Virksomhedens historie:

Århundredgammel virksomhed, der høster fordelene ved handelsaftaler

Århundredgammel virksomhed, der høster fordelene ved handelsaftaler

Ulla Kjær Jensen, Palsgaards leder af Global Regulatory Affairs, fører tilsyn med et team, der arbejder med regler og overholdelse.

Når Palsgaard søger eksportmarkeder, tager Palsgaard altid hensyn til handelsaftaler, fordi de påvirker forretningsmulighederne.
Ulla Kjær Jensen, Palsgaard

Uanset om du har hørt om Palsgaard eller ej, har du mere end sandsynligt forbrugt deres produkter. De producerer emulgatorer og stabilisatorer til fødevareindustrien. Da der er tale om specialiserede produkter, der anvendes i små mængder, har eksporten altid været betydelig for deres virksomhed, og i dag eksporteres 90 % af deres produkter.

Jensens team arbejder bag kulisserne og undersøger aftalerne for at sikre, at alle Palsgaard-produkter kategoriseres korrekt. Sammensætningen af hvert produkt er afgørende for dets kategori og dermed for toldfritagelserne. Når dette arbejde er udført, er eksportprocessen meget let.

Ved eksport kræves der enten et certifikat EUR.1, en fakturaerklæring eller en langtids-leverandørerklæring (LTSD). Stående leverandørerklæringer er engangserklæringer, der gælder for sendinger i en periode på op til to år. "Da et LTSD er gyldigt i en længere periode, reducerer den yderligere papirarbejdet", siger Jensen.

Massive besparelser på toldsatserne

De enkelte handelsaftaler er forskellige, så besparelserne varierer fra land til land.

"Afskaffelsen af told gennem frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea har udmøntet sig i massive besparelser på Palsgaard-produkter til sydkoreanske kunder." For eksempel er tolden på Palsgaards krystaliser-løsning for margariner og spreads faldet fra 36 % til 0 % som følge af denne aftale. Dette øger Palsgaards konkurrenceevne betydeligt på det sydkoreanske marked.

Palsgaard finder, at associeringsaftalen mellem EU og Egypten er særlig fordelagtig for deres eksport, fordi "en lang række af vores produkter opfylder kravet om præferenceoprindelsesstatus og derfor nyder godt af toldfritagelse." F.eks. producerer Palsgaard en række emulgatorer til kager. Tolden på mange af disse varer er faldet fra 5 % til 0 % som følge af aftalen.

Investering af tid i dag

Palsgaard har også handlet med Vietnam i nogen tid, og Jensens team undersøger nu, hvordan den nye handelsaftale mellem EU og Vietnam vil gavne deres forretning. Denne aftale trådte i kraft den 1. august 2020 og vil fjerne over 99 % af alle toldsatser og delvis fjerne resten gennem begrænsede nultoldskontingenter. Palsgaards team for regulering er i øjeblikket ved at undersøge detaljerne i aftalen ved siden af hvert Palsgaard-produkt for at fastslå, hvilke takstfritagelser der gælder. 

Udnyttelse af belønningerne

Palsgaard har i øjeblikket anlæg i Danmark, Nederlandene, Brasilien, Mexico, Kina og Malaysia. Selv om disse lokaliteter blev valgt på grundlag af markeder og/eller råstofforsyning, er Jensen sikker på, at "Palsgaard vil tage hensyn til mulighederne i handelsaftaler for fremtidige anlægssteder". Med et århundredes handel bag det ser Palsgaard frem til fortsat global vækst — takket være EU's handelsaftaler. Gode nyheder til medarbejderne!

Palsgaard, der blev grundlagt i Danmark for mere end hundrede år siden, er en europæisk virksomhed med en lang tradition for grænseoverskridende handel. Virksomheden eksporterer i øjeblikket til 110 lande, herunder 40 lande med EU's handelsaftaler.

Del denne side:

Genveje