Positiivne ja negatiivne loetelu

Kaubanduslepingutes võivad pooled kanda oma kohustused ja erandid oma loenditesse vastavalt kahele erinevale meetodile – kasutades positiivset või negatiivset nimekirja.

Meetodi valik ei ole siiski otsustava tähtsusega kaubanduslepingu raames võetud kohustuste valikul.

Positiivse nimekirjaga on võimalik saavutada samasugune avatuse või kaitse tase nagu negatiivse nimekirjaga.

Positiivsed loetelud

Positiivse loetelu kasutamisel peab kaubanduspartner selgesõnaliselt („positiivselt“) loetlema need sektorid ja allsektorid, kus ta võtab turulepääsu ja võrdse kohtlemisega seotud kohustusi.

Teise sammuna loetleb kaubanduspartner kõik nende kohustuste erandid või tingimused, nimetades turulepääsu ja/või võrdse kohtlemise piirangud, mida ta soovib kohaldada.   

Negatiivsed nimekirjad

Negatiivse nimekirja kasutamisel peavad kaubanduspartnerid läbima ainult teise etapi.

Nad ei pea loetlema sektoreid, mille suhtes nad kohustusi võtavad. Kõik sektorid või allsektorid, mida ei ole loetletud, on vaikimisi avatud välismaistele teenuseosutajatele samadel tingimustel kui omamaistele teenuseosutajatele.

Osalised loetlevad ainult need sektorid või allsektorid, mida nad piiravad või välistavad.

Kust leida loetelusid lepingus?

Kaubanduspartnerid kasutavad tavaliselt kaht erinevat lisa, et kanda oma reservatsioonid negatiivsesse nimekirja.

  • I lisas on selgesõnaliselt loetletud kõik olemasolevad siseriiklikud õigusaktid, millega tehakse erand turulepääsust ja/või võrdsest kohtlemisest.
  • II lisas on loetletud sektorid ja allsektorid, mille puhul säilitatakse tulevikus õigus teha erandeid turulepääsust ja/või võrdsest kohtlemisest, sealhulgas juhul, kui praegu meetmeid ei ole.

EL on kasutanud nii negatiivseid nimekirju (näiteks Kanada ja Jaapaniga sõlmitud lepingutes) kui ka positiivseid nimekirju (Korea, Singapuri ja Vietnamiga sõlmitud lepingutes).  

EL on nõustunud ka nn hübriidse lähenemisviisi kasutamisega TISAs. Lugege täiendavalt

Muud klauslid

Kaubanduspartnerid võivad kaubanduslepingu üle peetavatel läbirääkimistel kehtestada ka nn standstill-klauslid ja/või vahendusklauslid.

Sellised klauslid reguleerivad turulepääsu piirangute või diskrimineerivate meetmete kehtestamise ulatust tulevikus.

Isegi kui kaubanduslepingu osalised avavad sektori kas positiivse või negatiivse nimekirja kaudu (ning kas ooteaja või vahekorraga või ilma), võivad nad siiski säilitada või kehtestada mittediskrimineerivaid õigusakte, näiteks

  • patsientide ravistandardid
  • pankade kapitalinõuded
  • teatavate kutsealade kvalifikatsiooninõuded
  • universaalteenuse osutamise kohustused (nt postisektoris)
Jagage seda lehte:

Kiirlingid