Sõnastiku mõiste:

E-kaubandus

Mis on e-kaubandus?

E-kaubanduse veebiplatvormid hõlbustavad praegu oluliselt kaubandust. Need võivad olla kas individuaalsed e-kaubanduse platvormid, st oma veebipoodid, või hostitud platvormid, kus ettevõte pakub eri müüjatele ja ostjatele (näiteks Ebay või Amazon) liidest ja tavaliselt back-office tarkvara. E-kaubanduse platvormid hõlbustavad kaubandust, sest nad võimaldavad ühest riigist pärit müüjatel võtta hõlpsalt ühendust teistest riikidest pärit klientidega. Müüjad võivad reklaamida ja pakkuda oma kaupu ja teenuseid sellistel platvormidel paljudele potentsiaalsetele klientidele. Samuti hõlbustavad sellised platvormid klientidele sobivate toodete otsimist, kuna neid esitletakse koos erinevate müüjatega ja nad saavad neid võrrelda. Kliendid võivad olla kas lõppkasutajad või muud ettevõtjad, kes kasutavad neid kaupu oma tootmisprotsessis või teenuste osutamisel.

Kui kaalute oma toote müümist selliste internetikanalite kaudu välisturgudel asuvatele klientidele, on siiski vaja hinnata samu ekspordinõudeid nagu traditsiooniliste müügikanalite puhul. Väikeste koguste müümisel lõppkasutajatele on oluline teavitada Teid vähese tähtsusega abi eeskirjadest. Sellised eeskirjad vabastavad sageli madala väärtusega esemed tariifidest ja sisaldavad vaid minimaalseid ametlikke nõudeid vajaliku dokumentatsiooni kohta. Lisateavet vähese tähtsusega abi kohta leiate siit.

Sõltuvalt toodetest, mida soovite müüa, võib osutuda vajalikuks hinnata lisanõudeid. Näiteks peate kaaluma küsimusi internetis kasutatavate makseväravate kohta, nõuete kohta teie sihtturul seoses andmete privaatsuse ja andmete piiriülese edastamisega või küsimuste kohta, kuidas käsitleda ladustamist ja logistikat.

Selles protsessis võite abi saamiseks võtta ühendust kaubanduskodade, ekspordi edendamise asutuste, konsultatsioonifirmade või muude sarnaste asutustega (LINK – kasulikud kontaktid). Enterprise Europe Network pakub ka üldist juhendit VKEdele e-kaubanduse kohta Euroopas, mis sisaldab teavet välisturgude kohta.

Jagage seda lehte: