REX-süsteem

REX-süsteem on arvedeklaratsioonide erijuhtum, mis põhineb päritolukinnitusi väljastavate ettevõtjate enesesertifitseerimise põhimõttel.

Päritolukinnitus on registreeritud eksportija poolt arvele või mõnele muule äridokumendile lisatud päritoludeklaratsioon. Päritolukinnituse tekst on esitatud liidu tolliseadustiku rakendusakti lisas 22-07 (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447 (ELT L 343, 29.12.2015, lk 32015) (CELEX 32015R2447).

Päritolukinnituse koostamise õiguse saamiseks peavad ettevõtjad olema registreeritud andmebaasis oma päritoluriigi pädevate asutuste poolt. Pärast registreerimist saab ettevõtjast „registreeritud eksportija“.

Teave registreeritud eksportija andmete kohta avaldatakse ELi REXi veebisaidil, kus ettevõtjad saavad kontrollida päritolukinnitusi esitavate registreeritud eksportijate registreeringute kehtivust.

Pange tähele, et saadetiste puhul, mille väärtus on alla 6 EUR, võib päritolukinnituse esitada ilma registreerimiskohustuseta.

REX-süsteemi järkjärguline rakendamine

REX-süsteem asendab järk-järgult praegust süsteemi, mis põhineb valitsusasutuste väljastatud päritolusertifikaatidel ja ettevõtjate koostatud arvedeklaratsioonidel.

Seda on esimest korda ja järk-järgult kohaldatud üldise soodustuste süsteemi (GSP) suhtes ning kava kohaselt hakkavad kõik GSP riigid seda täielikult kohaldama 2020. aasta juuniks.

Selle rakendamise hetkeseis ja seda kohaldavate riikide loetelu on esitatud siin.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid