Τελωνειακή Ένωση ΕΕ-Τουρκίας

Ενδιαφέρεστε για την εισαγωγή προϊόντων από την Τουρκία; Το τμήμα αυτό σας βοηθά να κατανοήσετε την τελωνειακή ένωση της ΕΕ με την Τουρκία.

Με μια ματιά

Η τελωνειακή ένωση με την Τουρκία ισχύει από το 1995 και βασίζεται στη συμφωνία της Άγκυρας του 1963 και στο πρόσθετο πρωτόκολλό της (1970). Προβλέπει

 • ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των δύο μερών της τελωνειακής ένωσης για τα προϊόντα που καλύπτονται και τα οποία είτε παράγονται είτε τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μετά την εισαγωγή τους από τρίτες χώρες είτε στην Τουρκία είτε στην ΕΚ
 • ευθυγράμμιση της Τουρκίας με το κοινοτικό κοινό δασμολόγιο, συμπεριλαμβανομένων των προτιμησιακών καθεστώτων, και εναρμόνιση των μέτρων εμπορικής πολιτικής
 • προσέγγιση του τελωνειακού δικαίου, ιδίως με αποφάσεις της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας (π.χ. απόφαση αριθ. 1/2001) και αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα
 • προσέγγιση των λοιπών νομοθεσιών (διανοητική ιδιοκτησία, ανταγωνισμός, φορολογία,...)
 • προτιμησιακή συμφωνία για τη γεωργία (κανόνες καταγωγής)

Εμπόριο αγαθών

Η τελωνειακή ένωση καλύπτει αποκλειστικά

Η τελωνειακή ένωση δεν καλύπτει

Δασμοί

 • μηδενικοί δασμοί και μηδενικές ποσοστώσεις για τα εμπορεύματα που καλύπτονται από την τελωνειακή ένωση
 • Τα τιμολόγια για το δικό σας ειδικό προϊόν που προέρχεται από την ΕΕ και εξάγεται στην Τουρκία με τη χρήση του βοηθού μου για το εμπόριο
 • Τα τιμολόγια για το δικό σας ειδικό προϊόν που προέρχεται από την Τουρκία και εξάγεται στην ΕΕ με τη χρήση του βοηθού μου για το εμπόριο

Κανόνες καταγωγής για τα εμπορεύματα που καλύπτονται από την τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας

 

Ενημερωθείτε για τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν μέσω του βοηθού μου.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής του στην ενότητα «My Trade Assistant». Για να δείτε τις απαιτήσεις για το προϊόν σας, θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό κωδικό του. Αν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κώδικα, μπορείτε να το αναζητήσετε με το όνομά σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για την ΥΓΕΙΑ και την ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • μάθετε για την υγεία, την ασφάλεια, τις υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Αναζητήστε τους κανόνες υγείας, ασφάλειας και υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής του στην ενότητα «My Trade Assistant». Για να δείτε τις απαιτήσεις για το προϊόν σας, θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό κωδικό του. Αν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κώδικα, μπορείτε να το αναζητήσετε με το όνομά σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Τελωνειακά έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Τα εμπορεύματα που παράγονται ή παράγονται εξ ολοκλήρου στην τελωνειακή ένωση ή που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην τελωνειακή ένωση μπορούν να κυκλοφορούν οπουδήποτε στην επικράτεια της τελωνειακής ένωσης, εφόσον συνοδεύονται από την απόδειξη του τελωνειακού τους χαρακτήρα, η οποία καταρτίζεται με πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR.

 • ενημερωθείτε για άλλα τελωνειακά έγγραφα εκτελωνισμού και διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

 • μάθετε περισσότερα για τη νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας και για τις γεωγραφικές ενδείξεις στην ΕΕ, καθώς και για την ενωσιακή πολιτική για τα ΔΔΙ στο εμπόριο

Εμπόριο υπηρεσιών

 • περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις διευκολύνσεις για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

 • βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, τους κανόνες και την πρόσβαση στις διάφορες αγορές για τις δημόσιες συμβάσεις
 • βρείτε ειδικές πληροφορίες για την αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ

Επένδυση

 • βρείτε γενικές πληροφορίες που επιτρέπουν την επένδυσή σας στο εξωτερικό
 • βρείτε ειδικές πληροφορίες εάν επενδύετε από το εξωτερικό στην ΕΕ

Σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
 2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
 3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
 4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
 5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
 6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
 7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
 8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
 9. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 10. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;