Virksomhedens historie:

Behandling af hunde i EU til fordelene ved handel

Behandling af hunde i EU til fordelene ved handel

Importprocessen kunne ikke være lettere.
Peter Rasmussen, Sunde Godbudder

For små familiedrevne virksomheder i hele Europa er nem handel afgørende for deres succes. Dette er bestemt tilfældet for Sunde Godbudder, den danske virksomhed, der leverer fiskemetoder til hunde. Grundlægger, Peter Rasmussen, køber sine produkter i Island.

Import fra Island

Rasmussen voksede op i Grønland og har derfor et indgående kendskab til de mange fiskearter i Nordatlanten. Lige fra starten af sin virksomhed henvendte han sig til leverandører i Island, som sammen med Liechtenstein, Norge og de 27 EU-medlemsstater udgør Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Som en del af EØS er Island stærkt integreret i det indre marked. Lovgivningen om fødevare- og veterinæranliggender er fuldt harmoniseret inden for EØS-aftalen, og EØS/EFTA-staterne deltager fuldt ud i Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. Dette gør det meget let at importere fødevarer/foderprodukter fra EØS.

En enkel proces

Takket være EØS-aftalen er der meget lidt papirarbejde eller tidsforbrug. For at afgive en ordre sender Rasmussen blot en e-mail til hans betroede islandske leverandør. Når han har modtaget fakturaen, skriver han toldnummeret på fakturaen og fremsender det til de danske toldmyndigheder. Produkterne leveres derefter emballeret og mærket direkte til Sunde Godbudder-lageret og er umiddelbart klar til distribution til kunderne.

Som en lille virksomhed har Sunde Godbydende ikke et specialiseret team til at forvalte logistikken, så Rasmussen selv udfører dette arbejde. Han påskønner, at han kan bruge Access2Markets portalen på sit modersmål dansk, og at processen er enkel.

Jeg mener, at den måde, hvorpå Access2Markets "hjemmeside er opbygget, er yderst intuitiv. Jeg kan hurtigt og nemt finde de oplysninger, jeg har brug for.
Peter Rasmussen, Sunde Godbudder

Han bruger f.eks. My Trade Assistant tool til at finde oplysninger om produktkrav for specifikke fiskearter samt data om handelsstrømmene mellem Island og Danmark. Afsnittet om importkrav har været særlig nyttig, da den indeholder oplysninger om de dokumenter, han har brug for, samt specifikke produktkrav vedrørende sundhed, mærkning osv. Ifølge Peter Rasmussen "er dette et kompliceret område, der virkelig er blevet forenklet, og som gør det forståeligt for alle brugere".

International handel kan være en skræmmende udsigt for små virksomheder. EU's handelsaftaler og -værktøjer såsom Access2Markets portalen giver små virksomheder som Sunde Godbydende tillid til at bringe deres net bredere.

Del denne side: