Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam

De overeenkomst in een oogopslag

De vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam trad op 1 augustus 2020 in werking.

De investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam treedt in werking nadat alle EU-lidstaten er formeel mee hebben ingestemd.

De handelsovereenkomst

 • afschaffing van douanerechten, administratieve rompslomp en andere belemmeringen waarmee Europese bedrijven worden geconfronteerd wanneer zij naar Vietnam exporteren
 • vergemakkelijkt de handel in belangrijke goederen zoals elektronica, levensmiddelen en farmaceutische producten
 • de Vietnamese markt opent voor de uitvoer van diensten uit de EU, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer en telecommunicatie.

Zodra de investeringsovereenkomst van kracht is,

 • het investeringsklimaat verder verbeteren
 • Europese en Vietnamese investeerders meer zekerheid bieden.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De handelsovereenkomst komt bedrijven ten goede door

 • 99 % van alle tarieven af te schaffen en de resterende 1 % gedeeltelijk af te schaffen door middel van beperkte contingenten met nulrecht;
 • het verminderen van belemmeringen in de regelgeving en overlappende administratieve rompslomp
 • bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van geografische aanduidingen voor speciale regionale voedingsmiddelen en dranken, zoals Cognac, Rioja-wijnen of feta
 • openstelling van de markten voor diensten en overheidsopdrachten
 • ervoor zorgen dat de overeengekomen regels kunnen worden gehandhaafd.

Vietnam heeft 65 % van zijn rechten op EU-goederen afgeschaft op de dag dat de overeenkomst in werking trad. De rest zal geleidelijk verdwijnen tegen 2030.

De EU zal haar rechten op invoer uit Vietnam tegen 2027 geleidelijk afschaffen.

Deze asymmetrische benadering weerspiegelt het feit dat Vietnam een ontwikkelingsland is.

In de handelsovereenkomst worden de tarieven voor een reeks belangrijke exportproducten van de EU afgeschaft.

 • de meeste machines en apparaten hoeven geen Vietnamese invoerrechten meer te betalen tot 35 % — de rest zal dat in augustus 2025 niet meer doen
 • voor motorfietsen met een motor van meer dan 150 cc worden de Vietnamese invoerrechten van 75 % geleidelijk afgeschaft tegen augustus 2027.
 • voor de meeste auto’s zullen de Vietnamese invoerrechten van 78 % geleidelijk worden afgeschaft tegen augustus 2030.
 • voor auto-onderdelen zullen de Vietnamese invoerrechten tot 32 % geleidelijk zijn afgeschaft tegen augustus 2027.
 • ongeveer de helft van de farmaceutische producten uit de EU hoeft geen Vietnamese invoerrechten meer te betalen tot 8 % — de rest zal dat in augustus 2027 niet meer doen voor de EU-uitvoer van textiel die niet langer Vietnamese invoerrechten van 12 % hoeft te betalen.
 • bijna 70 % van de EU-uitvoer van chemische stoffen hoeft niet langer Vietnamese invoerrechten te betalen tot 5 % — de rest zal na drie, vijf of zeven jaar vrij van tarieven tot 25 % kunnen binnenkomen.

Vietnam heeft niet alleen ingestemd met de afschaffing van de tarieven, maar ook met:

 • haar bestaande uitvoerrechten op haar uitvoer naar de EU afschaffen
 • de weinige rechten die zullen blijven bestaan, niet verhogen.

Hoe zal de handelsovereenkomst de landbouwgemeenschappen in de EU ten goede komen?

Europese producenten en exporteurs van agrovoedingsproducten zullen profiteren van de groeiende Vietnamese markt en de geleidelijke afschaffing van de tarieven.

 

Huidig Vietnamese
invoerrecht

De invoerrechten worden
geleidelijk afgeschaft door

Rundvlees en lammeren

20 %

Augustus 2023

Bevroren varkensvlees

15 %

Augustus 2027

Vers varkensvlees, verse slachtafvallen en hammen

Tot 25 %

Augustus 2029

Pluimvee en slachtafvallen

Tot 40 %

Augustus 2030

Zuivelproducten

Tot 15 %

Augustus 2025

De meeste kazen met een geografische aanduiding

Tot 15 %

Augustus 2023

Wijnen en gedistilleerde dranken

Respectievelijk 50 % en 48 %

Augustus 2027

Bier

35 %

August2030

Bereidingen voor menselijke consumptie

Tot 40 %

Augustus 2027

Bakkerswaren en gebak

Tot 40 %

Augustus 2025

Chocolade

30 %

Augustus 2027

Deegwaren

20-38 %

Augustus 2027

Bepaalde deegwaren met vleesvulling

20-38 %

Augustus 2030

In dit handboek vindt u een gedetailleerde beschrijving van de exportvoorwaarden voor agrovoedingsproducten. Handboek voor exporteurs naar Vietnam.

Voor de meest gevoelige producten zal de EU haar markt slechts in beperkte mate openstellen voor Vietnamese uitvoer om te voorkomen dat EU-producenten nadeel ondervinden.

De EU kent aan Vietnam tariefcontingenten met nulrecht van vaste, beperkte omvang toe, zonder jaarlijkse verhoging voor

 • dextrine en ander gewijzigd zetmeel
 • eieren en eigeel
 • ethanol
 • knoflook
 • maniokzetmeel
 • mannitol
 • paddenstoelen
 • rijst
 • sorbitol
 • suiker en producten met een hoog suikergehalte
 • suikermaïs.

De handelsovereenkomst erkent en beschermt geografische aanduidingen voor wijnen, gedistilleerde dranken, landbouwproducten en levensmiddelen die in de EU of Vietnam worden geproduceerd.

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen zijn gericht op de bescherming van het leven en de gezondheid van mensen, dieren en planten. Dergelijke maatregelen omvatten onder meer:

 • de erkenning van laag- of ziektevrije gebieden
 • zorgen voor transparantie en uitwisseling van informatie
 • mechanismen om handelsbelemmeringen te vermijden.

Meer details zijn te vinden in het onderstaande deel.

Hoe groot is de Vietnamese markt? Hoeveel handel doet de EU met Vietnam?

Met een bevolking van meer dan 97 miljoen inwoners is Vietnam een belangrijke exportmarkt van de EU in Azië.

Voor de EU is Vietnam de op 17 na grootste handelspartner ter wereld en de op een na grootste handelspartner in Zuidoost-Azië.

Voor de EU is Vietnam een belangrijke bron van grondstoffen en andere grondstoffen voor goederen.

In 2019 had Vietnam een positief saldo in de handel in agrovoedingsmiddelen met de EU

 • Vietnamese uitvoer naar de EU: 2.16 miljard euro
 • EU-uitvoer naar Vietnam: 1.14 miljard euro.

De handelsovereenkomst zal waarschijnlijk leiden tot een verdere groei van de handel tussen de EU en Vietnam in deze sector.

In 2018 had de EU een positieve balans in de handel in diensten met Vietnam

 • EU-uitvoer van diensten naar Vietnam — EUR 2.1 miljard
 • Vietnamese uitvoer van diensten naar de EU: 1.8 miljard euro.

Tarieven

Voor uitvoer naar Vietnam

Vóór de handelsovereenkomst toepaste Vietnam invoerrechten tot 50 % op de EU-uitvoer van agrovoedingsproducten en tot 78 % op industriële goederen, zoals auto’s en machines. Krachtens de handelsovereenkomst is Vietnam wettelijk verplicht zijn tarieven binnen drie en 10 jaar na augustus 2020 geleidelijk te verlagen.

Voor invoer in de EU

Op 1 augustus 2020 wordt ongeveer 84 % van de EU-invoer uit Vietnam rechtenvrij ingevoerd.

Sectoren die hiervan profiteren, zijn onder meer:

• farmaceutische producten

• de meeste petrochemische producten (bepaalde tarieven voor petrochemische producten zullen pas na drie jaar worden afgeschaft).

De EU zal tegen november 2030 bijna alle resterende douanerechten op invoer uit Vietnam geleidelijk afschaffen.

De EU zal ook na afloop van de uitfaseringsperiode tarieven blijven toepassen op enkele producten, waaronder bepaalde visproducten (tilapia, gestreepte tonijn).

In bijlage 2-A bij de handelsovereenkomst worden de fasen voor de afschaffing van de tarieven voor verschillende categorieën goederen over een periode van vijf jaar in detail beschreven.

 

Een gedetailleerd tijdschema voor de ontmanteling van uw specifieke product vindt u in My Trade Assistant.

 

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Bent u nieuw voor het onderwerp, dan vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de regels?

De oorsprongsregels zijn vastgesteld in het Protocol betreffende de definitie van „producten van oorsprong” en de methode van administratieve samenwerking in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam (PB L 186 van 12.06.2020, blz. 1319).

Is mijn product „van oorsprong” volgens de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Vietnam.

Een product wordt geacht van oorsprong te zijn uit de EU of uit Vietnam als het:

 • geheel en al in de EU of Vietnam verkregen
 • uitsluitend zijn vervaardigd uit materialen van oorsprong uit de EU of Vietnam of
 • in de EU of Vietnam zijn vervaardigd met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, mits deze materialen een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is om aan de productspecifieke voorschriften van bijlage II te voldoen. Zie bijlage I „Opmerkingen” bij productspecifieke oorsprongsregels. Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het hoofdstuk, bijvoorbeeld ontoereikende be- of verwerking of de regel van niet-wijziging. Er zijn ook enkele extra flexibiliteit die helpt om te voldoen aan productspecifieke regels, bijvoorbeeld toleranties of cumulatie.

 

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het hoofdstuk (bv. ontoereikende be- of verwerking, regel van niet-wijziging). Extra flexibiliteit helpt om te voldoen aan de productspecifieke regels (bv. toleranties of cumulatie).

 

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (geharmoniseerd systeem hoofdstuk 48) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke activiteiten — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — worden meestal gebruikt in de textiel-, kleding- en chemische sector.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

Er is extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie, te voldoen.

Er wordt voorzien in extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie

In de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam staat de tolerantieregel de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die door de productspecifieke regel normaal verboden zijn, zolang het nettogewicht of de waarde ervan niet hoger is dan

 • 10 % van het gewicht of de prijs af fabriek van het product voor landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten die vallen onder de hoofdstukken 2 en 4 tot en met 24 van het geharmoniseerd systeem, andere dan verwerkte visserijproducten van hoofdstuk 16
 • 10 % van de prijs af fabriek van het product voor andere industriële producten dan textiel en kleding voor textiel en kleding, ingedeeld onder de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63, zijn specifieke toleranties van toepassing, zoals bepaald in aantekening 6 en aantekening 7 van bijlage A „Aantekeningen bij de lijst in bijlage II”.

Deze tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde (in waarde of gewicht) van in de productspecifieke regels opgenomen niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.

De tolerantie geldt niet voor geheel en al verkregen producten.

Cumulatie

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam voorziet in vier manieren om de oorsprong te cumuleren. Er zij echter op gewezen dat momenteel alleen de eerste van toepassing is (bilaterale cumulatie).

 • bilaterale cumulatie: materialen van oorsprong uit Vietnam kunnen als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) worden geteld wanneer zij bij de vervaardiging van een product in de EU worden gebruikt.
 • cumulatie met een ASEAN-land dat een preferentiële overeenkomst met de EU heeft, waarin de in bijlage III vermelde materialen als materialen van oorsprong uit Vietnam kunnen worden beschouwd wanneer zij verder worden be- of verwerkt in een van de in bijlage IV vermelde producten. Momenteel is deze cumulatie niet van toepassing.
 • Weefsels van oorsprong uit de Republiek Korea kunnen als van oorsprong uit Vietnam worden beschouwd wanneer zij onder bepaalde voorwaarden verder zijn bewerkt of verwerkt in een van de in bijlage V vermelde producten die in Vietnam zijn verkregen. Deze cumulatie is van toepassing met ingang van 23 december 2020.
 • Op verzoek van een partij kunnen weefsels van oorsprong uit een land waarmee zowel de EU als Vietnam een preferentiële handelsovereenkomst toepast, als van oorsprong uit de EU of Vietnam worden beschouwd wanneer zij onder bepaalde voorwaarden verder zijn be- of verwerkt in een van de in bijlage V bij het protocol vermelde producten. Momenteel is deze cumulatie niet van toepassing.

Andere eisen

Uw product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het protocol (zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van niet-wijziging).

Regel van niet-wijziging

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Vietnam (en vice versa) worden vervoerd zonder verder te worden verwerkt in een derde land. Sommige transacties kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven, zoals:

 • aanbrengen of aanbrengen van merken, etiketten, zegels of documentatie om de naleving van specifieke binnenlandse voorschriften van het invoerende land te waarborgen
 • conservering van producten in goede omstandigheden
 • opslag
 • splitsen van zendingen.

De douaneautoriteiten kunnen verzoeken om bewijs van de naleving van de regel, zoals:

 • contractuele vervoersdocumenten zoals cognossementen
 • feitelijk of concreet bewijs op basis van markering of nummering van colli
 • ander bewijsmateriaal betreffende de goederen zelf.
Teruggave van rechten

De terugbetaling van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt om een product te vervaardigen dat in het kader van een preferentieel tarief wordt uitgevoerd, is toegestaan op grond van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam.

Oorsprongprocedures

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen.

 

De procedures zijn beschreven in afdeling B van het Protocol betreffende de oorsprongsregels van de overeenkomst. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe

 • om de oorsprong van een product aan te geven
 • om aanspraak te maken op preferenties of
 • de douaneautoriteiten kunnen de oorsprong van een product controleren.

Lees meer: Richtsnoeren inzake oorsprongsregels — Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam.

Importeurs kunnen aanspraak maken op preferentiële tariefbehandeling op basis van een door de exporteur verstrekte oorsprongsverklaring.

Bewijs van oorsprong

Exporteurs uit de EU kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU door een attest van oorsprong te verstrekken dat kan worden opgesteld door

 • een exporteur die is geregistreerd in het systeem van geregistreerde exporteurs (REX). Hetzelfde REX-nummer kan ook worden gebruikt voor sommige andere preferentiële handelsovereenkomsten van de EU (bijvoorbeeld de handelsovereenkomst van de EU met Canada).
 • elke exporteur, op voorwaarde dat de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt.

Voor producten van oorsprong uit Vietnam kunnen exporteurs de volgende bewijzen van oorsprong gebruiken:

 • certificaat van oorsprong
 • een oorsprongsverklaring die is opgesteld door

elke exporteur, mits de totale waarde van de producten niet meer dan 6,000 EUR bedraagt.

nadat Vietnam de EU in kennis heeft gesteld van een dergelijk systeem (dit is nog niet het geval), een exporteur die overeenkomstig de desbetreffende wetgeving van Vietnam is toegelaten of geregistreerd.

Wat moet het bewijs van oorsprong bevatten?

Attest van oorsprong

Het attest van oorsprong moet worden aangebracht op een factuur of op een handelsdocument ter identificatie van het product.

De tekst van de oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in een van de officiële talen van de EU en is opgenomen in bijlage IV bij het protocol betreffende de oorsprongsregels bij de overeenkomst. Het land van invoer mag niet verlangen dat de importeur een vertaling van een attest van oorsprong overlegt.

Indiening en geldigheid

 • Het attest van oorsprong blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum waarop het is opgesteld.
 • Normaliter zal het attest van oorsprong betrekking hebben op één zending, maar kan het ook betrekking hebben op meerdere zendingen identieke producten gedurende een periode van maximaal 12 maanden.

Derichtsnoeren voor een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam over verklaringen van oorsprong voor meerdere zendingen identieke producten bevatten aanvullende uitleg.

Certificaat van oorsprong

Een certificaat van oorsprong wordt door de bevoegde autoriteiten van Vietnam afgegeven aan de hand van het model in bijlage VII.

Indiening en geldigheid

Een certificaat van oorsprong wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 werkdagen na de datum van uitvoer (de aangegeven datum van verzending) afgegeven.

Een certificaat van oorsprong kan in specifieke situaties achteraf worden afgegeven.

 • het is niet afgegeven op het tijdstip van uitvoer wegens vergissingen, onopzettelijk verzuim of andere geldige redenen.
 • een certificaat van oorsprong is afgegeven, maar bij invoer om technische redenen niet is aanvaard, of
 • de eindbestemming van de betrokken producten was ten tijde van de uitvoer niet bekend. Het is mogelijk een duplicaat van een certificaat van oorsprong af te geven in geval van bijvoorbeeld diefstal, verlies of vernietiging. Het is 12 maanden geldig.
Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet.

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam is gebaseerd op de volgende beginselen:

 • de controle is gebaseerd op administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de partij van invoer en de partij van uitvoer.
 • controles van de oorsprong van de producten worden uitgevoerd door de plaatselijke douane

Bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan. Zodra de controle is afgerond, stellen de autoriteiten van de partij van uitvoer de definitieve vaststelling van de oorsprong vast en stellen zij de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Productvereisten

Farmaceutische producten

Voor farmaceutische producten/geneesmiddelen en medische hulpmiddelen waarborgt de overeenkomst het gebruik van internationale normen, praktijken en richtsnoeren die zijn ontwikkeld door de

 • Wereldgezondheidsorganisatie
 • Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
 • Internationale Raad voor de harmonisatie van de technische voorschriften voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik
 • Verdrag inzake inspectie van geneesmiddelen en samenwerkingsregeling voor farmaceutische inspecties
 • Internationaal Forum van regelgevende instanties voor medische hulpmiddelen.

De erkenning van deze organen als ijkpunt voor het vaststellen van normen is van essentieel belang voor nauwere samenwerking op regelgevingsgebied tussen de EU en Vietnam. In het kader van de overeenkomst stemt Vietnam ermee in zijn regels inzake prijsstelling, vergoeding of regulering van farmaceutische producten/geneesmiddelen of medische hulpmiddelen onverwijld in een passend stadium bekend te maken of beschikbaar te stellen. Vietnam zal ook de vereisten voor vergunningen voor het in de handel brengen vereenvoudigen. Dit zal de vertragingen en kosten voor het beschikbaar stellen van producten in Vietnam verminderen en is van bijzonder belang voor op onderzoek gebaseerde geneesmiddelen.

Alcoholhoudende dranken

Vietnam zal

 • geleidelijk afschaffing van de hoge tarieven voor wijn (50 %) en gedistilleerde dranken (48 %) over een periode van zeven jaar en voor bier (35 %) over een periode van 10 jaar
 • gemakkelijkere beperkingen op vergunningen voor de vervaardiging van dranken en voor distributie
 • de geografische aanduidingen van de EU beschermen.

Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften — Sanitaire en fytosanitaire voorschriften

Zowel de EU als Vietnam hebben strenge wetgeving inzake voedselveiligheid en de gezondheid van dieren en planten. De handelsovereenkomst heeft tot doel de uitvoer van landbouwproducten te vergemakkelijken en tegelijkertijd het noodzakelijke niveau van bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant te waarborgen. Meer dialoog en handel moeten tijdig leiden tot meer vertrouwen tussen de partijen. Dit zijn enkele van de belangrijkste voordelen van dit deel van de overeenkomst.

EU als één entiteit

De bepalingen van de overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire voorschriften en de uitvoering daarvan zullen profiteren van de toegevoegde waarde van de geharmoniseerde EU-voorschriften inzake sanitaire aangelegenheden. De overeenkomst zal zorgen voor één enkel en transparant kader voor de goedkeuring van de uitvoer van levensmiddelen uit de EU naar Vietnam. Vietnam verbindt zich ertoe dezelfde invoervereisten toe te passen op soortgelijke producten uit alle EU-lidstaten. Dit is een belangrijke stap om de goedkeuring van EU-uitvoeraanvragen te versnellen en discriminerende behandeling te voorkomen.

Voorafgaande plaatsing op de lijst

Zodra Vietnam een categorie levensmiddelen van dierlijke oorsprong heeft goedgekeurd en ervan overtuigd is dat de bevoegde autoriteit van de lidstaat in kwestie over de capaciteit beschikt om de naleving van de EU-voedselveiligheidsvoorschriften te controleren en te controleren, zal Vietnam automatisch invoer toestaan uit alle inrichtingen die door die EU-lidstaat worden ingediend. Deze erkenning van inrichtingen in de partij van uitvoer zonder voorafgaande individuele inspecties staat bekend als pre-listing. Hierdoor worden omslachtige en dure inspecties van afzonderlijke inrichtingen in de EU vermeden.

Uitvoer van groenten en fruit

De overeenkomst bevat bepalingen om de uitvoer of invoer van groenten en fruit te vergemakkelijken.

Wanneer de EU of Vietnam een analyse van het risico op plaagorganismen uitvoert, zullen zij dit onverwijld doen wanneer zij het verzoek van de exporterende partij ontvangen. In geval van moeilijkheden zullen de EU en Vietnam overeenstemming bereiken over een tijdschema voor de uitvoering van de analyse van het risico op plaagorganismen.

 

Zoek de specifieke regels en vereisten voor uw product in Mijn handelsassistent.

 

Technische handelsbelemmeringen (TBT)

Technische vereisten zijn van invloed op de meeste producten die we kopen. Deze technische voorschriften kunnen worden gecreëerd door verplichte technische voorschriften en vrijwillige normen die bepalend zijn voor een product.

 • grootte en vorm
 • ontwerp
 • etikettering, merktekens en verpakking,
 • functie en prestaties.

De procedures om te controleren of een product aan deze eisen voldoet, kunnen ook een technische handelsbelemmering vormen. Deze zogenaamde „conformiteitsbeoordelingsprocedures” kunnen het testen, inspecteren en certificeren van producten omvatten.

 

Overheden voeren dergelijke technische vereisten gewoonlijk in het algemeen belang in. Bijvoorbeeld om bescherming te bieden

 • menselijke gezondheid en veiligheid
 • het leven en de gezondheid van dieren en planten,
 • het milieu
 • de consument tegen misleidende praktijken.

 

Hoewel de EU en Vietnam bij de invoering van hun technische voorschriften soortgelijke doelstellingen kunnen nastreven, kunnen de feitelijke normen en procedures voor de controle van producten verschillen, waardoor de handel wordt belemmerd. De handelsovereenkomst heeft tot doel de samenwerking tussen de EU en Vietnam op het gebied van technische voorschriften voor producten te verbeteren, onnodige kosten te verminderen en de toegang tot informatie over productvereisten te vergemakkelijken.

Technische voorschriften

Vietnam heeft ermee ingestemd om:

 • het beoordelen van alternatieven voor voorgestelde technische voorschriften en het uitvoeren van een effectbeoordeling daarvan;
 • technische voorschriften baseren op internationale normen
 • herziening van de huidige technische voorschriften om deze in overeenstemming te brengen met de internationale normen.
Conformiteitsbeoordeling

Vietnam heeft ermee ingestemd om:

 • de conformiteitsverklaring van de leverancier (SDoC) aanvaarden als bewijs van overeenstemming met het nationale recht;
 • ervoor zorgen dat bedrijven een keuze hebben uit conformiteitsbeoordelingsfaciliteiten
 • ervoor zorgen dat accreditatie-instanties en conformiteitsbeoordelingsinstanties onafhankelijk zijn van elkaar en geen belangenconflicten hebben
 • overwegen om zich bij test-, inspectie- en certificeringsinstanties aan te sluiten of aan te moedigen om zich aan te sluiten bij internationale overeenkomsten of regelingen om de aanvaarding van conformiteitsbeoordelingsresultaten te harmoniseren en/of te vergemakkelijken.
Normen

De overeenkomst bevat verbintenissen om:

 • normalisatie-instellingen aanmoedigen om deel te nemen aan de opstelling van internationale normen door internationale normalisatie-instellingen
 • internationale normen gebruiken als basis voor de ontwikkeling van binnenlandse normen
 • overlapping van of overlapping met het werk van internationale normalisatie-instellingen voorkomen
 • regelmatige herziening van nationale en regionale normen die niet op internationale normen zijn gebaseerd, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de internationale normen;
 • kennisgeving van technische voorschriften en conformiteitsbeoordelingsprocedures die vrijwillige normen verplicht stellen.
Transparantie

De overeenkomst bevat verbintenissen om:

 • ervoor zorgen dat alle technische voorschriften en verplichte conformiteitsbeoordelingsprocedures gratis beschikbaar zijn op officiële websites
 • bedrijven en andere belanghebbenden uit de EU en Vietnam in staat stellen op voet van gelijkheid deel te nemen aan openbare raadplegingen over nieuwe technische voorschriften
 • antwoord op de opmerkingen van de andere partij over voorgestelde technische voorschriften.
Markttoezicht

De handelsovereenkomst bevat bepalingen die ervoor moeten zorgen dat er geen belangenconflict ontstaat tussen:

 • de markttoezichtfunctie en de conformiteitsbeoordelingsfunctie
 • instanties voor markttoezicht en aan controle of toezicht onderworpen bedrijven.

Contact opnemen

Auto’s — Niet-tarifaire belemmeringen

Afschaffing van douanerechten betekent niet automatisch toegang tot de markt van de handelspartner: EU-goederen moeten nog steeds voldoen aan de Vietnamese regels voor de automobielsector. De handelsovereenkomst bevat een bijlage over het aanpakken van onnodige niet-tarifaire belemmeringen in de automobielsector, die gericht is op het vergemakkelijken van de handel. De bijlage treedt in werking in augustus 2023.

Documenten en procedures voor in- en uitklaring

De handelsovereenkomst verbetert de douaneprocedures, waardoor het voor bedrijven gemakkelijker en goedkoper wordt om de douane in te klaren.

Om de veiligheid van de toeleveringsketen te verbeteren, zullen de EU en Vietnam overgaan tot wederzijdse erkenning van handelspartnerschapsprogramma’s, zoals het EU-programma voor geautoriseerde marktdeelnemers.

Documenten

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten. Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of sommige van de onderstaande elementen verlangen

 • handelsfactuur (vind de specifieke vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud ervan in Mijn handelsassistent)
 • paklijst
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring.

Voor alle duidelijkheid: u kunt vooraf een bindende tariefinlichting en/of een bindende oorsprongsinlichting aanvragen.

 

Voor gedetailleerde informatie over de documenten die u moet overleggen voor de inklaring van uw product, ga naar My Trade Assistant.

 

Procedures

Om te weten te komen hoe u de oorsprong van uw producten kunt aantonen zodat u in aanmerking komt voor een preferentieel tarief, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven. Algemene informatie over douaneregelingen.

Intellectuele-eigendomsrechten en geografische aanduidingen

De handelsovereenkomst bevat ook regels voor de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Geografische aanduidingen

Geografische aanduidingen zijn tekens die worden gebruikt op traditionele levensmiddelen en dranken die bijzondere kwaliteiten hebben of een bijzondere reputatie genieten als gevolg van de plaats waar zij worden geproduceerd. Voorbeelden hiervan zijn Roquefort-kaas, Rioja-wijn en parmaham. Geografische aanduidingen stellen de consument ervan op de hoogte dat het product echt is en niet vals.

In het kader van de overeenkomst heeft Vietnam zijn bestaande regelingen voor de bescherming van geografische aanduidingen versterkt door een systeem voor de registratie ervan in Vietnam op te zetten. Dit maakt het illegaal om namaakproducten onder dezelfde naam als het echte artikel te verkopen.

Als gevolg daarvan genieten 169 EU en 39 Vietnamese geografische aanduidingen voor wijnen, gedistilleerde dranken en bepaalde landbouwproducten bescherming tegen kopiëren in Vietnam die vergelijkbaar zijn met die in de EU. Vietnamese consumenten zullen zich meer bewust zijn van de authentieke kwaliteit van levensmiddelen, wijnen en gedistilleerde dranken uit de EU.

Volledige lijst van geografische aanduidingen van de EU en Vietnam

Octrooien

In het kader van de handelsovereenkomst heeft Vietnam ingestemd met een doeltreffend mechanisme om houders van octrooien te compenseren voor een kortere octrooiduur als gevolg van onredelijke vertragingen bij de verlening van de eerste vergunning voor het in de handel brengen.

Auteursrecht en naburige rechten

De handelsovereenkomst brengt de Vietnamese wetgeving inzake auteursrechten in overeenstemming met die van de EU en andere landen, zodat omroeporganisaties en organisatoren van openbare uitvoeringen royalty’s betalen aan producenten van geluidsopnamen en uitvoerende kunstenaars.

Handelsmerken

De EU en Vietnam zullen bekende handelsmerken beschermen overeenkomstig de aanbevelingen van de

 • Unie van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom
 • Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom.

Bescherming van testgegevens

Gegevens over farmaceutische en agrochemische producten worden gedurende vijf jaar beschermd.

Tekeningen en modellen van nijverheid

Vietnam zal zich aansluiten bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen en modellen van nijverheid en zal modellen gedurende ten minste 15 jaar beschermen. Het kwekersrecht zal Vietnam beschermen overeenkomstig het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten (UPOV). Dit betekent dat nieuwe plantenrassen, bijvoorbeeld die welke een betere opbrengst opleveren of die resistent zijn tegen plagen (zoals bepaalde rijstrassen die resistent zijn tegen rot) beschermd zullen worden.

Handhaving

De overeenkomst verbetert het rechtskader voor handhaving op alle niveaus. Ook de Vietnamese autoriteiten en douanebeambten krijgen meer bevoegdheden en betere instrumenten om inbreuken aan te pakken.

Houders van rechten kunnen de Vietnamese douaneautoriteiten verzoeken goederen in beslag te nemen en te vernietigen die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten.

De helpdesk voor intellectuele-eigendomsrechten in Zuidoost-Azië biedt een helpdesk aan voor rechtstreekse ondersteuning van kleine bedrijven op het gebied van intellectuele eigendom.

Diensten

De handelsovereenkomst heeft betrekking op een breed scala aan diensten en voorziet in aanvullende markttoegang voor dienstverleners en voor investeringen in de maakindustrie.

De EU en Vietnam zijn overeengekomen bepaalde beperkingen op

 • hoeveel bedrijven kunnen diensten verlenen?
 • de waarde van dienstentransacties of activa
 • het aantal dienstenverrichtingen of het aantal outputs van diensten;
 • hoeveel mensen mogen in dienst zijn
 • het soort dochteronderneming in buitenlandse handen dat plaatselijk kan worden opgericht
 • beperkingen op buitenlands aandeelhouderschap/eigen vermogen.

Dit geldt voor een breed scala van sectoren, waaronder:

 • telecommunicatie
 • financiële
 • computer en aanverwante apparatuur
 • vervoer
 • milieu
 • zakelijke dienstverlening, met inbegrip van professionele dienstverlening
 • post
 • distributie.

De EU en Vietnam zijn ook overeengekomen ervoor te zorgen dat dezelfde regels en regels van toepassing zijn op binnenlandse en buitenlandse dienstverleners in bepaalde sectoren, teneinde een voorspelbaar ondernemingsklimaat en een gelijk speelveld tot stand te brengen.

Dit geldt voor:

 • postdiensten: dominante marktspelers zullen zich niet schuldig maken aan concurrentieverstorende praktijken; eerlijke vergunningsprocedures; onafhankelijkheid van de toezichthouder
 • telecommunicatiediensten: grote leveranciers moeten andere exploitanten toegang verlenen tot specifieke netwerkelementen onder redelijke en transparante voorwaarden; onafhankelijkheid van de regelgevende instantie; nummerportabiliteit
 • internationaal zeevervoer
 • diensten in verband met computers
 • binnenlandse regelgeving: uitgebreide bepalingen inzake vergunningsprocedures en beroepskwalificaties; investeerders die een vergunning aanvragen om een dienst te verrichten of te investeren, moeten eerlijk worden behandeld en worden beschermd tegen willekeurige beperkingen; recht van beroep
 • internationale zeevervoerdiensten: duidelijke definities van de toegezegde diensten; eerlijke voorwaarden voor de toegang tot havens; en een einde te maken aan vrachtverdelingsregelingen; levering van feedering en herpositionering van lege containers in bepaalde havens.

 

EU

Vietnam

Professionele diensten

 • diensten van architecten
 • boekhouding
 • diensten van ingenieurs en geïntegreerde ingenieurs
 • diensten van stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten
 • advies op het gebied van bedrijfsbeheer
 • internationale commerciële arbitragediensten
 • rechtskundige diensten
 • boekhouding
 • belastingheffing
 • diensten van architecten
 • geïntegreerde engineering
 • stadsplanning en stedelijk landschap
 • diensten van artsen en tandartsen
 • veterinaire diensten
 • verpleegkundigen, fysiotherapeuten en paramedisch personeel

Diensten in verband met computers

Alle aanverwante diensten op dit gebied

Alle aanverwante diensten op dit gebied

Onderzoek en ontwikkeling

 • natuurwetenschappen en interdisciplinaire wetenschappen, met uitzondering van door de overheid gefinancierde onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten
 • sociale wetenschappen en menswetenschappen
 • natuurwetenschappen

Zakelijke diensten

 • reclame in verband met onroerend goed
 • leasing en verhuur zonder bedieningspersoneel
 • marktonderzoek
 • advies op het gebied van bedrijfsbeheer
 • advisering en raadpleging in verband met de productie
 • drukken en uitgeverijen
 • diensten in het kader van het Verdrag
 • vertaling
 • ontwerpdiensten
 • binnenhuisarchitecten en andere gespecialiseerde ontwerpers
 • diensten van incassobureaus
 • kredietrapportagediensten
 • duplicatie van diensten
 • advies op het gebied van telecommunicatie
 • telefonische antwoorddiensten
 • reclame
 • marktonderzoek
 • advies op het gebied van bedrijfsbeheer
 • technische testen en toetsen
 • diensten in verband met de be- en verwerkende industrie

Postdiensten

Alle bijbehorende post- en koeriersdiensten

Alle postdiensten, met uitzondering van openbare diensten en voorbehouden diensten

 

Telecommunicatiediensten

Diensten die bestaan in de transmissie en ontvangst van elektromagnetische signalen, met uitzondering van omroep

Diensten (met uitzondering van omroep), zoals

 • basisdiensten en diensten met toegevoegde waarde, zowel faciliteiten als niet-faciliteiten (vaste, mobiele satellietnetwerken)

Diensten in verband met de bouw

 

Alle diensten in verband met de bouw en aanverwante ingenieurs (opgenomen in de sectorlijst W/120)

 • Alle diensten in verband met de bouw (opgenomen in de sectorclassificatielijst W/120)

 

Distributie

diensten

 • diensten van gemachtigden van de Commissie
 • groothandel
 • detailhandel
 • franchisediensten
 • diensten van gemachtigden van de Commissie
 • groothandel
 • detailhandel
 • franchisediensten

Milieudiensten

 • afvalwaterdiensten
 • beheer van vaste en gevaarlijke afvalstoffen, behalve grensoverschrijdend vervoer van gevaarlijke afvalstoffen
 • bescherming van omgevingslucht en klimaatbehandeling en sanering van bodem en water
 • sanering en schoonmaak van bodem en water
 • lawaaibestrijding en reductie van trillingen
 • bescherming van de biodiversiteit en het landschap
 • overige diensten in verband met milieu en aanverwante diensten
 • diensten voor riolering,
 • diensten voor de verwijdering van afval;
 • inzameling en verwijdering van afval, met uitzondering van het storten van afval
 • beheer van gevaarlijk afval
 • afvalverwerking en soortgelijke diensten
 • reiniging van uitlaatgassen
 • diensten ter beperking van geluidshinder
 • bescherming van natuur en landschap
 • milieueffectbeoordelingsdiensten

Financiële diensten

 • verzekeringen en aanverwante diensten
 • bancaire en andere financiële diensten
 • verzekeringen en aanverwante diensten
 • bancaire en andere financiële diensten

 

 

 • hotels, restaurants en catering, met uitzondering van catering in de luchtvaart
 • diensten van reisbureaus en touroperators (met inbegrip van reisleiders)
 • diensten van toeristengidsen
 • hotel- en restaurantdiensten, met inbegrip van logies, cateringmaaltijden en dranken
 • diensten in verband met maaltijden en dranken, met uitzondering van maaltijddiensten in door de overheid beheerde eetgelegenheden
 • reisbureaus en reisorganisatoren

Recreatieve, culturele en sportieve dienstverlening

 

 • amusement (met inbegrip van theater-, live-banden-, circus- en discotheekdiensten)
 • diensten van pers- en nieuwsagentschappen
 • bibliotheken, archieven, musea en andere culturele diensten
 • sport
 • recreatieparken en stranden
 • amusement (met inbegrip van theater-, live-banden- en circusdiensten)
 • elektronische spelletjes

Vervoer

 • ondersteunende diensten op maritiem en maritiem gebied
 • vervoer over de binnenwateren
 • luchtvervoersdiensten
 • vervoer per spoor
 • vervoer over de weg 
 • ondersteunende diensten voor alle wijzen van vervoer
 • overige wijzen van vervoer

Overige vervoersdiensten

 • ondersteunende diensten op maritiem en maritiem gebied
 • vervoer over de binnenwateren
 • luchtvervoersdiensten
 • vervoer per spoor
 • vervoer over de weg
 • ondersteunende diensten voor alle wijzen van vervoer

Vervaardiging

 • voeding en dranken
 • kleding
 • schoeisel
 • machines en toestellen
 • papierproducten
 • computers en elektrische machines
 • voeding en dranken
 • kleding
 • papierproducten
 • chemische stoffen
 • bepaalde machineapparatuur
 • computer- en telecomapparatuur

Elektronische handel

De EU en Vietnam zijn het erover eens geworden

 • geen douanerechten heffen op elektronische transmissies
 • bevordering van de ontwikkeling van de onderlinge elektronische handel
 • een dialoog voeren over regelgevingskwesties in verband met elektronische handel
 • Elektronische handel mag geen afbreuk doen aan intellectuele-eigendomsrechten
 • de ontwikkeling van e-handel moet verenigbaar zijn met de internationale normen inzake gegevensbescherming.

Overheidsopdrachten

In het kader van de overeenkomst zullen overheidsopdrachten even transparant zijn en zullen de procedures even eerlijk zijn als die welke zijn vastgelegd in handelsovereenkomsten die de EU heeft gesloten met ontwikkelde en meer geavanceerde ontwikkelingslanden.

Het heeft betrekking op:

 • alle Vietnamese ministeries op centraal niveau, ook voor infrastructuur zoals wegen en havens, plus de Commissie voor etnische minderheden en de inspectiedienst van de regering
 • overheidsinstanties in Hanoi en Ho Chi Minh, die goed zijn voor 50 % van de niet-centrale overheidsopdrachten van Vietnam
 • filialen van de nationale elektriciteitsexploitant Elektriciteit van Vietnam (EVN) en Vietnamese Spoorwegen (VNR);
 • 34 openbare ziekenhuizen die onder toezicht staan van het ministerie van Volksgezondheid
 • twee grote universiteiten en twee grote onderzoeksinstellingen
 • bijna alle bouwdiensten, met inbegrip van aanbestedingen onder het ministerie van Vervoer, en baggerdiensten.

Belangrijkste kwesties

Vietnam is een ontwikkelingsland, zodat het in het kader van de overeenkomst in aanmerking komt voor een gedifferentieerde behandeling en overgangsmaatregelen.

Zij krijgt een overgangsperiode van 15 jaar om de drempels geleidelijk te verlagen tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat van andere landen die lid zijn van de internationale algemene aanbestedingsovereenkomst. Zo wordt de initiële drempel van 1.5 miljoen standaard trekkingsrechten (SDR) voor goederen en diensten voor aanbestedingen door centrale overheidsinstanties geleidelijk verlaagd tot 130 000 SDR.

Vietnam heeft ook ingestemd met de ontwikkeling van een centraal webportaal voor de bekendmaking van overheidsopdrachten. Het moet uiterlijk in augustus 2030 operationeel zijn.

Handel en duurzame ontwikkeling

Ondersteuning van economische groei, sociale ontwikkeling en milieubescherming zijn drie basiselementen voor het bereiken van duurzame ontwikkeling. Het handelsbeleid kan verstrekkende gevolgen hebben voor de economie, de werkgelegenheid, de arbeidsnormen, de sociale cohesie en het milieu. De EU wil ervoor zorgen dat haar handelsbeleid duurzame ontwikkeling binnen de EU, in haar partnerlanden en wereldwijd ondersteunt.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • bevordering van de wederzijdse ondersteuning van handels- en investeringsbeleid, arbeids- en milieubeleid
 • ervoor zorgen dat meer handel en investeringen niet ten koste gaan van werknemers en milieubescherming
 • ervoor zorgen dat het nationale niveau van milieu- en arbeidsbescherming in overeenstemming is met de fundamentele internationale normen en overeenkomsten.

Arbeidsnormen

De EU en Vietnam verbinden zich ertoe de door hen geratificeerde verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uit te voeren. Vietnam verbindt zich er ook toe de IAO-verdragen inzake grondrechten die het nog niet heeft ondertekend, te ratificeren, zoals:

 • de ministeriële verklaring van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties van 2006 over het genereren van volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 • de IAO-Verklaring inzake de fundamentele beginselen en rechten op het werk;
 • de fundamentele IAO-verdragen.

Milieu en klimaatverandering

De EU en Vietnam verbinden zich ertoe op doeltreffende wijze uitvoering te geven aan multilaterale milieuovereenkomsten waarbij zij partij zijn, zoals:

 • Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit
 • de Overeenkomst van de Verenigde Naties inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES)
 • het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) Investeringen De EU en Vietnam komen overeen de markttoegang voor investeringen in dienstensectoren en niet-dienstensectoren, zoals de be- en verwerkende industrie, te verbeteren. Een betere toegang tot de Vietnamese markt zou buitenlandse investeerders moeten aantrekken en kansen moeten creëren voor de ontwikkeling van de productie in Vietnam.

Investeringen

De EU en Vietnam komen overeen de markttoegang voor investeringen in dienstensectoren en niet-dienstensectoren, zoals de be- en verwerkende industrie, te verbeteren. Een betere toegang tot de Vietnamese markt zou buitenlandse investeerders moeten aantrekken en kansen moeten creëren voor de ontwikkeling van de productie in Vietnam.

De beperkingen op buitenlandse investeringen zijn versoepeld:

 • de levensmiddelensector, zoals de verwerking van vis en aquacultuurproducten
 • de meststoffensector
 • keramiek
 • assemblage van motoren voor zeeschepen
 • diensten in verband met machines voor algemeen gebruik
 • landbouwmachines
 • huishoudelijke apparaten
 • rijwielen
 • vergunningen voor de vervaardiging van frisdranken.

De EU en Vietnam hebben een investeringsbeschermingsovereenkomst ondertekend. Het zal in werking treden nadat alle EU-lidstaten er formeel mee hebben ingestemd.

Zodra de investeringsovereenkomst van kracht is, zal zij het investeringsklimaat verder verbeteren en investeerders meer zekerheid bieden. Het zal in de plaats komen van de 21 bilaterale investeringsverdragen die van kracht zijn tussen Vietnam en de EU-lidstaten.

De investeringsovereenkomst zal ervoor zorgen dat investeringen een hoog niveau van bescherming genieten en tegelijkertijd het recht van de EU en Vietnam behouden om regelgeving vast te stellen om legitieme doelstellingen van overheidsbeleid na te streven, zoals de bescherming van de gezondheid, de openbare veiligheid of het milieu.

Het zal Europese en Vietnamese investeerders basisgaranties bieden dat overheden bepaalde fundamentele beginselen van behandeling van buitenlandse investeerders in acht zullen nemen wanneer zij investeringsbeslissingen nemen.

Deze garanties omvatten onder meer:

 • non-discriminatie
 • geen onteigening zonder onmiddellijke en adequate compensatie
 • de mogelijkheid om middelen in verband met een investering over te dragen en te repatriëren
 • een algemene garantie voor een eerlijke en billijke behandeling en fysieke veiligheid
 • een toezegging dat regeringen hun eigen schriftelijke en juridisch bindende contractuele verplichtingen jegens een investeerder zullen nakomen.

In het kader van de investeringsovereenkomst zullen investeerders een moderne en hervormde manier kunnen kiezen om geschillen over investeringen op te lossen — het stelsel van investeringsgerechten.

De hoekstenen van het nieuwe stelsel van investeringsgerechten zijn:

 • een permanent investeringsgerecht van eerste aanleg
 • een Beroepsinstantie voor hoger beroep.

Het institutionele karakter van het stelsel van investeringsgerechten en de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen beslissingen zullen ervoor zorgen dat de investeringsovereenkomst op juridisch correcte en voorspelbare wijze wordt geïnterpreteerd.

De investeringsovereenkomst maakt geschillen ook kosteneffectiever en sneller voor gebruikers, en dus ook toegankelijker voor kleinere ondernemingen. Het voorziet in:

 • de salarissen van rechters moeten worden betaald door de EU en Vietnam (de norm in internationale rechtbanken) en niet door de partijen bij een geschil;
 • duidelijke procedurele termijnen
 • een vrijwillig bemiddelingsmechanisme om geschillen in der minne en snel op te lossen
 • de mogelijkheid om vorderingen in te dienen bij een alleensprekende rechter (in plaats van een afdeling van drie) wanneer vorderingen worden ingesteld door kleinere ondernemingen of het bedrag van de schadevergoeding relatief klein is
 • de mogelijkheid om voorafgaand aan de eerste formele stappen van geschillenbeslechting overleg per videoconferentie te houden, met name in het geval van een klein bedrijf.

De investeringsovereenkomst bevat ook een bepaling over de overgang van het bij de overeenkomst ingestelde bilaterale stelsel van investeringsgerechten naar een multilateraal investeringsgerecht wanneer een dergelijk gerecht wordt opgericht. Momenteel worden in de Commissie van de Verenigde Naties voor internationaal handelsrecht (Uncitral) besprekingen gevoerd over de multilaterale hervorming van de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten, onder meer over de oprichting van een multilateraalinvesteringsgerecht.

Nuttige links en contacten

Vietnamese ministerie van Industrie en Handel

Adres: 54 HAI Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

E-mail: bbt@moit.gov.vn Tel: (+ 84) 24 2220 2108

Fax: (+ 84) 24 2220 2525

Delegatie van de Europese Unie in Vietnam

Adres: 24e verdieping, westvleugel, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai straat, district Ba Dinh, Hanoi

E-mail: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Tel: (+ 84) 24 3941 0099

Fax: (+ 84) 24 3946 1701

Verdere links:

Korte beschrijving

 

De Europese Unie en Vietnam hebben een vrijhandelsovereenkomst en een investeringsbeschermingsovereenkomst die op 1 augustus 2020 in werking zijn getreden.

Deze pagina delen:

Snelle links