Enkelt indgangspunkt

Det centrale kontaktpunkt er et team i Europa-Kommissionens handelsafdeling under ledelse af den øverste ansvarlige for håndhævelse af handelsaftaler. Det fælles kontaktpunkt er det første kontaktpunkt for alle EU-interessenter, der står over for potentielle handelshindringer i tredjelande, eller som finder manglende overholdelse af bæredygtighedsreglerne i forbindelse med handel og bæredygtig udvikling eller den generelle præferenceordning for vores handelspartnere.

For at hjælpe dig med at finde vej har det fælles kontaktpunkt udviklet to klageformularer, en om markedsadgang/handelshindringer og en om bæredygtighedsspørgsmål — samt trinvise vejledninger til udfyldelse af dem.

Ønsker du at indgive en klage til det centrale kontaktpunkt? Kontakt os!

Det centrale kontaktpunkt kan støtte dig, når du forbereder din klage — du kan kontakte det centrale kontaktpunkt direkte trade-single-entry-point@ec.europa.eu Som led i proceduren forud for anmeldelsen kan det centrale kontaktpunkt hjælpe dig med at beslutte, om du skal indgive en klage, og om nødvendigt vejlede dig gennem klageproceduren.

Hvordan følger det centrale kontaktpunkt op på klager?

Når det er modtaget via kontaktformularerne, vil det centrale kontaktpunkt sikre en strømlinet proces til vurdering af din klage. Dette omfatter en vurdering af dit spørgsmål foretaget af de relevante eksperter i GD TRADE i samarbejde med andre af Kommissionens tjenestegrene og EU-delegationer, alt efter hvad der er relevant. Når vurderingen er afsluttet, kontakter det centrale kontaktpunkt dig direkte for at forklare resultatet og mulige opfølgende foranstaltninger.

Kontakt os

Del denne side:

Genveje