Storja tal-kumpanija:

Negozji li ilhom sekli sħaħ li jaħsdu l-benefiċċji mill-ftehimiet kummerċjali

Negozji li ilhom sekli sħaħ li jaħsdu l-benefiċċji mill-ftehimiet kummerċjali

Ulla Kjær Jensen, Maniġer tal-Affarijiet Regolatorji Globali ta’ Palsgaard, tissorvelja tim li jaħdem fuq ir-regolamenti u l-konformità.

Meta tfittex is-swieq tal-esportazzjoni, Palsgaard dejjem tqis il-ftehimiet kummerċjali minħabba li jħallu impatt fuq l-opportunitajiet ta’ negozju.
Ulla Kjær Jensen, Palsgaard

Kemm jekk smajt b’Palsgaard kif ukoll jekk le, x’aktarx li kkunsmajt il-prodotti tagħhom. Dawn jipproduċu emulsjonanti u stabbilizzaturi għall-industrija tal-ikel. Peress li dawn huma prodotti speċjalizzati użati fi kwantitajiet żgħar, l-esportazzjonijiet minn dejjem kienu sinifikanti għan-negozju tagħhom u llum 90 % tal-prodotti tagħhom huma esportati.

It-tim tas-Sinjura Jensen jaħdem fiċ-ċentri, u jistudja l-ftehimiet biex jiżgura li kull prodott Palsgaard jiġi kkategorizzat b’mod korrett. Il-kompożizzjoni ta’ kull prodott tiddetermina l-kategorija tiegħu u għalhekk l-eżenzjonijiet tariffarji. Ladarba jsir dan ix-xogħol, il-proċess tal-esportazzjoni jkun faċli ħafna.

L-esportazzjonijiet jeħtieġu jew il-formola taċ-ċertifikat tal-oriġini EUR.1, dikjarazzjoni tal-fattura jew dikjarazzjoni tal-fornitur fit-tul (LTSD). Id-dikjarazzjonijiet tal-fornituri fit-tul huma dikjarazzjonijiet ta’ darba validi għall-kunsinni għal perjodu ta’ mhux aktar minn sentejn. “Minħabba li LTSD hija valida għal perjodu itwal, tkompli tnaqqas il-burokrazija”, tgħid is-Sinjura Jensen.

Iffrankar massiv fuq id-dazji

Kull ftehim kummerċjali huwa differenti, għalhekk l-iffrankar ivarja minn pajjiż għal ieħor.

“L-eliminazzjoni tat-tariffi permezz tal-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Korea t’ Isfel issarraf fi tfaddil massiv fuq il-prodotti tal-Palsgaard għall-klijenti tal-Korea t’Isfel.” Pereżempju, it-taxxa fuq is-soluzzjoni tal-krisstalizzatur ta’ Palsgaard għall-margarini u l-firxiet naqset minn 36 % għal 0 % bħala riżultat ta’ dan il-ftehim. Dan iżid b’mod sinifikanti l-kompetittività ta’ Palsgaard fis-suq tal-Korea t’Isfel.

Palsgaard qed isib li l-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni UE-Eġittu huwa partikolarment ta’ benefiċċju għall-esportazzjonijiet tagħhom minħabba li “firxa kbira ta’ prodotti tagħna jissodisfaw ir-rekwiżit għal status ta’ oriġini preferenzjali u għalhekk jibbenefikaw minn eżenzjoni mid-dazju.” Pereżempju, Palsgaard jipproduċi għadd ta’ emulsjonanti għall-kejkijiet. Id-dazji fuq ħafna minn dawn il-prodotti naqsu minn 5 % għal 0 % bħala riżultat tal-ftehim.

Iż-żmien li ninvestu llum

Palsgaard ilha tinnegozja wkoll mal-Vjetnam għal xi żmien u t-tim tas-Sinjura Jensen issa qed jeżamina kif il-ftehim kummerċjali l-ġdid bejn l-UE u l-Vjetnam se jkun ta’ benefiċċju għan-negozju tagħhom. Dan il-ftehim daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Awwissu 2020 u se jelimina aktar minn 99 % tat-tariffi kollha, u parzjalment ineħħi l-bqija permezz ta’ kwoti limitati ta’ dazju żero. It-tim tal-Affarijiet Regolatorji ta’ Palsgaard bħalissa qed jistudja d-dettalji tal-ftehim flimkien ma’ kull prodott Palsgaard biex jiddetermina liema eżenzjonijiet tariffarji japplikaw. 

Naħsdu l-premjijiet

Palsgaard bħalissa għandha impjanti fid-Danimarka, fin-Netherlands, fil-Brażil, fil-Messiku, fiċ-Ċina u fil-Malasja. Filwaqt li dawn il-postijiet intgħażlu abbażi tas-swieq u/jew il-provvista ta’ materja prima, is-Sinjura Jensen hija ċerta li “Palsgaard se jkun qed iqis l-opportunitajiet tal-ftehim kummerċjali għal postijiet ta’ impjanti futuri.” B’seklu ta’ kummerċ warajh, Palsgaard qed tistenna bil-ħerqa t-tkomplija tat-tkabbir globali — grazzi fl-ebda parti żgħira għall-ftehimiet kummerċjali tal-UE. Aħbar tajba għall-impjegati tagħha!

Palsgaard, imwaqqaf fid-Danimarka aktar minn seklu ilu, huwa negozju Ewropew bi storja twila ta’ kummerċ transkonfinali. Il-kumpanija bħalissa tesporta lejn 110 pajjiż inklużi 40 pajjiż bi ftehimiet kummerċjali tal-UE.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr