Företagsberättelse:

Att behandla hundar i EU på ett sätt som gynnar handeln

Att behandla hundar i EU på ett sätt som gynnar handeln

Importprocessen skulle inte vara enklare.
Peter Rasmussen, Sunde Godbidder

För små familjeföretag i hela Europa är handeln av avgörande betydelse för deras framgång. Detta är säkert fallet för Sunde Godbidder, det danska företag som tillhandahåller fiskbaserade kräftor för hundar. Grundare Peter Rasmussen hämtar sina produkter på Island.

Import från Island

Rasmussen växte upp i Grönland och har därför mycket goda kunskaper om de många fiskarter som finns i Nordatlanten. Redan från början letade han efter leverantörer på Island, som tillsammans med Liechtenstein, Norge och de 27 EU-medlemsstaterna bildar Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Som en del av EES är Island i hög grad integrerat i den inre marknaden. Lagstiftningen om livsmedel och veterinära frågor är fullständigt harmoniserad inom EES-avtalet och Eftastaterna i EES deltar fullt ut i Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Detta gör det mycket lätt att importera livsmedels- och foderprodukter från EES-området.

En enkel process

Tack vare EES-avtalet är det mycket lite pappersarbete eller tidsspillan som går förlorad. För att göra en beställning skickar Rasmussen helt enkelt ett e-postmeddelande till sin betrodda isländska leverantör. När fakturan har mottagits skriver han ut tullnumret på fakturan och vidarebefordrar det till den danska tullen. Produkterna levereras sedan direkt till lagret Sunde Godbidder och är omedelbart färdiga för distribution till kunderna.

I egenskap av litet företag har Sunde Godbidder inte någon specialiserad logistikgrupp, vilket innebär att Rasmussen själv utför detta arbete. Han uppskattar att han kan använda Access2Markets portal på sitt modersmål på danska och att processen verkligen är enkel.

Jag anser att Access2Markets hemsida är mycket intuitiv. Jag kan snabbt och enkelt hitta den information jag behöver.
Peter Rasmussen, Sunde Godbidder

Han använder t.ex. verktyget Min Trade Assistant för att hitta information om produktkrav för specifika fiskarter samt uppgifter om handelsflöden mellan Island och Danmark. Avsnittet Import Requirements har varit särskilt användbart eftersom det innehåller uppgifter om de dokument han behöver samt särskilda produktkrav i fråga om hälsa, märkning osv. Enligt Anders Rasmussen är detta ett komplicerat område som verkligen har förenklats, vilket gör det begripligt för alla användare.

Internationell handel kan vara en fantastisk möjlighet för små företag. EU:s handelsavtal och verktyg, såsom Access2Markets portal, ger småföretag som Sunde Godbidder förtroende för att få ut sina nät vidare.

Dela sidan:

Genvägar