Często zadawane pytania:

W jakich sektorach usług mogę znaleźć informacje na temat mojego asystenta ds. handlu usługami i inwestycjami?

Obecnie mój asystent ds. handlu usługami i inwestycjami ogranicza się do usług prawnych i usług transportu morskiego.

Należy zauważyć, że informacje na temat tych dwóch sektorów usług są dostępne wyłącznie dla Kanady i Zjednoczonego Królestwa. Wykaz sektorów usług objętych tym wykazem będzie stopniowo rozszerzany. 

Udostępnij tę stronę: