Glosārija termins:

Elektroniskā tirdzniecība

Kas ir e-komercija?

Tirdzniecību pašlaik lielā mērā veicina e-komercijas tiešsaistes platformas. Tās var būt individuālas e-komercijas platformas, t. i., savi tiešsaistes veikali, vai mitināšanas platformas, kurās uzņēmums piedāvā saskarni un parasti atbalsta programmatūru dažādiem pārdevējiem un pircējiem (piemēram, Ebay vai Amazon). E-komercijas platformas veicina tirdzniecību, jo tās ļauj vienas valsts pārdevējiem viegli sazināties ar klientiem no citām valstīm. Pārdevēji var reklamēt un piedāvāt savas preces un pakalpojumus šādās platformās daudziem potenciālajiem klientiem. Tāpat šādas platformas atvieglo atbilstīgu produktu meklēšanu klientiem, jo tās tiks piedāvātas kopā ar dažādiem pārdevējiem un var salīdzināt starp tiem. Klienti var būt vai nu tiešie lietotāji, vai citi uzņēmumi, kas šīs preces izmanto paši savam ražošanas procesam vai pakalpojumam.

Ja apsverat iespēju pārdot savu preci, izmantojot šādus tiešsaistes kanālus klientiem ārvalstu tirgos, tomēr ir jānovērtē tās pašas eksporta prasības, kas attiecas uz tradicionālajiem tirdzniecības kanāliem. Pārdodot galalietotājiem nelielus daudzumus, ir svarīgi jūs informēt par de minimis noteikumiem. Šādi noteikumi bieži vien atbrīvo zemas vērtības preces no tarifiem, un tiem ir tikai minimālas formālas prasības attiecībā uz nepieciešamo dokumentāciju. Plašāka informācija par de minimis režīmiem atrodama šeit:

Atkarībā no produktiem, kurus vēlaties pārdot, var būt nepieciešams izvērtēt papildu prasības. Piemēram, jums būs jāizskata jautājumi par tiešsaistē izmantotajām maksājumu vārtejām, par prasībām jūsu mērķtirgū attiecībā uz datu privātumu un datu pārrobežu pārsūtīšanu vai jautājumi par to, kā rīkoties ar noliktavu un loģistiku.

Jūs varat sazināties ar tirdzniecības palātām, eksporta veicināšanas aģentūrām, konsultāciju birojiem vai līdzīgām iestādēm, lai saņemtu palīdzību šajā procesā (LINK noderīgai saziņai). Eiropas Biznesa atbalsta tīkls piedāvā arī vispārīgu rokasgrāmatu MVU par e-komerciju Eiropā, kurā ietverta informācija par ārvalstu tirgiem.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites