Помощ за Моят търговски асистент

Какво включва базата данни?

 • износ накози от ЕС
  • държава от: Държава от ЕС
  • държава до: държава извън ЕС
 • внос накози в ЕС
  • държава от: държава извън ЕС
  • държава до: Държава от ЕС
 • търговия с кози в рамките наЕС
  • държава от: Държава от ЕС
  • държава до: Държава от ЕС

Как работи тя?

Достигнете до информацията за вашия продукт в няколко лесни стъпки:

1

Стъпка 1: Определете критериите си за търсене

 • наименование на продукта или кодHS — поле, което може да бъде редактирано; можете да
  • попълнете точната стойност на кода на продукта — в повечето случаи това е цифров код, тъй като по-голямата част от националните кодове на продуктите се основават на Хармонизираната система (HS), или
  • въведете текст — ако не знаете кода на продукта, можете да въведете една или няколко думи — и системата ще ви помогне да търсите правилния код, или
  • оставете полето празно — ако искате да разгледате номенклатурата на Хармонизираната система за вашия продукт
 • „страна от“страната, от която се изнася стоката
 • „държава до“държавата, в която ще се продава продуктът
  • ако „държавата от„е държава от ЕС,държавата до“ може да бъде:
   • държава извън ЕС ( износ от ЕС), или
   • друга държава от ЕС (търговия в рамките на ЕС)
  • ако „държавата от„е държава извън ЕС,държавата до“ трябва да бъде държава от ЕС ( внос в ЕС).

За да изберете „държава от„и „страна до, или

 • отидете в списъка и щракнете върху името на държавата, за да изберете, или
 • започнете да въвеждате първите букви на държавата за бързо търсене, след което изберете държавата.
2

Стъпка 2: Започване на търсенето

Кликнете върху бутона„Търсене.

Ако системата установи точно съответствие за вашите критерии за търсене, ще бъде представена „Резултати от търсенето“. Преминете направо към стъпка 3.

Допълнително прецизиране на търсенето

Ако не бъде намерено точно съответствие, под заглавието „Търсене на продукт“ ще бъдат показани допълнителни указания. Моля, следвайте инструкциите, за да намерите кода на вашия продукт.

 

Как да разгледате „Списъка накози“?

Списъкът с козипоказва номенклатурата на продуктите за избраната „страна до“. За да намерите вашия продукт, разширете клон на интерес, като кликнете върху символа, докато стигнете до продукта, който ви интересува. Избраните кодове на продуктите са отбелязани в жълто.

Ако трябва да разгледате „List of goods“ след частично съвпадане на резултатите от търсенето, клоновете, съдържащи частично съвпадащи стойности с търсения продукт, са обозначени с получер шрифт. Ако сте търсили кода на вашия продукт въз основа на текст и една от думите, които сте използвали, се съдържа в заглавието на клона, това също се отбелязва в жълто.

Кодовете на продуктите са специфични за всяка „страна до“. Моля, имайте предвид, че системата се опитва да съответства на стойността, която въвеждате, с код на продукта за указаната „държава до“, като се започне с най-важните цифри, които идентифицират главаr.

 

3

Стъпка 3: Разглеждане на резултатите

Резултатите от търсенето показват точните налични резултати за вашите критерии за търсене.

 • отидете в основните раздели, като използвате менюто вляво
 • по-големите раздели могат да имат подраздели и/или допълнителна таблица на съдържанието отдясно.

Ако няма данни за конкретен раздел, разделът няма да бъде показан (напр. ако няма налична информация за пречките пред търговията, в лявото меню няма да се появи „Търговски бариери“).

Резултатите обхващат:

 • специфична информация за „страна до
  • обзор по държави
 • специфична информация за продукта и „държава до
  • дърво на номенклатурата, редовни и преференциалниставки на винените изделия, потенциални мерки за търговска защита, бележки „tariff“, данъци и допълнителни мита, като VAT, акцизи, налози или такси, процедури и формалности, търговски бариери и статистически данни за търговските потоци
 • Специфична информация за търговско споразумение/търговско споразумение
  • взаимно признати географски означения (ГО)
 • специфична информация за продукта в контекста на търговско споразумение/търговско споразумение
  • график заразглобяване на Tarif f за това какс течение на времето ще бъдат намалени правилата за произход (включително инструмент за самооценка в някои случаи).

В зависимост от вашите критерии за търсене търсенето ще се вписва в един от трите сценария.  Всеки сценарий съдържа конкретни данни и собствена визуална идентичност

 • износ от ЕС: син фон
 • внос в ЕС: жълт фон
 • търговия в рамките на Съюза: сив фон

Моля, вижте и специализирания раздел „Как да прочетете резултатите?“, достъпен в лявото меню на вашите резултати от търсенето.

 

Кой има достъп до информацията

 • информацията, свързана със сценариите за внос в ЕС и търговия в рамките на ЕС, е достъпна за всички потребители
 • само дружества, установени в ЕС, имат достъп до информация, свързана със сценария за износ от ЕС.

Прочетете повече за източниците на данни и авторските права.

 

Езици

 • износ от ЕС: Търсенето на продукти и резултатите от търсенето са достъпни на английски език
 • внос в ЕС и търговия в рамките на ЕС
  • търсенето на продукти е достъпно на всички езици на ЕС
  • резултатите от търсенето са достъпни на английски, испански, португалски и френски език.
 • описателна информация в останалата част от уебсайта е достъпна на всички езици на ЕС чрез машинен превод.
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки