REX-süsteem

REX-süsteem on arvedeklaratsioonide erijuhtum, mille aluseks on isesertifitseerimise põhimõte ettevõtjate poolt, kes väljastavad ise nn päritolukinnitusi.

Päritolukinnitus on päritoludeklaratsioon, mille registreeritud eksportija lisab arvele või muule äridokumendile. Päritolukinnituse tekst on esitatud liidu tolliseadustiku rakendusakti (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447 (ELT L 343, 29.12.2015) (CELEX 32015R2447)) lisas 22–07.

Päritolukinnituse koostamiseks peavad ettevõtjad olema oma päritoluriigi pädevate asutuste poolt andmebaasis registreeritud. Pärast registreerimist saab ettevõtjast „registreeritud eksportija“.

Teave registreeritud eksportija andmete kohta avaldatakse ELi REXi veebisaidil, kus ettevõtjad saavad kontrollida päritolukinnitusi esitavate registreeritud eksportijate registreeringute kehtivust.

Pange tähele, et saadetiste puhul, mille väärtus on alla 6 000 EUR, võib päritolukinnituse koostada ilma registreerimiskohustuseta.

REX-süsteemi järkjärguline rakendamine

REX-süsteem asendab järk-järgult praegust süsteemi, mis põhineb valitsusasutuste väljastatud päritolusertifikaatidel ja ettevõtjate koostatud arvedeklaratsioonidel.

Seda on esimest korda ja järk-järgult kohaldatud üldise soodustuste süsteemi (GSP) suhtes ning kõik GSP riigid peaksid seda täielikult kohaldama 2020. aasta juuniks.

Vt selle rakendamise hetkeseis ja seda kohaldavate riikide loetelu

Jagage seda lehte: