Príbeh spoločnosti:

Storočie staré podniky, ktoré čerpajú výhody z obchodných dohôd

Storočie staré podniky, ktoré čerpajú výhody z obchodných dohôd

Ulla Kjær Jensen, riaditeľka pre globálne regulačné záležitosti Palsgaard, dohliada na tím, ktorý pracuje na regulácii a dodržiavaní predpisov.

Pri hľadaní vývozných trhov Palsgaard vždy zvažuje obchodné dohody, pretože majú vplyv na obchodné príležitosti.
Ulla Kjær Jensen, Palsgaard

Bez ohľadu na to, či ste počuli o Palsgaarde, máte viac, ako pravdepodobne konzumovali ich výrobky. Vyrábajú emulgátory a stabilizátory pre potravinársky priemysel. Keďže ide o špecializované výrobky používané v malých množstvách, vývoz bol vždy významný pre ich podnikanie a v súčasnosti sa 90 % ich výrobkov vyváža.

Tím pani Jensenovej pracuje za scénami a skúma dohody s cieľom zabezpečiť správnu kategorizáciu každého výrobku z Palsgaardu. Zloženie každého výrobku určuje jeho kategóriu, a teda aj oslobodenie od cla. Po vykonaní tejto práce je proces vývozu veľmi jednoduchý.

Pri vývoze sa vyžaduje buď formulár osvedčenia o pôvode EUR.1, vyhlásenie na faktúre alebo dlhodobé vyhlásenie dodávateľa (LTSD). Dlhodobé vyhlásenia dodávateľov sú jednorazové vyhlásenia platné pre zásielky na obdobie do dvoch rokov. „Keďže dlhodobá smernica o trvalo udržateľnom rozvoji je platná dlhšie, ďalej znižuje administratívu,“ hovorí pani Jensen.

Rozsiahle úspory na clách

Každá obchodná dohoda je odlišná, takže úspory sa v jednotlivých krajinách líšia.

„Odstránenie ciel prostredníctvom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou sa premietlo do obrovských úspor na výrobkoch z Palsgaardu pre juhokórejských zákazníkov.“ Napríklad clo na kryštalizačné riešenie Palsgaardu pre margaríny a rozpätia sa v dôsledku tejto dohody znížilo z 36 % na 0 %. Tým sa výrazne zvyšuje konkurencieschopnosť Palsgaardu na juhokórejskom trhu.

Palsgaard považuje dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom za obzvlášť prospešnú pre ich vývoz, pretože „veľká škála našich výrobkov spĺňa požiadavku preferenčného pôvodu, a preto sa na ne vzťahuje oslobodenie od cla.“ Napríklad Palsgaard vyrába niekoľko emulgátorov pre koláče. Clá na mnohé z týchto výrobkov sa v dôsledku dohody znížili z 5 % na 0 %.

Čas na investovanie dnes

Palsgaard už nejaký čas obchoduje s Vietnamom a tím pani Jensenovej teraz skúma, ako bude nová obchodná dohoda medzi EÚ a Vietnamom prínosom pre ich podnikanie. Táto dohoda nadobudla platnosť 1. augusta 2020 a odstráni sa ňou viac ako 99 % všetkých ciel a zvyšok sa čiastočne odstráni prostredníctvom obmedzených kvót s nulovým clom. Tím Palsgaard pre regulačné záležitosti v súčasnosti skúma podrobnosti dohody spolu s každým výrobkom Palsgaard s cieľom určiť, aké colné výnimky sa uplatňujú. 

Získanie odmien

Palsgaard má v súčasnosti závody v Dánsku, Holandsku, Brazílii, Mexiku, Číne a Malajzii. Hoci sa tieto miesta vybrali na základe trhov a/alebo dodávok surovín, pani Jensen si je istá, že „Palsgaard bude brať do úvahy príležitosti vyplývajúce z obchodných dohôd pre budúce lokality závodov.“ Palsgaard sa teší na pokračujúci globálny rast, a to v žiadnom malom rozsahu vďaka obchodným dohodám EÚ. Dobrá správa pre jej zamestnancov!

Palsgaard, založený v Dánsku pred viac ako storočím, je európskym podnikom s dlhou históriou cezhraničného obchodu. Spoločnosť v súčasnosti vyváža do 110 krajín vrátane 40 krajín s obchodnými dohodami EÚ.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy