Term i ordlistan:

Elektronisk handel

Vad är e-handel?

Handeln underlättas i dag i hög grad av onlineplattformarna för e-handel. Dessa kan antingen vara enskilda e-handelsplattformar, dvs. egna onlinebutiker, eller plattformar där ett företag erbjuder ett gränssnitt och vanligtvis backoffice-programvara för olika säljare och köpare (till exempel Ebay eller Amazon). E-handelsplattformar underlättar handeln eftersom de gör det möjligt för säljare från ett land att lätt komma i kontakt med kunder från andra länder. Försäljare kan marknadsföra och erbjuda sina varor och tjänster på sådana plattformar till många potentiella kunder. På samma sätt underlättar sådana plattformar sökandet efter lämpliga produkter för kunderna, eftersom de kommer att presenteras tillsammans med och jämföra olika säljare. Kunder kan vara antingen slutanvändare eller andra företag som använder dessa varor för sin egen produktionsprocess eller tjänst.

Om du överväger att sälja din produkt via sådana onlinekanaler till kunder på utländska marknader är det ändå nödvändigt att bedöma samma exportkrav som för traditionella försäljningskanaler. Vid försäljning av små mängder till slutanvändare är det viktigt att informera dig om reglerna för stöd av mindre betydelse. Sådana regler undantar ofta poster av lågt värde från taxor och har endast minimala formella krav på den nödvändiga dokumentationen. Läs mer om stöd av mindre betydelse här

Beroende på vilka produkter du vill sälja kan ytterligare krav behöva bedömas. Du behöver t.ex. överväga frågor om de betalningsvägar som används på nätet, om kraven på din målmarknad om dataskydd och gränsöverskridande överföring av data, eller om hur man hanterar lagerhållning och logistik.

Du kan vända dig till handelskamrar, exportfrämjande organ, konsulter eller liknande institutioner för att hjälpa till med denna process (LÄNK till användbara kontakter). Enterprise Europe Network ger också en allmän handledning för små och medelstora företag om e-handel i Europa som innehåller information om utomeuropeiska marknader.

Dela sidan:

Genvägar