Όρος στο γλωσσάριο:

Αντιντάμπινγκ

Το ντάμπινγκ εξάγει σε τιμές κάτω του εθνικού κόστους για να κερδίσει μερίδιο αγοράς στην παγκόσμια αγορά. Το άρθρο VI της GATT του 1994 επιτρέπει την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ σε εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, τα οποία ισούνται με τη διαφορά μεταξύ της τιμής εξαγωγής τους και της κανονικής αξίας τους, αν το ντάμπινγκ προκαλεί ζημία στους παραγωγούς ανταγωνιστικών προϊόντων στη χώρα εισαγωγής.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις