Pojem ve slovníčku:

Elektronický obchod

Co je to elektronický obchod?

Obchod je dnes velmi usnadněn on-line platformami pro elektronický obchod. Může se jednat buď o individuální platformy elektronického obchodování, tj. o vlastní internetové obchody, nebo o hostingové platformy, v nichž podnik nabízí rozhraní a obvykle podpůrné programové vybavení pro různé prodávající a kupující (například společnost Ebay nebo Amazon). Platformy pro elektronické obchodování usnadňují obchod, protože umožňují prodejcům z jedné země snadno kontaktovat zákazníky z jiných zemí. Prodejci mohou inzerovat a nabízet své zboží a služby na těchto platformách mnoha potenciálním zákazníkům. Podobné platformy rovněž usnadňují hledání vhodných produktů pro zákazníky, neboť budou nabízeny spolu s různými prodejci a mohou je porovnávat. Zákazníky mohou být buď koncoví uživatelé, nebo jiné podniky, které toto zboží používají pro svůj vlastní výrobní proces nebo službu.

Pokud se domníváte, že prodáváte svůj výrobek prostřednictvím těchto online kanálů zákazníkům na zahraničních trzích, je přesto nutné posoudit stejné vývozní požadavky jako u tradičních prodejních kanálů. Při prodeji malých množství koncovým uživatelům je důležité informovat sebe o pravidlech de minimis. Tato pravidla často osvobozují zboží nízké hodnoty od sazeb a mají pouze minimální formální požadavky týkající se nezbytné dokumentace. Více informací o režimech de minimis najdete zde.

V závislosti na výrobcích, které chcete prodat, je třeba posoudit dodatečné požadavky. Budete například muset zvážit otázky týkající se platebních bran používaných on-line, o požadavcích týkajících se ochrany údajů na trhu s údaji a o přeshraničním předávání údajů nebo o otázkách, jak nakládat se systémem skladování a s logistikou.

V tomto procesu můžete kontaktovat obchodní komory, agentury pro podporu vývozu, poradenské firmy nebo podobné orgány (LINK to times contacts). Síť Enterprise Europe Network rovněž nabízí obecnou příručku pro malé a střední podniky, pokud jde o elektronický obchod v Evropě, který obsahuje informace o zahraničních trzích.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy