Często zadawane pytania:

W odniesieniu do których sektorów usług mogę znaleźć informacje na temat mojego asystenta handlowego ds. usług i inwestycji?

Obecnie Mój asystent handlowy ds. usług i inwestycji ogranicza się do usług prawnych, usług transportu morskiego i usług księgowych

Należy zauważyć, że informacje na temat tych sektorów usług są dostępne wyłącznie dla Kanady i Zjednoczonego Królestwa. Informacje dotyczące usług księgowych są obecnie dostępne tylko dla Zjednoczonego Królestwa. Wykaz objętych nim sektorów usług będzie stopniowo rozszerzany.

Udostępnij tę stronę: