Kumulering

For at kunne vide, om et produkt er blevet tilstrækkeligt omdannet i partnerlandet, er det vigtigt at vide, hvornår materialer og input kan anses for at have oprindelse i EU eller handelspartnerskabslandet. EU's præferenceoprindelsesregler omfatter begrebet kumulation, som gør det muligt for importøren eller eksportøren under visse omstændigheder at anse materialer uden oprindelsesstatus, der importeres fra tredjelande, eller forarbejdning, der foretages i et tredjeland, for at have oprindelse i EU eller et handelspartnerland. Der er tre former for kumulation, der anvendes i EU's præferenceordninger. De tre typer varierer med hensyn til antallet af lande, der er involveret i operationen, og hvilke typer materialer, der har oprindelse eller uden oprindelsesstatus, kan kumuleres.

Bilateral kumulation

Bilateral kumulation finder anvendelse på to parter: EU og dets partnerland. Den gør det muligt at anvende materialer med oprindelse i EU som materialer med oprindelse i dit partnerland og omvendt? Denne kumulering finder anvendelse på alle EU's præferenceordninger.

Bilateral kumulation finder anvendelse på de tre hovedregler, der er beskrevet i afsnittet om de tilstrækkeligt forarbejdede varer, som følger:

  • hvis merværdireglen anvendes, tillader bilateral kumulation ikke værdien af materialer med oprindelse i EU i den maksimale procentgrænse for materialer uden oprindelsesstatus.
  • hvis ændringen af tariferingsreglerne anvendes, er det ikke nødvendigt at kontrollere, om der er foretaget en ændring af tariferingen af de materialer med oprindelse i EU, som anvendes af producenten i Deres partnerland.
  • hvis fremstillingen af visse produkter finder anvendelse, behøver De ikke kontrollere, om de materialer, der har oprindelse i EU, henviser til en senere produktionsstat

B) Diagonal kumulation

Diagonal kumulation er godt som bilateral kumulation, men anvendes i aftaler med mere end to lande. Det giver dig mulighed for at anvende materialer med oprindelse i et bestemt land (som nævnt i den relevante bestemmelse om kumulering), som er forskellig fra dit partnerland, hvorfra du ønsker at importere som materialer med oprindelse i dit partnerland. Diagonal kumulation kan kun anvendes på produkter med oprindelse i det pågældende land, dvs. andre lande, der er tilsluttet aftalen, og som derefter behandles yderligere i dit partnerland.

Diagonal kumulation finder anvendelse på de tre hovedregler, der er beskrevet i afsnittet om varer, der er tilstrækkeligt forarbejdede, som følger:

  • hvis merværdireglen anvendes, tillader diagonal kumulation ikke, at der tages hensyn til værdien af materialerne med oprindelse i det definerede land i den maksimale procentgrænse for materialer uden oprindelsesstatus.
  • hvis ændringen af tariferingsreglerne anvendes, er det ikke nødvendigt at kontrollere, om der er foretaget en ændring af tariferingen af de materialer, der har oprindelse i det pågældende land ved import af produktet fra Deres partnerland.
  • hvis fremstillingen af bestemte produkter finder anvendelse, behøver De ikke kontrollere, om de materialer, der har oprindelse i det pågældende land, henviser til en senere produktionstilstand (dvs. stof).

Fuld kumulering

Fuld kumulation finder ikke kun anvendelse på materialer med oprindelse i EU eller i et bestemt land (som nævnt i den relevante bestemmelse om kumulering), men også for materialer, som ikke har oprindelsesstatus i EU eller i et af de lande, der er defineret, skal medregnes i indholdet af oprindelsesstatus.

I modsætning til bilateral eller diagonal kumulation er det muligt at anse kumulation for at omfatte materialer til kumulation, som ikke har oprindelse i EU eller i Deres partnerland. Disse materialer uden oprindelsesstatus kan være importeret af producenten i dit partnerland og anvendt i produktionsprocessen. Under fuld kumulation kan disse materialer uden oprindelsesstatus også anvendes til kumuleringsformål og tælles som havende oprindelse i dit partnerland.

Den fulde kumulering finder anvendelse på de tre hovedregler, der er beskrevet i afsnittet om varer, der er tilstrækkeligt forarbejdede, som følger:

  • hvis merværdireglen anvendes, giver fuld kumulering mulighed for ikke at tage værdien af de materialer, der importeres af Deres partnerland, i betragtning i den maksimale procentsats
  • hvis tariferingsbestemmelsen ændres, er det ikke nødvendigt at kontrollere, om de materialer, der er importeret af Deres partnerland, er toldmæssigt tariferet.
  • hvis fremstillingen af visse produkter finder anvendelse, behøver De ikke kontrollere, om de materialer, du har importeret fra dit partnerland, refererer til en senere produktionstilstand (dvs. stof).

Husk, at hvis behandlingen i dit partnerland kun er en af de operationer, der gennemføres på listen over minimumsoperationer (link til afsnittet om minimale operationer), kan der ikke anvendes kumulation.

Del denne side: