Príbeh spoločnosti:

Liečba psov z EÚ v prospech obchodu

Liečba psov z EÚ v prospech obchodu

Proces dovozu nemohol byť jednoduchší.
Peter Rasmussen, Sunde Godbidder

Pre malé rodinné podniky v celej Európe je kľúčom k ich úspechu jednoduchosť obchodu. To je určite prípad spoločnosti Sunde Godbidder, dánskej spoločnosti poskytujúcej liečbu na báze rýb pre psy. Zakladateľ Peter Rasmussen získava svoje výrobky na Islande.

Dovoz z Islandu

Pán Rasmussen vyrastal v Grónsku, a preto má výborné znalosti o mnohých druhoch rýb, ktoré sú bohaté v severnom Atlantiku. Od začiatku svojho podnikania hľadal dodávateľov na Islande, ktorý spolu s Lichtenštajnskom, Nórskom a 27 členskými štátmi EÚ tvorí Európsky hospodársky priestor (EHP). Ako súčasť EHP je Island vysoko integrovaný do jednotného trhu. Právne predpisy týkajúce sa potravín a veterinárnych záležitostí sú plne harmonizované v rámci Dohody o EHP a štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, sa plne zúčastňujú na činnosti Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Vďaka tomu je dovoz potravín/krmív z EHP veľmi jednoduchý.

Jednoduchý proces

Vďaka Dohode o EHP dochádza k veľmi malej administratívnej práci alebo strate času. Na zadanie objednávky pán Rasmussen jednoducho zašle e-mail svojmu dôveryhodnému islandskému dodávateľovi. Po prijatí faktúry uvedie na faktúre colné číslo a zašle ju dánskemu colnému úradu. Výrobky sa potom balia a označia priamo do skladu Sunde Godbidder a sú okamžite pripravené na distribúciu zákazníkom.

Sunde Godbidder ako malý podnik nemá špecializovaný tím na riadenie logistiky, takže túto prácu vykonáva sám pán Rasmussen. Oceňuje, že vo svojom rodnom dánskom jazyku môže používať portál Access2Markets a že tento proces je skutočne jednoduchý.

Domnievam sa, že spôsob, akým sa vybuduje domovská stránka Access2Markets, je veľmi intuitívny. Informácie, ktoré potrebujem, dokážem rýchlo a ľahko nájsť.
Peter Rasmussen, Sunde Godbidder

Používa napríklad nástroj My Trade Assistant na vyhľadávanie informácií o požiadavkách na výrobky pre konkrétne druhy rýb, ako aj údaje o obchodných tokoch medzi Islandom a Dánskom. Oddiel „Požiadavky na dovoz“ bol obzvlášť užitočný, pretože obsahuje podrobné informácie o dokumentoch, ktoré potrebuje, ako aj osobitné požiadavky na výrobky týkajúce sa zdravia, označovania atď. Podľa pána Rasmussena „ide o zložitú oblasť, ktorá sa skutočne zjednodušila, vďaka čomu je pochopiteľná pre všetkých používateľov.“

Medzinárodný obchod môže byť pre malé podniky ťažkou vyhliadkou. Obchodné dohody a nástroje EÚ, ako je portál Access2Markets, dávajú malým podnikom ako Sunde Godbidder dôveru v rozšírenie svojej siete.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy