Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)

Помощ за асистент в областта на търговията

Какво включва?

 • Износ набогове от ЕС
  • държава на произход: Държава от ЕС
  • държава на местоназначение: държава извън ЕС
 • внос набогове в ЕС
  • държава на произход: държава извън ЕС
  • държава на местоназначение: Държава от ЕС
 • търговия с богове в рамките наЕС
  • държава на произход: Държава от ЕС
  • държава на местоназначение: Държава от ЕС

Как работи той?

Достигнете до специфичната информация за вашия продукт на няколко лесни стъпки:

1

Стъпка 1: Определете вашите критерии за търсене

 • „Наименование на продукта или HS код“ — поле, подлежащо на редактиране; можете
  • Попълнете точна стойност на кода на продукта — повечето от случаите, когато това е цифров код, тъй като по-голямата част от националните кодове на продуктите са изградени върху Хармонизираната система (HS), или
  • въведете текст — ако не знаете кода на продукта, можете да въведете една или няколко думи — и системата ще ви помогне да търсите правилния код, или
  • оставете полето празно — ако искате да разгледате обща информация за страна по местоназначение, можете да пропуснете кода на продукта
 • „Държава на произход“ — избираемо поле; изберете държава от списъка
 • „Държава на местоназначение“ — избираемо поле; изберете държава от списъка; наличните държави ще зависят от избраната държава на произход
  • ако държавата на произход е държава от ЕС, държавата на местоназначение може да бъде:
   • Държава извън ЕС ( износ от ЕС), или
   • Друга държава от ЕС (търговия в рамките на ЕС)
  • Ако държавата на произход е държава извън ЕС, държавата на местоназначение трябва да бъде държава от ЕС (внос в ЕС).

Да изберете страната на произход и държавата на местоназначение, или

 • преглежда списъка и след това кликнете върху името на държавата за избор, или
 • започнете да въвеждате първите букви на държавата за бързо търсене, след което изберете държавата.
2

Стъпка 2: Започване на търсенето

Кликнете върху бутона „Търсене“.

Ако системата установи точно съвпадение за вашите критерии за търсене, ще бъде представено „Резултати от търсенето“. Преминете направо към стъпка 3.

Допълнително прецизиране на търсенето

Ако не бъде намерено точно съвпадение, ще бъдат показани допълнителни указания под заглавието „Търсене на продукт“. Моля, следвайте инструкциите, за да можете да намерите вашия код на продукта.

 

Как да разгледате „Списъка наготовете“?

Списъкът на годоветепоказва номенклатурата на продуктите за избраната държава на местоназначение. За да намерите вашия продукт, разширете клон на интерес, като щракнете върху символа, докато стигнете до продукта, представляващ интерес. Избраните кодове на продукта са отбелязани в жълто.

Ако трябва да разгледате „List of goo“ след частично съвпадение на резултата от търсенето, клоновете, съдържащи отчасти съвпадащи стойности с търсения продукт, са отбелязани с получер шрифт. Ако сте направили текстово търсене на вашия код на продукта и една от думите, които сте използвали, се съдържа в заглавието на клона, това също се подчертава в жълто.

Кодовете на продуктите са специфични за всяка страна по местоназначение. Моля, имайте предвид, че системата се опитва да отговори на стойността, която въвеждате, с код на продукта за посочената държава на местоназначение, като започнете с най-подходящите цифри, идентифициращиглавата.

 

3

Стъпка 3: Разглеждане на резултатите

Резултатите от търсенето показват точните резултати, които са на разположение за вашите критерии за търсене

 • вижте основните раздели, като използвате менюто вляво
 • по-големите раздели могат да имат подраздели и/или допълнителна таблица на съдържанието отдясно.

Ако за конкретен раздел няма налични данни, разделът няма да бъде показан (напр. ако няма налична информация за пречките пред търговията, в лявото меню няма да се появят „Търговски бариери“).

Резултатите обхващат:

 • информация, специфична за държавата на местоназначение
  • преглед за страната
 • информация, специфична за продукта и държавата на местоназначение
  • Дървовидна структура на номенклатурата, редовни ипреференциални ставки, потенциални мерки за търговска защита,пояснителни бележки, данъци и допълнителни мита като VAT, акцизи, налози или такси, процедури и формалности, търговски бариери и статистически данни за търговския поток
 • Специфична информация за търговско споразумение/търговско споразумение
  • взаимно признати географски указания (ГО)
 • специфична за продукта информация в контекста на търговско споразумение/търговско споразумение
  • Графикза демонтиране на Tarif за начина, по койтопистата ще намалява с течение на времето, правилата за произход (включително в някои случаи инструмент за самооценка).

В зависимост от вашите критерии за търсене търсенето ще се вписва в един от трите сценария. Всеки сценарий има специфични данни и собствена визуална идентичност

 • Износ от ЕС: син фон
 • Внос в ЕС: жълт фон
 • Търговия в рамките на Съюза: сив фон

Моля, вижте също така специалния раздел „Как да прочетете резултатите?“, който е на разположение в лявото меню на вашите резултати от търсенето.

 

Кой има достъп до информацията

 • Информацията, свързана със сценариите , внасяни в ЕС и в рамките на ЕС, е достъпна за всички потребители
 • само дружества със седалище в ЕС имат достъп до информация, свързана с износа на сценарии от ЕС.

Прочетете повече за източниците на данни и авторското право.

 

Езици

 • износ от ЕС: Търсенето на продукти и резултатите от търсенето са достъпни на английски език.
 • Внос в ЕС итърговия в рамките на ЕС
  • търсенето на продукти е достъпно на всички езици на ЕС
  • резултатите от търсенето са достъпни на английски, испански, португалски и френски език.
 • текстовата информация в останалата част от уебсайта е достъпна на всички езици на ЕС чрез машинен превод.
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки