU en Vietnam verbinden zich ertoe de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) die zij hebben geratificeerd, ten uitvoer te leggen. Vietnam verbindt zich er ook toe de IAO-verdragen inzake grondrechten die het nog niet heeft ondertekend, te ratificeren, zoals

 • de ministeriële verklaring van 2006 van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties over het genereren van volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 • de IAO-Verklaring inzake de fundamentele beginselen en rechten op het werk;
 • de fundamentele IAO-verdragen.

Milieu en klimaatverandering

De EU en Vietnam verbinden zich ertoe de multilaterale milieuovereenkomsten waarbij zij partij zijn, daadwerkelijk ten uitvoer te leggen, zoals:

 • Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit
 • de Overeenkomst van de Verenigde Naties inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES)
 • investeringen in het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) De EU en Vietnam komen overeen de markttoegang voor investeringen in dienstensectoren en niet-dienstensectoren, zoals de maakindustrie, te verbeteren. Een betere toegang tot de Vietnamese markt moet buitenlandse investeerders aantrekken en kansen creëren voor de ontwikkeling van de productie in Vietnam.

Investeringen

De EU en Vietnam komen overeen de markttoegang voor investeringen in dienstensectoren en niet-dienstensectoren, zoals de be- en verwerkende industrie, te verbeteren. Een betere toegang tot de Vietnamese markt moet buitenlandse investeerders aantrekken en kansen creëren voor de ontwikkeling van de productie in Vietnam.

De beperkingen op buitenlandse investeringen zijn versoepeld in:

 • de levensmiddelensector, zoals de verwerking van vis en aquacultuurproducten
 • de meststoffensector
 • keramiek
 • assemblage van scheepsmotoren
 • diensten in verband met machines voor algemeen gebruik
 • landbouwmachines
 • huishoudelijke apparaten
 • rijwielen
 • vergunningen voor de vervaardiging van frisdranken.

De EU en Vietnam hebben een investeringsbeschermingsovereenkomst ondertekend. Het zal in werking treden nadat alle EU-lidstaten hun formele toestemming hebben gegeven.

Zodra de investeringsovereenkomst van kracht is, zal zij het investeringsklimaat verder verbeteren en investeerders meer zekerheid bieden. Zij komt in de plaats van de 21 bilaterale investeringsverdragen die van kracht zijn tussen Vietnam en de EU-lidstaten.

De investeringsovereenkomst zal zorgen voor een hoog niveau van bescherming van investeringen en tegelijkertijd het recht van de EU en Vietnam om regelgeving vast te stellen om legitieme doelstellingen van overheidsbeleid na te streven, zoals de bescherming van de gezondheid, de openbare veiligheid of het milieu, behouden.

Het zal Europese en Vietnamese investeerders basisgaranties bieden dat overheden bepaalde fundamentele beginselen voor de behandeling van buitenlandse investeerders in acht zullen nemen wanneer zij investeringsbeslissingen nemen.

Deze garanties omvatten:

 • non-discriminatie
 • geen onteigening zonder onmiddellijke en passende compensatie
 • de mogelijkheid om fondsen die verband houden met een belegging over te dragen en te repatriëren
 • een algemene garantie van eerlijke en billijke behandeling en fysieke zekerheid
 • een toezegging dat regeringen hun eigen schriftelijke en juridisch bindende contractuele verplichtingen jegens een investeerder zullen nakomen.

In het kader van de investeringsovereenkomst krijgen investeerders de mogelijkheid van een moderne en hervormde manier om geschillen over investeringen op te lossen — het stelsel van investeringsgerechten.

De hoekstenen van het nieuwe stelsel van investeringsgerechten zijn:

 • een permanent investeringsgerecht van eerste aanleg
 • een Beroepsinstantie voor beroep.

De institutionele aard van het stelsel van investeringsgerechten en de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen besluiten zullen ervoor zorgen dat de investeringsovereenkomst juridisch correct en voorspelbaar wordt geïnterpreteerd.

De investeringsovereenkomst maakt geschillen ook kosteneffectiever en sneller voor gebruikers, en dus ook toegankelijker voor kleinere bedrijven. Het voorziet in:

 • salarissen van rechters die moeten worden betaald door de EU en Vietnam (de norm in internationale rechtbanken) en niet door de partijen bij een geschil;
 • duidelijke procedurele termijnen
 • een mechanisme voor vrijwillige bemiddeling om geschillen in der minne en snel op te lossen
 • de mogelijkheid om vorderingen in te dienen bij een alleensprekende rechter (in plaats van een afdeling van drie) wanneer vorderingen worden ingesteld door kleinere ondernemingen of het bedrag van de schadevergoeding relatief gering is
 • de mogelijkheid om voorafgaand aan de eerste formele stappen van geschillenbeslechting via videoconferentie overleg te plegen, met name als het om een kleinere onderneming gaat.

De investeringsovereenkomst bevat ook een bepaling over de overgang van het bij de overeenkomst ingestelde bilaterale stelsel van investeringsgerechten naar een multilateraal investeringsgerecht zodra een dergelijk gerecht bestaat. Besprekingen over de multilaterale hervorming van de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten, onder meer over de oprichting van een multilateraal investeringsgerecht, vinden momenteel plaats in de Commissie van de Verenigde Naties voor internationaal handelsrecht (Uncitral).

Nuttige links en contacten

Vietnamese ministerie van Industrie en Handel

Woonplaats: 54 HAI Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

E-mail: bbt@moit.gov.vn Tel: (+ 84) 24 2220 2108

Fax: (+ 84) 24 2220 2525

Delegatie van de Europese Unie in Vietnam

Woonplaats: 24e verdieping, westvleugel, Lotte Center Hanoi 54 straat Lieu Giai, district Ba Dinh, Hanoi

E-mail: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Tel: (+ 84) 24 3941 0099

Fax: (+ 84) 24 3946 1701

Verdere links:

Korte beschrijving

 

De Europese Unie en Vietnam hebben een vrijhandelsovereenkomst en een investeringsbeschermingsovereenkomst die op 1 augustus 2020 in werking zijn getreden.

Deze pagina delen:

Snelle links