Zkušenosti podniků:

Podniky ve stoletém věku, které využívají výhod plynoucích z obchodních dohod

Podniky ve stoletém věku, které využívají výhod plynoucích z obchodních dohod

Ulla Kjær Jensenová, Palsgaardová, manažerka pro globální regulační záležitosti, dohlíží na tým, který pracuje na regulaci a dodržování předpisů.

Při hledání vývozních trhů se Palsgaard vždy zabývá obchodními dohodami, protože mají dopad na obchodní příležitosti.
Ulla Kjær Jensen, Palsgaard

Bez ohledu na to, zda jste o Palsgaardovi slyšeli, máte více než pravděpodobné, že jste jejich výrobky konzumovali. Vyrábějí emulgátory a stabilizátory pro potravinářský průmysl. Vzhledem k tomu, že se jedná o specializované výrobky používané v malých množstvích, vývoz byl vždy významný pro jejich podnikání a dnes se 90 % jejich výrobků vyváží.

Tým paní Jensenové pracuje za sceny a zkoumá dohody s cílem zajistit, aby byl každý produkt Palsgaard správně zařazen do kategorií. Složení každého výrobku určuje jeho kategorii, a tudíž i osvobození od cla. Jakmile je tato práce provedena, je proces vývozu velmi snadný.

Vývoz vyžaduje buď formulář osvědčení o původu EUR.1, prohlášení na faktuře nebo dlouhodobé prohlášení dodavatele. Dlouhodobá prohlášení dodavatele jsou jednorázová prohlášení platná pro zásilky po dobu až dvou let. „Protože LTSD je platná po delší dobu, dále snižuje administrativní zátěž,“ říká paní Jensenová.

Obrovské úspory v oblasti cel

Každá obchodní dohoda je odlišná, takže úspory se v jednotlivých zemích liší.

„Zrušení cel dohodou o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou vedlo k masivním úsporám výrobků z Palsgaardu pro zákazníky z Jižní Koreje.“ Například clo z krystalizačního roztoku Palsgaardu pro margaríny a spready se v důsledku této dohody snížilo z 36 % na 0 %. To výrazně zvyšuje konkurenceschopnost podniku Palsgaard na jihokorejském trhu.

Palsgaard považuje dohodu o přidružení mezi EU a Egyptem za zvláště přínosnou pro jejich vývoz, protože „velká škála našich produktů splňuje požadavek na preferenční status původu, a proto využívá osvobození od cla.“ Například Palsgaard vyrábí řadu emulgátorů pro koláče. Cla u mnoha z těchto produktů se v důsledku dohody snížila z 5 % na 0 %.

Čas investovat dnes

Palsgaard již nějakou dobu obchoduje s Vietnamem a tým paní Jensenové nyní zkoumá, jak bude nová obchodní dohoda mezi EU a Vietnamem přínosná pro jejich podnikání. Tato dohoda vstoupila v platnost dne 1. srpna 2020 a odstraní více než 99 % všech cel a zbytek částečně odstraní prostřednictvím omezených kvót s nulovým clem. Tým pro regulační záležitosti společnosti Palsgaard v současné době zkoumá podrobnosti dohody spolu s každým produktem Palsgaard, aby určil, jaké celní výjimky se uplatňují. 

Získání odměn

Palsgaard má v současné době závody v Dánsku, Nizozemsku, Brazílii, Mexiku, Číně a Malajsii. Zatímco tato místa byla vybrána na základě trhů a/nebo dodávek surovin, paní Jensen si je jistá, že „Palsgaard bude zohledňovat příležitosti obchodních dohod pro budoucí závody.“ Ve stoletém obchodu se Palsgaardem očekává další celosvětový růst, a to nejen díky obchodním dohodám EU. Dobrá zpráva pro zaměstnance!

Palsgaard, založený v Dánsku před více než sto lety, je evropským podnikem s dlouhou historií přeshraničního obchodu. Společnost v současné době vyváží do 110 zemí, včetně 40 zemí s obchodními dohodami EU.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy