Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Помощ за моя търговски сътрудник

Какво включва базата данни?

 • Износ на стоки от ЕС:
  • Държава на произход: Страна от ЕС;
  • Държава на местоназначение: държава извън ЕС
 • Внос на стоки в ЕС:
  • Държава на произход: държава извън ЕС;
  • Държава на местоназначение: Държава от ЕС
 • Търговия в рамките на ЕС:
  • Държава на произход: Страна от ЕС;
  • Държава на местоназначение: Държава от ЕС

Как става това на практика?

Стигнете до специфичната информация за вашия продукт на няколко лесни стъпки:

1

Стъпка 1: Определете вашите критерии за търсене

 • Код на продукта — подлежащо на редактиране поле; можете:
  • попълнете точната стойност на кода на продукта — в повечето случаи това е цифров код, тъй като по-голямата част от националните продуктови кодове са изградени върху системата HSили, или
  • въведете текст — ако не знаете кода на продукта, можете да въведете една или няколко думи — и системата ще ви помогне да търсите правилния код, или
  • оставете полето празно — ако искате да разгледате обща информация за държава на местоназначение, можете да пропуснете кода на продукта.
 • Страна на произход — поле, което подлежи на избор; изберете държава от списъка.
 • Държава на местоназначение — поле, което може да бъде избрано; изберете държава от списъка; наличните държави ще зависят от избраната държава на произход:
  • Ако държавата на произход е държава от ЕС, държавата на местоназначение може да бъде:
   • Държава извън ЕС ( износ от ЕС), или
   • Друга държава от ЕС (търговия в рамките на ЕС);
  • Ако държавата на произход е държава извън ЕС, държавата на местоназначение трябва да бъде държава от ЕС (внос в ЕС).

За да изберете страната на произход и държавата на местоназначение:

 • отидете в списъка и след това натиснете името на държавата за избор; или
 • започнете да въведете първите букви на държавата за бързо търсене, след което изберете страната.
2

Стъпка 2: Започване на търсенето

 • Натиснете бутона „Търсене“.

Ако системата установи точно съвпадение на вашите критерии за търсене, ще бъде представено „Резултати от търсенето“. Преминете направо към стъпка 3.

Допълнително прецизиране на търсенето

Ако не бъде намерено точно съвпадение, под заглавието „Търсене на продукт“ ще бъдат показани допълнителни указания. Моля, следвайте инструкциите, за да можете да намерите вашия код на продукта.

 

Как да разглеждате „Списъка на стоките“?

Списъкът на стоките показва продуктовата номенклатура за избраната държава на местоназначение. За да намерите вашия продукт, разширете част от интереса, като натиснете символа, докато стигнете до продукта, който ви интересува. Избраните кодове на продуктите са маркирани в жълто.

Ако трябва да разгледате „Списък на стоките“ след частично съответстващ резултат от търсене, клоновете, съдържащи частично съвпадащи стойности с търсения продукт, са отбелязани с получер шрифт. Ако сте направили текстово търсене на вашия код на продукта и една от думите, които сте използвали, се съдържа в заглавието на клона, това също е подчертано в жълто.

Кодовете на продуктите са специфични за всяка държава на местоназначение. Моля, имайте предвид, че системата се опитва да съвпадне със стойността, която въвеждате, с кода на продукта за посочената държава на местоназначение, като се започне с най-подходящите цифри, които идентифицират главата.

 

3

Стъпка 3: Търсене на резултатите

„Резултатите от търсенето“ показват точните резултати, налични за вашите критерии за търсене

 • преглеждате основните раздели, като използвате менюто вляво;
 • по-големите раздели могат да имат подраздели и/или допълнителна таблица на съдържанието вдясно.

Ако за конкретен раздел няма налични данни, разделът няма да бъде показан (напр. ако няма налична информация за пречките пред търговията, в менюто вляво няма да се появи „Пречки пред търговията“).

Резултатите обхващат:

 • Информация, специфична за държавата по местоназначение
  • Преглед за страната
 • Специфична информация за продукта и държавата на местоназначение
  • Класификация на продуктите, специфични изисквания за продуктите, тарифи за НОН и GEN, преференциални тарифи, други тарифи, тарифни бележки, режим на непряко данъчно облагане (ДДС; Акцизи; Налог; други), пречки пред търговията и мерки за търговска защита при износа.
 • Информация, специфична за търговско споразумение/търговско споразумение
  • Взаимно признати географски указания (ГО), процедури и формалности при внос
 • Специфична информация за продукта в контекста на търговско споразумение/търговско споразумение
  • Преференциални тарифи; тарифни бележки; график за премахване на митата относно начина, по който тарифите ще намаляват с течение на времето; Правила за произход (включително инструмент за самооценка в някои случаи).

В зависимост от вашите критерии за търсене търсенето ви се вписва в един от трите сценария. Всеки сценарий има специфични данни и собствена визуална идентичност:

 • Износ от ЕС: син фон;
 • Внос в ЕС: жълт фон;
 • Търговия в рамките на ЕС: сив фон.

Моля, направете справка и в персонализирания раздел „Как да прочетете резултатите?“, който е на разположение в менюто вляво на резултатите от вашето търсене.

 

Кой има достъп до информацията:

 • Информацията, свързана със сценариите, Внос в ЕС и търговия в рамките на ЕС е достъпна за всички потребители.
 • Само дружества, установени в ЕС, имат достъп до информация, свързана със сценарий Износ от ЕС.

Прочетете повече за източниците на данни.

 

Езици:

 • износ от ЕС: Резултатите от търсенето на продукти и търсенето са достъпни на английски език
 • внос в ЕС итърговията в рамките на ЕС:
  • Търсенето на продукти е достъпно на всички езици на ЕС;
  • Резултатите от търсенето са достъпни на английски, испански, португалски и френски език.
 • Описателна информация на останалата част от уебсайта е достъпна на всички езици на ЕС чрез машинен превод.
Share this page:

Бързи връзки