Handelsordningen og produktsikkerhed i almindelighed

Denne side er kun et referencedokument for produktkravene for hele EU. Der kan gælde ekstra krav, afhængigt af hvilket EU-land der er tale om. Der henvises til "My Trade Assistent" for alle detaljer.

Vær opmærksom på, at der på denne side gives en generel beskrivelse af hvert udgiftsområde på alle EU-sprog. Oplysningerne findes dog kun på engelsk.

Handelsordning — importlicenser og dokumenter

Denne gruppe af krav gælder for flere produktfamilier, navnlig sektorer, som kræver særlige tolddokumenter.

 

Importlicens for landbrugsprodukter

Import af udvalgte produkter kræver forudgående udstedelse af en importlicens (importcertifikatet) af den importerende medlemsstats kompetente myndighed.

 

Krav til import af skydevåben og lignende materialer

Skydevåben og lignende materialer behandles ikke specifikt i denne database.

 

Produktsikkerhed i almindelighed

Produktsikkerhed i almindelighed

Dette omfatter generelle krav til sikkerhed, sundhed og forbrugerbeskyttelse i forbindelse med produkter, der ikke er omfattet af mere specifikke sikkerhedskrav andetsteds på Helpdesk websted.

 
Del denne side:

Genveje