Termin ze słowniczka:

Handel elektroniczny

Czym jest handel elektroniczny?

Platformy internetowe na rzecz handlu elektronicznego w dużym stopniu ułatwiają handel elektroniczny. Mogą to być pojedyncze platformy handlu elektronicznego, tj. własne sklepy internetowe lub hostowane platformy, na których firma oferuje interfejs i zazwyczaj oprogramowanie zaplecza dla różnych sprzedawców i nabywców (na przykład Ebinay lub Amazon). Platformy handlu elektronicznego ułatwiają wymianę handlową, ponieważ umożliwiają sprzedawcom z jednego kraju łatwy kontakt z klientami z innych krajów. Sprzedawcy mogą reklamować i oferować swoje towary i usługi na takich platformach wielu potencjalnym klientom. Podobnie platformy takie ułatwiają poszukiwanie odpowiednich produktów dla klientów, ponieważ zostaną one przedstawione wraz z różnymi sprzedającymi i mogą je porównać. Klienci mogą być użytkownikami końcowymi lub innymi przedsiębiorstwami, które wykorzystują te towary do własnego procesu produkcji lub świadczenia usług.

Jeżeli uważa Pan/Pani za sprzedaż produktu za pośrednictwem takich kanałów internetowych klientom na rynkach zagranicznych, należy jednak ocenić te same wymogi eksportowe jak w przypadku tradycyjnych kanałów sprzedaży. Przy sprzedaży małych ilości użytkownikom końcowym ważne jest, aby poinformować się o zasadach de minimis. Przepisy takie często zwalniają produkty o niskiej wartości z taryf i zawierają jedynie minimalne wymogi formalne dotyczące niezbędnej dokumentacji. Więcej informacji na temat systemów de minimis można znaleźć tutaj:

W zależności od produktów, które chcą Państwo sprzedać, konieczne może być przeprowadzenie oceny dodatkowych wymogów. Na przykład będziesz musiał rozważyć pytania na temat bram sieciowych wykorzystywanych w internecie, na temat wymogów obowiązujących na Państwa rynku w zakresie ochrony danych osobowych i transgranicznego przekazywania danych, a także zastanowić się, w jaki sposób obchodzić się z magazynowaniem i logistyką.

Mogą Państwo skontaktować się z izbami handlowymi, agencjami promocji eksportu, doradcami lub podobnymi instytucjami, aby pomóc w tym procesie (LINK do przydatnych kontaktów). Sieć Enterprise Europe Network oferuje również ogólny przewodnik dla MŚP w zakresie handlu elektronicznego w Europie, który zawiera informacje na temat rynków zagranicznych.

Udostępnij tę stronę: