Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Term i ordlistan:

Schablonvärde vid import

Om tillämpningen av den gemensamma tullsatsen beror på ingångspriset på det importerade partiet ska riktigheten av priset kontrolleras med hjälp av ett schablonimportvärde, beräknat av kommissionen, per produkt och ursprung, på grundval av det vägda genomsnittliga priset för produkten på medlemsstaternas representativa importmarknader eller, i förekommande fall, på andra marknader.

Dela sidan:

Genvägar