Помощ за „Моят търговски асистент“

Какво включва базата данни?

 • износ на стоки от ЕС
  • държава от: Държава от ЕС
  • държава до: държава извън ЕС
 • внос на стоки в ЕС
  • държава от: държава извън ЕС
  • държава до: Държава от ЕС
 • търговиясъс стоки в рамките наЕС
  • държава от: Държава от ЕС
  • държава до: Държава от ЕС

Как работи тя?

Достигнете до специфичната за продукта информация на няколко лесни етапа:

1

Стъпка 1: Определете критериите си за търсене

 • наименование на продукта или кодHS — поле, което може да бъде редактирано; можете да
  • попълнете точната стойност на кода на продукта — по-голямата част от времето, когато това е цифров код, тъй като по-голямата част от националните кодове на продуктите се основават на Хармонизираната система (HS), или
  • въведете текст — ако не знаете кода на продукта, можете да въведете една или повече думи, а системата ще ви помогне да търсите правилния код, или
  • оставете полето празно — ако искате да разгледате данните от номенклатурата на Хармонизираната система за вашия продукт
 • „държава от“страната, от която стоката се изнася
 • „държава до“държавата, в която продуктът ще бъде продаден
  • ако „държавата от„е държава от ЕС, „държавата до“ може да бъде:
   • държава извън ЕС ( износ от ЕС), или
   • друга държава от ЕС (търговия в рамките на ЕС)
  • ако „държавата от„е държава извън ЕС, „държавата до“ трябва да бъде държава от ЕС (вносител в ЕС).

За да изберете „държава от„и „държава до, или

 • отидете в списъка и след това щракнете върху името на държавата, за да изберете, или
 • започнете да напишете първите букви на държавата за бързо търсене, след което изберете държавата.
2

Стъпка 2: Започване на търсенето

Кликнете върху бутона„Търсене.

Ако системата установи точно съответствие за вашите критерии за търсене, ще бъде представен „Резултати от търсенето“. Преминете направо към стъпка 3.

Допълнително прецизиране на търсенето

Ако не бъде намерено точно съвпадение, в рубриката „Търсене на продукт“ ще бъдат показани допълнителни насоки. Моля, следвайте инструкциите, за да намерите кода на продукта.

 

Как да разгледате „Списък нажелите“?

В списъка с цветовее показана номенклатурата на продуктите за избраната „държава до“. За да намерите вашия продукт, разширете клон на интерес, като кликнете върху символа, докато достигнете до вашия продукт, който представлява интерес. Избраните кодове на продуктите са отбелязани в жълто.

Ако след частично съвпадащ резултат от търсене трябва да разгледате „Списък с годи“, клоновете, които съдържат частично съвпадащи стойности с търсения от вас продукт, се отбелязват с получер шрифт. Ако сте направили текстово търсене на кода на вашия продукт и една от използваните от вас думи се съдържа в заглавието на клона, това също е оцветено в жълто.

Кодовете на продуктите са специфични за всяка „държава до“. Моля, имайте предвид, че системата се опитва да съчетае стойността, която въвеждате, с код на продукта за посочената „държава до“, като се започне с най-подходящите цифри, които идентифицират главатаr.

 

3

Стъпка 3: Разглеждане на резултатите

В „Резултати от търсенето“ са показани точните резултати, налични за вашите критерии за търсене

 • разгледайте основните раздели, като използвате менюто вляво
 • по-големите раздели могат да съдържат подраздели и/или допълнителна таблица на съдържанието вдясно.

Ако за конкретен раздел няма налични данни, разделът няма да бъде показан (например ако няма налична информация за пречките пред търговията, в менюто вляво няма да се появи „ пречки предтърговията“).

Резултатите обхващат:

 • информация, специфична за „държавата до
  • обзор по държави
 • специфична информация за продукта и „държава до
  • номенклатурно дърво, редовни и преференциални ставки, потенциални мерки за търговска защита, бележки, данъци и допълнителни мита като VAT, акцизи, налози или такси, процедури и формалности, пречки пред търговията и статистически данни за търговските потоци
 • Специфична информация за търговско споразумение/търговско споразумение
  • взаимно признати географски указания (ГО)
 • специфична информация за продукта в контекста на търговско споразумение/търговско споразумение
  • правилаза произход (включително инструмент за самооценка в някои случаи), график за демонтиране на Tariffs с течение на времето.

В зависимост от вашите критерии за търсене търсенето ще се впише в един от трите сценария.  Всеки сценарий има специфични данни и собствена визуална идентичност

 • износ от ЕС: син фон
 • внос в ЕС: жълт фон
 • търговия в рамките на Съюза: сив фон

Моля, вижте също така адаптирания раздел „Как да прочетете резултатите?“, достъпен в лявото меню на вашите резултати от търсенето.

 

Кой има достъп до информацията

 • информацията, свързана със сценариите за внос в ЕС и търговия в рамките на ЕС, е достъпна за всички потребители
 • само установени в ЕС дружества могат да имат достъп до информация, свързана със сценария за износ от ЕС.

Прочетете повече за източниците на данни и авторското право.

 

Езици

 • износ от ЕС: Търсенето на продукти и резултатите от търсенето са достъпни на английски език
 • внос в ЕС и търговия в рамките на ЕС
  • търсенето на продукти е достъпно на всички езици на ЕС
  • резултатите от търсенето са достъпни на английски, испански, португалски и френски език.
 • описателната информация в останалата част от уебсайта е достъпна на всички езици на ЕС чрез машинен превод.
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки