Ftehim dwar il-Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Korea ta’ Isfel

Sa mill-2011, il-ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Korea t’Isfel elimina d-dazji doganali fuq kważi l-prodotti kollha. Neħħiet ukoll ħafna ostakli oħra għall-esportazzjoni ta’ prodotti tal-UE, bħall-karozzi, il-farmaċewtiċi, l-elettronika u s-sustanzi kimiċi. Ħafna servizzi bejn l-UE u l-Korea t’Isfel infetħu wkoll għall-investituri u għan-negozji biex jinnegozjaw.

Daqqa t’għajn lejn il-ftehim

Mill-2011, il-ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Korea t’Isfel elimina d-dazji doganali fuq kważi l-prodotti kollha (98.7 %), inkluż is-sajd u l-prodotti agrikoli. Neħħiet ukoll l-ostakli mhux tariffarji (NTB) għall-esportazzjonijiet ta’ prodotti ewlenin tal-UE lejn il-Korea t’Isfel, bħall-karozzi, il-farmaċewtiċi, l-elettronika u s-sustanzi kimiċi. Mhux l-inqas, is-swieq tas-servizzi kemm fl-UE kif ukoll fil-Korea t’Isfel fil-biċċa l-kbira fetħu għan-negozji u l-investituri minn xulxin.

 

Fl-ewwel ħames snin tal-ftehim, l-esportazzjonijiet tal-UE lejn il-Korea t’Isfel żdiedu b’ 55 %, il-kumpaniji Ewropej iffrankaw EUR 2.8 biljun f’dazji doganali mnaqqsa, u l-kummerċ fil-merkanzija bejn l-UE u l-Korea t’Isfel laħaq livell rekord ta’ aktar minn EUR 90 biljun.

Il-Ftehim

 • ineħħi t-tariffi u ostakli oħra għall-kummerċ u jagħmilha aktar faċli għall-kumpaniji fuq iż-żewġ naħat biex jesportaw u jimportaw
 • tissimplifika x-xogħol amministrattiv u tissimplifika r-regolamenti tekniċi, il-proċeduri doganali, ir-regoli tal-oriġini u r-rekwiżiti tal-ittestjar tal-prodotti
 • tagħti spinta lis-servizzi kummerċjali f’setturi ewlenin bħat-telekomunikazzjoni, is-servizzi ambjentali, it-trasport marittimu, u s-servizzi finanzjarji u legali
 • ittejjeb il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fil-Korea t’Isfel u tirrikonoxxi varjetà kbira ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi għal prodotti tal-ikel Ewropej ta’ kwalità għolja fis-suq Korean
 • jippermetti lill-kumpanija tiegħek tagħmel offerta għal offerti ta’ akkwist pubbliku fil-Korea t’Isfel
 • toffri protezzjoni aħjar għall-investimenti bilaterali tiegħek

 

Fatti ta’ malajr dwar il-kummerċ bejn l-UE u l-Korea t’Isfel

 • Il-Korea t’Isfel hija t-tmien l-akbar destinazzjoni tal-esportazzjoni tal-UE għall-merkanzija, u l-UE hija t-tielet l-akbar suq tal-esportazzjoni tal-Korea t’Isfel
 • l-aktar esportazzjonijiet sinifikanti tal-prodotti mill-UE lejn il-Korea t’Isfel huma l-makkinarju u l-apparat, it-tagħmir tat-trasport, u l-prodotti kimiċi
 • l-UE għandha kummerċ sinifikanti fis-servizzi mal-Korea t’Isfel
 • l-UE hija l-akbar investitur dirett barrani tal-Korea t’Isfel

Min jista’ jesporta mill-UE skont il-ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-UE u l-Korea t’Isfel?

Jekk il-kumpanija tiegħek hija rreġistrata fi Stat Membru tal-UE u ksibt dikjarazzjoni doganali valida — u fejn meħtieġ, liċenzja tal-esportazzjoni — tista’ tesporta skont dan il-ftehim.

Tariffi

Il-Ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-UE u l-Korea t’Isfel jelimina 98.7 % tat-tariffi fuq il-kummerċ tal-merkanzija.

Dawn huma wħud mill-benefiċċji għall-esportaturi tal-UE

 • il-makkinarju u l-apparat igawdu l-akbar iffrankar ta’ dazju, bi gwadanji qrib l-EUR 450 miljun
 • is-settur kimiku huwa t-tieni l-akbar benefiċjarju, b’iffrankar ta’ dazju ta’ EUR 175 miljun
 • kważi l-esportazzjonijiet agrikoli kollha tal-UE, bħal-majjal, l-inbid u l-whiskey, igawdu minn aċċess mingħajr dazju għas-suq tal-Korea t’Isfel, u hemm kwoti siewja mingħajr dazju għal prodotti bħall-ġobon
 • f’setturi industrijali oħra
  • 93 % tad-dazji doganali fuq l-esportazzjonijiet tat-tessuti sparixxew
  • għall-ħġieġ 85 % tad-dazji doganali ġew eliminati
  • għall-ġilda u l-fer 84 %
  • ilbies għar-riġlejn 95 %
  • ħadid u azzar 93 %
  • strumenti ottiċi 91 %

 

Sib ir-rata tariffarja applikabbli għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Regoli tal-oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tista’ tinstab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti nnegozjati. Jekk inti ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli tal-oriġini

Fejn nista’ nsib ir-regoli?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fil-Protokoll dwar id-definizzjoni ta’ “prodotti oriġinarji” u l-metodu ta’ kooperazzjoni amministrattiva tal-ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-UE u l-Korea t’Isfel (ĠU L 127, 14.5.2011, p. 1,344).

Il-prodott tiegħi joriġina fl-UE jew fil-Korea t’Isfel?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont il-ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-UE u l-Korea t’Isfel, irid joriġina fl-UE jew fil-Korea t’Isfel. Prodott jitqies li joriġina fl-UE jew fil-Korea t’Isfel jekk ikun

 • miksub kollu kemm hu fl-UE jew fil-Korea t’Isfel jew
 • prodotti esklussivament minn materjali li joriġinaw fl-UE jew fil-Korea t’Isfel jew
 • prodotti fl-UE jew fil-Korea bl-użu ta’ materjali mhux oriġinarji sakemm dawn il-materjali jkunu nħadmu jew ġew ipproċessati biżżejjed billi jkunu ġew issodisfati r-regoli speċifiċi għall-prodott stabbiliti fl-Anness II

Ara l-Anness I “Noti introduttorji” għar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott.

Ara l-Anness IIa għal regoli alternattivi speċifiċi għall-prodott għal ċerti prodotti.

Eżempji tat-tipi ewlenin ta’ regoli speċifiċi għall-prodotti fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali, pereżempju l-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijiet speċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju l-għażil ta’ fibri fil-ħjut — regoli bħal dawn jintużaw l-aktar fis-setturi tal-ħwejjeġ u tal-kimika tat-tessuti

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Kapitolu (pereżempju xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, ir-regola tat-trasport dirett). Hemm ukoll xi flessibbiltajiet addizzjonali li jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott (pereżempju t-tolleranza jew l-akkumulazzjoni).

Pariri biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Hija prevista flessibbiltà addizzjonali biex tgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza

Ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produtturi jużaw materjali mhux oriġinarji li jiswew sa 10 % tal-prezz mill-fabbrika li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott

 • din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu tal-valur massimu tal-materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • tolleranzi speċifiċi japplikaw għal tessuti u ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, li huma inklużi fin-Noti 5 u 6 tal-Anness 1 Noti introduttorji għal-lista fl-Anness II
Kumulazzjoni

Il-Ftehim jippermetti wkoll akkumulazzjoni bilaterali. Materjali li joriġinaw fil-Korea t’Isfel jistgħu jingħaddu bħala oriġinarji fl-UE meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott fl-UE u viċi versa.

Ħtiġiet oħra;

Il-prodott tiegħek irid jissodisfa wkoll ir-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha tal-Protokoll (bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, jew ir-regola tat-trasport dirett).

Regola ta’ trasport dirett

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn il-Korea t’Isfel (u viċi versa) mingħajr ma jkomplu jiġu pproċessati f’pajjiż terz.

It-trasbord jew il-ħażna temporanja f’pajjiż terz huma permessi, jekk il-prodotti jibqgħu taħt sorveljanza doganali u ma jsirulhomx operazzjonijiet ħlief

 • il-ħatt
 • tagħbija mill-ġdid
 • kwalunkwe operazzjoni oħra maħsuba biex tippreserva l-prodotti f’kundizzjoni tajba

Evidenza tat-trasport dirett għandha tinġieb lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur.

Restituzzjoni tad-dazji

Skont il-ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-UE u l-Korea, huwa possibbli li tinkiseb rifużjoni fuq id-dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li huwa esportat taħt tariffa preferenzjali.

Huwa inkluż mekkaniżmu speċjali biex jindirizza ż-żieda potenzjali fl-akkwisti barranin mill-manifatturi Koreani.

Proċeduri tal-oriġini

L-esportaturi u l-importaturi jridu jsegwu l-proċeduri tal-oriġini. Il-proċeduri huma stabbiliti fit-Taqsima B tal-Protokoll dwar ir-Regoli tal-Oriġini tal-ftehim. Huma jiċċaraw, pereżempju, kif

 • tiddikjara l-oriġini ta’ prodott
 • biex titlob preferenzi
 • l-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw l-oriġini ta’ prodott

Kif titlob tariffa preferenzjali

It-Taqsima B tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini tal-ftehim tistabbilixxi l-proċeduri tal-oriġini relatati ma’ talba għal tariffa preferenzjali u l-verifika mill-awtoritajiet doganali.

L-importaturi jistgħu jitolbu trattament tariffarju preferenzjali bbażat fuq dikjarazzjoni tal-oriġini pprovduta mill-esportatur.

Dikjarazzjoni tal-oriġini

Ma hija meħtieġa l-ebda prova tal-oriġini meta l-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx

 • għall-importazzjoni fl-UE EUR 500 fil-każ ta’ pakketti żgħar jew EUR 1,200 għall-bagalji personali
 • għall-importazzjoni lejn il-Korea $1,000 fil-każ ta’ pakketti żgħar jew $1,000 għall-bagalji personali
Awtodikjarazzjoni mill-esportatur

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew fil-Korea t’Isfel billi jimlew dikjarazzjoni tal-oriġini. Id-dikjarazzjoni tista’ timtela

 • minn esportatur approvat jew
 • minn kwalunkwe esportatur sakemm il-valur totali tal-kunsinna ma jaqbiżx EUR 6,000

Id-dikjarazzjoni tal-oriġini ma tistax tinħareġ minn korp awtorizzat u formola EUR.1 ma tiġix aċċettata bħala prova tal-oriġini.

Esportaturi approvati

L-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur jistgħu jawtorizzaw lil kwalunkwe esportatur li jesporta prodotti skont il-ftehim kummerċjali biex jagħmel dikjarazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti irrispettivament mill-valur tagħhom. L-esportatur irid jipprovdi garanziji suffiċjenti lill-awtoritajiet doganali li l-istatus oriġinarju tal-prodotti u t-twettiq tar-rekwiżiti l-oħra kollha tal-ftehim (Protokoll) jistgħu jiġu vverifikati. L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat fil-każ ta’ kwalunkwe abbuż.

X’għandu jkun fiha d-dikjarazzjoni tal-oriġini?
 • biex tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini għandek tittajpja, tittimbra jew tipprintja d-dikjarazzjoni li ġejja fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor: “L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali Nru...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali”
 • id-dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE jew fil-Korea u tista’ tinstab fl-Anness III)
 • trid tiffirma d-dikjarazzjoni tal-oriġini tiegħek bl-idejn. Jekk int esportatur approvat, int eżentat minn dan ir-rekwiżit sakemm tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni li tidentifikak
Sottomissjoni u validità
 • dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir mill-esportatur meta l-prodotti li tirreferi għalihom jiġu esportati, jew wara l-esportazzjoni bil-kundizzjoni li tiġi ppreżentata fil-Parti importatriċi mhux aktar minn sentejn jew il-perjodu speċifikat fil-leġiżlazzjoni tal-Parti importatriċi wara li l-prodotti relatati magħha jkunu ġew importati
 • għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek flimkien mad-dikjarazzjoni tal-oriġini tiegħek
 • id-dikjarazzjoni tal-oriġini tibqa’ valida għal 12-il xahar mid-data tal-ħruġ

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Korea t’Isfel huwa bbażat fuq il-prinċipji li ġejjin

 • il-verifika hija bbażata fuq il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-Parti li timporta u dik esportatriċi
 • il-kontrolli fuq l-oriġini tal-prodotti jsiru mid-dwana lokali. Iż-żjarat tal-Parti importatriċi lill-esportatur mhumiex permessi, ħlief kif previst fl-Artikolu 27 (8) tal-Protokoll.
 • l-awtoritajiet tal-Parti esportatriċi jagħmlu d-determinazzjoni finali tal-oriġini u jinfurmaw dwar ir-riżultati lill-awtoritajiet tal-Parti importatriċi

Rekwiżiti tal-prodott

L-UE u l-Korea t’Isfel issa jikkooperaw dwar regolamenti tekniċi, jistabbilixxu standards u valutazzjonijiet tal-konformità biex jagħmluha aktar faċli għalik li tinnegozja internazzjonalment. Dan jiżgura li ma taħlix flus u/jew ħin fuq proċeduri doppji jew multipli.

Se jkollok bżonn issegwi dawn ir-regoli sabiex il-prodotti tiegħek ikunu jistgħu jiġu evalwati għall-konformità mal-istandards tekniċi meħtieġa.

Il-Ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Korea t’Isfel jinkludi erba’ regoli speċifiċi għas-settur dwar

 • tagħmir elettriku u elettroniku
 • prodotti farmaċewtiċi/apparat mediku
 • vetturi bil-mutur u partijiet
 • kimiċi

Tagħmir elettriku u elettroniku

Issa tista’ tibbenefika minn rikonoxximent aħjar tal-istandards internazzjonali u l-proċeduri ta’ approvazzjoni għall-prodotti fl-industrija tal-elettronika. Dan se jgħinek tidħol fil-ktajjen tal-provvista globali u tkabbar in-negozju tiegħek.

Qabel il-ftehim, l-esportaturi tal-UE ta’ tagħmir elettroniku għall-konsumatur u apparat domestiku lejn il-Korea t’Isfel kienu meħtieġa jwettqu proċeduri ta’ ttestjar u ċertifikazzjoni duplikattivi u għaljin fil-Korea t’Isfel biex ibigħu l-prodotti tagħhom. Issa, madankollu, tista’ tgawdi ambjent regolatorju mtejjeb għall-prodotti tiegħek.

Il-Ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Korea t’Isfel inaqqas id-differenzi bejn ir-rekwiżiti għall-prodotti Ewropej u tal-Korea t’Isfel billi jadotta l-istess standards internazzjonali. Il-korpi internazzjonali tal-istandards rilevanti għal dan is-settur jinkludu

Dan jelimina l-ħtieġa għal ċertifikazzjoni minn organizzazzjoni indipendenti.

 • fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, għandek bżonn biss “dikjarazzjoni ta’ konformità tal-fornitur” biex tagħti prova tal-konformità mar-rekwiżiti tal-Korea t’Isfel rigward il-kompatibbiltà elettromanjetika (EMC) u s-sikurezza
 • dan inaqqas l-ispejjeż tan-negozju, il-kumplessità u l-piż amministrattiv. Dan jippermetti li l-prodotti tiegħek igawdu l-istess trattament fil-Korea t’Isfel li l-prodotti tal-Korea t’Isfel jiksbu meta jidħlu fl-UE
 • jekk id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-fornitur trid tkun akkumpanjata minn rapporti tat-testijiet, dawn jistgħu jinħarġu minn laboratorju tal-ittestjar tal-UE

Dwar is-sikurezza elettrika, il-Korea t’Isfel għandha l-għażla li tkompli titlob ċertifikazzjoni minn parti terza għal lista limitata ta’ 53 oġġett, jekk tista’ tiġġustifika li dawn jippreżentaw riskju għas-saħħa u s-sikurezza tal-bniedem. Dawn huma stabbiliti fil-ftehim kummerċjali skont l-Anness 2-B, l-Appendiċi 2-B-3.

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar l-esportazzjoni ta’ tagħmir elettriku u elettroniku hawnhekk.

 

Il-prodotti elettriċi u elettroniċi speċifiċi koperti mill-ftehim u d-dispożizzjonijiet relatati tagħhom jistgħu jinstabu fl-Anness 2-B Elettronika u l-Appendiċijiet tagħha.

Prodotti farmaċewtiċi u tagħmir mediku

Skont il-ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-UE u l-Korea t’Isfel, ir-regoli kollha relatati mal-prodotti farmaċewtiċi u l-apparat mediku jridu jiġu ppubblikati fi stadju bikri, biex in-negozji jingħataw biżżejjed żmien biex jifhmuhom.

Il-Korea t’Isfel issa tirrikonoxxi l-istandards u l-prattiki internazzjonali b’mod aktar wiesa’. Issa hemm definizzjoni komuni ta’ prodotti farmaċewtiċi u apparat mediku fl-UE u fil-Korea t’Isfel.

 

Tista’ taqra dwar il-prodotti farmaċewtiċi u l-apparat mediku koperti mill-ftehim hawnhekk: Anness 2-D Prodotti Farmaċewtiċi u Apparat Mediku.

L-UE u l-Korea t’Isfel qablu li

 • jagħmlu r-regoli disponibbli minn qabel
 • għoti ta’ opportunitajiet raġonevoli għall-kummenti
 • tindirizza bil-miktub kwistjonijiet importanti li tqajmu fil-kummenti
 • jippermettu intervall raġonevoli bejn il-pubblikazzjoni tar-regoli u d-dħul fis-seħħ tagħhom

Għall-ipprezzar u r-rimborż, iż-żewġ naħat qablu li jiżguraw li

 • il-proċeduri, ir-regoli, il-kriterji u l-linji gwida ta’ implimentazzjoni huma ġusti, trasparenti u raġonevoli, u ma jiddiskriminawx kontra l-kumpaniji tal-UE
 • il-kriterji għat-teħid tad-deċiżjonijiet huma oġġettivi u ċari għall-manifatturi tal-UE
 • ir-regoli kollha huma disponibbli għall-pubbliku

L-industrija tal-vetturi

 

Il-manifatturi tal-UE m’għadx għandhom għalfejn jipproduċu karozzi speċifikament għas-suq tal-Korea t’Isfel jew iwettqu testijiet għaljin biex juru konformità mal-istandards tas-sikurezza.

Il-Korea t’Isfel issa taċċetta l-istandards internazzjonali tal-UNECE jew l-istandards tal-UE bħala ekwivalenti għar-regolamenti tekniċi ewlenin kollha tal-Korea t’Isfel. Jekk il-vetturi tiegħek jikkonformaw ma’ dawn l-istandards, il-prodott tiegħek ma għandux għalfejn jissodisfa rekwiżiti addizzjonali għall-esportazzjoni skont il-ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Korea t’Isfel.

It-testijiet imwettqa fl-UE issa huma rikonoxxuti mill-Korea t’Isfel. Il-Korea t’Isfel se tirrikonoxxi wkoll Apparati Dijanjostiċi Abbord tal-UE li jikkonformaw man-norma Euro 6 bħala ekwivalenti għall-istandards tal-Korea t’Isfel.

Tista’ taqra aktar dwar l-istandards tal-emissjonijiet hawnhekk.

 

Id-dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-vetturi bil-mutur u l-partijiet koperti mill-ftehim jistgħu jinstabu taħt l-Anness 2-C Vetturi bil-Mutur u Partijiet u l-Appendiċijiet tiegħu.

Kimiċi

Il-Ftehim kummerċjali jippreserva r-regoli u r-regolamenti tal-UE fis-settur kimiku u jintroduċi kooperazzjoni dwar it-trasparenza regolatorja f’oqsma bħal

 • Prattika Tajba tal-Laboratorju
 • sistema ta’ kwalità ta’ kontrolli ta’ ġestjoni għal laboratorji u organizzazzjonijiet ta’ riċerka rigward testijiet ta’ sikurezza kimiċi (inklużi farmaċewtiċi) mhux kliniċi
 • Linji Gwida dwar it-Test biex jinkiseb approċċ aktar armonizzat għall-valutazzjoni u l-ġestjoni tas-sustanzi kimiċi

 

Tista’ taqra dwar is-sustanzi kimiċi koperti mill-ftehim hawnhekk: Anness 2-E Sustanzi Kimiċi.

Kuntatti għar-regoli u l-istandards tekniċi fil-Korea t’Isfel

L-Aġenzija Koreana għat-Teknoloġija u l-Istandards (KATS) tistabbilixxi u żżomm l-istandards tal-Korea t’Isfel

 • relatati ma’ ċertifikazzjonijiet stabbiliti, bħall-marka ta’ Ċertifikazzjoni Koreana (KC)
 • standards ta’ kejl u ta’ referenza
 • regolamenti tekniċi.

Ir-reġistru Korean tat-Tbaħħir u l-Ministeru tal-Oċeani u s-Sajd jistabbilixxu standards għat-tagħmir tal-baħar.

Is-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti — rekwiżiti tal-SPS

L-UE u l-Korea t’Isfel jikkooperaw biex jirrikonoxxu żoni ħielsa mill-mard biex iżidu l-prevedibbiltà għalik bħala esportatur.

Il-Ministeru tal-Agrikoltura, l-Ikel u l-Affarijiet Rurali (MAFRA) huwa responsabbli għall-kontrolli veterinarji ta’

 • annimali ħajjin
 • prodotti tal-annimali

L-Aġenzija tal-Kwarantina tal-Annimali u tal-Pjanti hija l-awtorità rilevanti għall-analiżi tar-riskju ta’ pesti għall-pjanti deżinjati.

Il-Clearing House Nazzjonali dwar il-Bijosikurezza fil-Korea t’Isfel tipprovdi informazzjoni u għarfien espert dwar organiżmi ġenetikament modifikati u sservi bħala post għall-iskambju ta’ tali informazzjoni.

Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin huwa l-Punt ta’ Kuntatt Uffiċjali għal inkjesti dwar

 • protezzjoni tan-natura
 • projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet fuq sustanzi kimiċi tossiċi


Sib ir-regoli u r-rekwiżiti speċifiċi għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

Ostakoli tekniċi għall-kummerċ

Għalkemm ir-regoli tekniċi huma importanti, xi drabi dawn jistgħu jaġixxu bħala ostaklu għall-kummerċ internazzjonali u għalhekk jistgħu jkunu piż konsiderevoli għalik bħala esportatur.

 • jekk taħseb li qed tiffaċċja ostaklu għall-kummerċ li jnaqqas ir-ritmu tan-negozju tiegħek jew iwaqqfek milli tesporta, tista’ tgħidilna
 • irrapporta x’qed twaqqaf l-esportazzjonijiet tiegħek lejn il-Korea t’Isfel bl-użu tal-formola online u l-UE se tanalizza s-sitwazzjoni tiegħek u tieħu azzjoni xierqa

Ikkuntattjana 

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Il-Ftehim jiżgura proċeduri doganali aktar trasparenti u simplifikati biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ u jitnaqqsu l-ispejjeż għan-negozji.

Strateġiċi

Il-gwidi pass pass jiddeskrivu t-tipi differenti ta’ dokumenti li għandek tħejji għall-iżdoganar tal-prodotti tiegħek.

Skont il-prodott tiegħek, l-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu l-elementi kollha ta’ hawn taħt jew xi wħud minnhom

 • dikjarazzjoni tad-dħul
 • dikjarazzjoni tal-importazzjoni doganali
 • dikjarazzjoni tal-valur doganali
 • fattura kummerċjali (sib ir-rekwiżiti speċifiċi rigward il-forma u l-kontenut tagħha fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi)
 • lista ta’ imballaġġ
 • liċenzji tal-importazzjoni għal ċerti oġġetti
 • ċertifikati li juru li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-regolamenti obbligatorji dwar il-prodotti, bħar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza, it-tikkettar u l-imballaġġ
 • prova tal-oriġini — dikjarazzjoni tal-oriġini
 • ittra għat-trasport bl-ajru
 • polza ta’ kargu

Għal aktar ċertezza, tista’ tapplika wkoll għal Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi, u/jew Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini minn qabel.

 

Għal informazzjoni dettaljata dwar id-dokumenti li trid tippreżenta għall-iżdoganar tal-prodott tiegħek, mur għand l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Proċeduri għall-prova u l-verifika tal-oriġini

Għal deskrizzjoni ta’ kif tagħti prova tal-oriġini tal-prodotti tiegħek biex titlob tariffa preferenzjali u tar-regoli relatati mal-verifika tal-oriġini mill-awtoritajiet doganali, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima dwar ir-regoli tal-oriġini ta’ hawn fuq.

Għal informazzjoni dwar il-proċedura doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni b’mod ġenerali, żur id-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Il-faċilitazzjoni tal-kummerċ

L-UE u l-Korea t’Isfel qablu li

 • simplifikazzjoni u razzjonalizzazzjoni tal-proċeduri fuq il-fruntiera
 • armonizzazzjoni tar-rekwiżiti tad-dokumentazzjoni u tad-data
 • ittejjeb is-sigurtà tal-kontejners tat-trasport bil-baħar u ta’ vjeġġi oħra meta
  • importati fi
  • trasbordat minn
  • tranżitu fil-Korea t’Isfel jew fil-pajjiżi tal-UE

Il-Ftehim jistabbilixxi Kumitat Doganali li jista’ jiddiskuti u jsolvi kwalunkwe differenza dwar kwistjonijiet doganali u ta’ faċilitazzjoni tal-kummerċ, inkluż

 • il-klassifikazzjoni tariffarja
 • oriġini tal-merkanzija
 • assistenza amministrattiva reċiproka fi kwistjonijiet ta’ dwana

 

Sib il-proċeduri u d-dokumenti speċifiċi għall-iżdoganar tal-merkanzija għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Il-Ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-UE u l-Korea t’Isfel jippromwovi infurzar qawwi tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali mill-awtoritajiet doganali u jikkomplementa l-istandards minimi fil-Ftehim tad-WTO dwar l-Aspetti tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali Relatati mal-Kummerċ (TRIPS).

Tista’ taqra aktar dwar il-benefiċċji tad-drittijiet tal-PI hawnhekk.

 • il-Ftehim jipproteġi x-xogħol tal-awtur għal 70 sena wara l-mewt tal-awtur
 • l-artisti u l-produtturi tal-fonogrammi għandhom dritt addizzjonali għal remunerazzjoni ekwa u unika
 • il-kumpaniji jistgħu jestendu l-protezzjoni tal-privattivi għall-farmaċewtiċi billi jużaw Ċertifikati ta’ Protezzjoni Supplimentari
 • hemm enfasi partikolari fuq oġġetti ffalsifikati

Tista’ taqra aktar dwar kif il-ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-UE u l-Korea t’Isfel jipproteġi d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tiegħek hawnhekk.

L-helpdesk Ewropew tad-DPI joffri servizz ta’ Helpline għal appoġġ dirett fuq il-proprjetà intellettwali.

Marki kummerċjali

Il-Ftehim kummerċjali jipprovdi regoli ċari għar-reġistrazzjoni tat-trademarks fl-UE u fil-Korea t’Isfel. Dan jagħtik l-opportunità li topponi r-reġistrazzjoni ta’ trademark.

Bażi tad-data elettronika pubblika tal-applikazzjonijiet u r-reġistrazzjonijiet hija disponibbli għalik biex tiċċekkja t-trademarks. Il-bażi tad-data tagħti wkoll dettalji dwar id-drittijiet mogħtija lid-disinji rreġistrati u mhux irreġistrati.

Infrazzjonijiet

X’għandek tagħmel jekk il-proprjetà intellettwali tintuża mingħajr permess?

Il-Ftehim kummerċjali jagħti dettalji dwar il-miżuri ta’ infurzar f’każ ta’ ksur tal-IPR bħal

 • proċedimenti ċivili u amministrattivi
 • proċeduri kriminali
 • is-sanzjonijiet

Dan jinkludi xi protezzjonijiet aktar b’saħħithom dwar id-drittijiet tal-awtur u d-disinji u jinforza d-drittijiet tal-PI abbażi tar-regoli tal-UE (li jikkomplementaw il-Ftehim TRIPS tad-WTO)

L-uffiċjali doganali jistgħu jintervjenu fil-fruntiera jekk jissuspettaw li qed jiġu importati jew esportati oġġetti li jiksru dritt ta’ proprjetà intellettwali.

L-indikazzjonijiet Ġeografiċi 

Il-Ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Korea t’Isfel jipproteġi l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Ewropej (IĠ) għal

 • inbejjed u spirti
 • il-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

L-UE pproteġiet madwar 160 IĠ li hija tqis bħala l-aktar importanti kummerċjalment.

Il-Ftehim jelenka l-IĠ li huma koperti f’żewġ annessi.

L-inbejjed u l-ispirti huma koperti fl-Anness 10-B tal-ftehim, u jinkludu pereżempju:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo u Scotch jew Irish Whiskey.

Il-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel huma koperti fl-Anness 10-A tal-ftehim, u jinkludu:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante u Bayerisches Bier.

 

L-indikazzjonijiet Ġeografiċi huma protetti kontra

 • id-deskrizzjoni jew il-preżentazzjoni ta’ prodott biex jiġi ssuġġerit li dan joriġina f’żona ġeografika li ma tkunx il-post veru tal-oriġini, b’mod qarrieqi
 • l-użu ta’ indikazzjoni ġeografika għal prodott simili li ma joriġinax hemmhekk, anki jekk l-oriġini vera tal-oġġetti tkun indikata jew akkumpanjata minn espressjonijiet bħal “għamla”, “stil” jew “imitazzjoni”

Kummerċ fis-Servizzi

Tista’ tibbenefika minn suq tas-servizzi tal-Korea t’Isfel aktar miftuħ skont il-ftehim kummerċjali.

Ir-regoli jkopru

 • forniment transfruntier ta’ servizzi 
 • stabbiliment

Dan ifisser li tista’ jew tipprovdi s-servizzi tiegħek minn pajjiż tal-UE jew tistabbilixxi uffiċċju, fergħa jew sussidjarja fil-Korea t’Isfel jekk tippreferi.

Dawn il-benefiċċji japplikaw għall-kumpaniji tal-UE f’aktar minn 100 settur tas-servizzi, inklużi

Telekomunikazzjoni

 • L-operaturi satellitari tal-UE (telefown u televiżjoni) jistgħu joperaw direttament b’mod transfruntier fil-Korea t’Isfel, mingħajr ma jkollhom għalfejn jikkomunikaw ma’ operatur tal-Korea t’Isfel jew jgħaddu minnu

Servizzi ambjentali

 • trattament ta’ ilma mormi mhux industrijali (servizzi tad-drenaġġ).

Tal-kabotaġġ

 • Il-kumpaniji tat-tbaħħir tal-UE jistgħu jipprovdu servizzi ta’ tbaħħir internazzjonali fil-Korea t’Isfel u huma ttrattati l-istess bħall-kumpaniji tal-Korea t’Isfel meta jużaw is-servizzi u l-infrastruttura tal-port
 • Il-kumpaniji Ewropej jistgħu jipprovdu wkoll firxa usa’ ta’ servizzi marittimi awżiljarji
 • hemm aktar opportunitajiet għal servizzi awżiljarji tat-trasport bl-ajru bħall-ground handling

Kostruzzjoni

 • Il-kumpaniji tal-UE m’għadhomx soġġetti għal rekwiżiti obbligatorji ta’ sottokuntrattar 

Valutazzjoni finanzjarja

 • Il-kumpaniji finanzjarji tal-UE jistgħu jipprovdu aktar servizzi lis-swieq finanzjarji tal-Korea t’Isfel
 • Il-kumpaniji finanzjarji tal-UE jistgħu jittrasferixxu d-data liberament minn fergħat u affiljati fil-Korea t’Isfel għall-kwartieri ġenerali tagħhom fl-UE

Kunsinna postali u express

 • Il-kumpaniji tal-UE jistgħu jipprovdu servizzi ta’ konsenja express internazzjonali fil-Korea t’Isfel

Servizzi kummerċjali u professjonali bħal servizzi legali, kontabilistiċi, ta’ inġinerija u arkitettoniċi

 • Id-ditti legali tal-UE jistgħu jiftħu uffiċċji fil-Korea t’Isfel biex jagħtu pariri lill-klijenti barranin jew tal-Korea t’Isfel dwar il-liġi mhux tal-Korea t’Isfel
 • Id-ditti legali tal-UE jistgħu jiffurmaw sħubijiet ma’ ditti tal-Korea t’Isfel u jirreklutaw avukati tal-Korea t’Isfel biex jipprovdu servizzi “multiġuriżdizzjonali”
 • L-avukati tal-UE jistgħu jużaw it-titoli tal-impjiegi li jużaw fl-UE

Servizzi mhux koperti mill-ftehim

 • servizzi awdjoviżivi
 • trasport marittimu domestiku
 • il-biċċa l-kbira tat-trasport bl-ajru
 • servizzi pprovduti fl-eżerċizzju ta’ awtorità governattiva

Lista tal-impenji speċifiċi tal-Korea t’Isfel biex tiftaħ is-suq tas-servizzi tagħha għall-kumpaniji tal-UE.

L-akkwist pubbliku

Interessat fis-sejħa għall-offerti għal kuntratti tal-gvern għal provvisti, servizzi jew xogħlijiet ta’ kostruzzjoni fil-Korea t’Isfel?

Il-Ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Korea t’Isfel jipprovdilek opportunitajiet aħjar biex tagħmel offerta għall-kuntratti ta’ akkwist tal-gvern tal-Korea t’Isfel.

Il-Korea t’Isfel u l-UE kienu diġà qablu li jiftħu offerti għal kuntratti ta’ akkwist pubbliku għal kumpaniji barranin skont il-Ftehim tad-WTO dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA).

Il-Ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Korea t’Isfel jespandi l-kuntratti li għalihom tista’ tikkompeti. Fil-Korea t’Isfel, il-kumpaniji tal-UE issa jistgħu jagħmlu offerti għal kuntratti ta’ “build-operat-transfer” (BOT) (servizzi ta’ konċessjoni). Jekk in-negozju tiegħek huwa fornitur tal-kostruzzjoni u tas-servizzi tal-UE, tista’ tikkompeti għal proġetti kbar ta’ infrastruttura fil-Korea t’Isfel, bħall-bini u l-operat ta’ awtostradi.

Kuntatti għall-akkwist pubbliku

Investiment

Il-Ftehim ikopri investiment kemm f’servizzi kif ukoll f’attivitajiet ekonomiċi oħra, inklużi

 • fl-agrikoltura
 • il-forestrija
 • estrazzjoni
 • manifattura
 • l-enerġija

Liġijiet tal-kompetizzjoni

L-UE u l-Korea t’Isfel qablu li jinfurzaw liġijiet tal-kompetizzjoni b’saħħithom.

Il-Ftehim jittratta b’mod effettiv il-prattiki kummerċjali inġusti u antikompetittivi, inklużi

 • kartelli
 • imġiba abbużiva minn kumpaniji b’pożizzjoni dominanti fis-suq
 • fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet antikompetittivi

Il-Ftehim jiżgura li r-regoli tal-kompetizzjoni japplikaw ukoll għal kumpaniji jew intrapriżi kkontrollati mill-Istat u jipprojbixxi ċerti tipi ta’ sussidji meqjusa bħala partikolarment ta’ ħsara għall-kompetizzjoni

 • sussidji li jkopru djun ta’ intrapriża mingħajr ebda limitazzjoni jew tul ta’ żmien
 • sussidji lil intrapriżi li qed ifallu, mingħajr pjan ta’ ristrutturar kredibbli biex jerġgħu lura għall-vijabbiltà fit-tul mingħajr dipendenza ulterjuri fuq l-appoġġ mill-Istat

Barra minn hekk, il-ftehim kummerċjali jirrikjedi li s-sussidji jkunu trasparenti. Jekk l-UE jew il-Korea t’Isfel jużaw xi sussidji, għandhom jirrapportaw l-ammont totali, it-tip u l-provvista tas-sussidji kull sena.

Dawn ir-regoli ta’ sussidju japplikaw għall-prodotti kollha, ħlief għall-agrikoltura u s-sajd.

Il-kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli

L-UE u l-Korea t’Isfel qablu dwar standards għoljin tax-xogħol u tal-ambjent li jipproteġu lill-ħaddiema u lill-ambjent. Il-Ftehim jistabbilixxi mekkaniżmi biex jiżgura li dawn l-impenji jintlaħqu, inkluż permezz tal-involviment tas-soċjetà ċivili.

Ix-xogħol

L-ambjent

L-UE u l-Korea t’Isfel qablu dwar mekkaniżmi ta’ monitoraġġ b’saħħithom li jinkludu skrutinju pubbliku. Dan ifisser li għandek aktar informazzjoni u hemm postijiet fejn tqajjem tħassib dwar kwistjonijiet tax-xogħol u ambjentali li jaffettwaw in-negozju tiegħek fil-Korea t’Isfel.

Links, kuntatti u dokumenti

Aġenziji doganali, rappreżentanti tal-gvern, kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju

Kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

Kuntatti għall-akkwist pubbliku

Aġenziji doganali, rappreżentanti tal-gvern, kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju

Servizz Doganali tal-Korea

Bini tas-Servizz Doganali tal-Korea 1, Kumple-Daejeon tal-Gvern, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Web: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Organizzazzjoni Dinjija Doganali

Web: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għar-Repubblika tal-Korea

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għar-Repubblika tal-Korea 11th Floor, Seoul Square, 416 Hangang-daero, Jung-gu Seoul, 04637, KOREA

Tel.: + 82 23704 1700

Email: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Ambaxxata tar-Repubblika tal-Korea għar-Renju tal-Belġju u l-Unjoni Ewropea

Ambaxxata tar-Repubblika tal-Korea għar-Renju tal-Belġju u l-Unjoni Ewropea Chaussee de la Hulpe 173–175, 1170 Brussell (Watermael-Boitsfort), BELĠJU

Tel.: + 32 2675 5777

Faks: + 32 2675 5221/+ 32 2662 2305

Email: eukorea@mofa.go.kr

Assoċjazzjoni tal-Kummerċ Internazzjonali tal-Korea (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Seoul, KOREA

Tel.: + 82 1566 5114

Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KOREA

Tel.: + 82 1600 7119

BuyKOREA

Tel.: + 82 23460 7432

Faks: + 82 23460 7958

Email: buykorea@kotra.or.kr

EU4Negozju

Is-Segretarjat tan-Negozju tal-EU4De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Tel: + 32 2749 1851 email: secretariat@eu4business.eu

Il-Bank tal-Korea

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, 04514, KOREA

Tel.: + 82 2759 4114

Web: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

Ministeru tal-Agrikoltura, l-Ikel u l-Affarijiet Rurali (MAFRA)

Ministeru tal-Agrikoltura, l-Ikel u l-Affarijiet Rurali (MAFRA) Kumpless tal-Gvern Sess 94, Dasom 2-RO KR-339012 Sejong City, KOREA

Tel.: + 82 2 61969110

Faks: + 82 44 8680846

L-Aġenzija tal-Kwarantina tal-Annimali u tal-Pjanti (QIA)

L-Aġenzija tal-Kwarantina tal-Annimali u tal-Pjanti (QIA) 177, Hyeoksin 8-RO Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Tel.: + 82 54 9121000, + 82 54 9120605, + 82 54 9120627

Faks: + 82 54 9120635

Ministeru għall-Ikel u s-Sikurezza tal-Mediċini (MFDs)

Il-Ministeru tas-Sikurezza tal-Ikel u tal-Mediċini 187, Osongsaengmyeong 2-RO Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Tel.: + 82–43–719–1564

L-Istitut ta’ Riċerka tal-Korea tal-Bijoxjenza u l-Bijoteknoloġija (KRIBB)

L-Istitut ta’ Riċerka tal-Korea dwar il-Bijoxjenza u l-Bijoteknoloġija (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Tel: + 82 42 8798300

Faks: + 82 42 8798309

Punt ta’ Kuntatt Uffiċjali (OCP) għal sustanzi kimiċi tossiċi

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Seoul, KOREA

Tel: + 82 2 21002114, + 82 2 21007794

Faks: + 82 2 21007999, + 82 2 21008470

Kuntatti għall-akkwist pubbliku

Servizz ta’ Akkwist Pubbliku (PPS)

Kwartieri Ġenerali tal-Pps; Bini ta’ Daejeon tal-Kumpless tal-Gvern 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Tel: + 82 7005 67470 faks: + 82 505 480 1211

Email: ppskorea@korea.kr

Sistema ta’ Akkwist Elettroniku Online tal-Korea (KONEPS)

Web: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Links oħra

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr