Avalik hange

Riigihanked on protsess, mille käigus avaliku sektori asutused, nagu valitsusasutused, kohalikud omavalitsused või riigile kuuluvad ettevõtted, ostavad kaupu või teenuseid erasektorist.

Riigihanke-eeskirjadega tagatakse, et avaliku sektori vahendeid kasutatakse nõuetekohaselt, kui avaliku sektori asutused teevad oste erasektorist.

Kuidas sõlmivad valitsused lepinguid ettevõtjatega?

Pettuste, raiskamise, korruptsiooni ja kohaliku protektsionismivältimiseks reguleerivad enamiku riikide õigusaktid riigihankeid teataval määral. Tavaliselt nõutakse õigusaktidega, et hankeasutus teeks avaliku (konkureeriva) pakkumuse, kui hanke maksumus ületab teatava künnise.

 

Ettevõtjatega kaupade hankelepingute sõlmimise standardviis on võistupakkumine, mis võimaldab teha pakkumisi kõige suuremale arvule ettevõtjatele. Võistupakkumise raames korraldatakse eri liiki hankemenetlusi.

Lisateave:

Kontroll Juurdepääs2Hanked

Jagage seda lehte:

Kiirlingid