Handelsordning og produktsikkerhed i almindelighed

Denne side fungerer kun som referencedokument for EU-dækkende produktkrav. Der kan gælde yderligere krav afhængigt af bestemmelseslandet i EU. Der henvises til Min handelsassistent for fuldstændige oplysninger.

Vær opmærksom på, at der på denne side findes en generel beskrivelse af hver overskrift på alle EU-sprog. Oplysningerne findes dog kun på engelsk.

Handelsordning — importlicenser og -dokumenter

Denne gruppe af krav gælder for flere varegrupper, navnlig sektorer, som kræver særlige dokumenter til toldbehandling.

 

Importlicens for landbrugsprodukter

Import af udvalgte produkter er betinget af, at importmedlemsstatens kompetente myndighed på forhånd udsteder en importlicens (i det følgende benævnt "importcertifikatet").

 

Importkrav for skydevåben og krigslignende materiale

Skydevåben og krigslignende materiale behandles ikke specifikt i denne database.

 

Produktsikkerhed i almindelighed

Produktsikkerhed i almindelighed

Dette omfatter generelle krav til sikkerhed, sundhed og forbrugerbeskyttelse for produkter, der ikke er omfattet af mere specifikke sikkerhedskrav andre steder på helpdeskens websted.

 
Del denne side: