Речник на термините:

Електронна търговия

Какво представлява електронната търговия?

Днес търговията е значително улеснена от онлайн платформите за електронна търговия. Те могат да бъдат или отделни платформи за електронна търговия, т.е. собствени онлайн магазини, или платформи, на които едно предприятие предлага интерфейс и обикновено бекофис софтуер за различни продавачи и купувачи (например „Ebay „или „Amazon“). Платформите за електронна търговия улесняват търговията, тъй като дават възможност на продавачите от една държава лесно да се свързват с клиенти от други държави. Продавачите могат да рекламират и предлагат своите стоки и услуги на такива платформи на много потенциални клиенти. По подобен начин подобни платформи улесняват търсенето на подходящи продукти за клиентите, тъй като те ще бъдат представени и могат да сравняват различните продавачи. Клиентите могат да бъдат или крайни ползватели, или други предприятия, които използват тези стоки за своя собствен производствен процес или услуга.

Ако смятате да продавате продукта си чрез такива онлайн канали на клиенти на чуждестранни пазари, все пак е необходимо да се оценят същите изисквания по отношение на износа, както при традиционните канали за продажба. При продажбата на малки количества на крайните потребители е важно да се информирате за правилата de minimis. Тези правила често освобождават пратките с ниска стойност от тарифите и имат само минимални формални изисквания по отношение на необходимата документация. Повече информация за режимите de minimis можете да намерите тук

В зависимост от продуктите, които искате да продадете, може да се наложи да бъдат оценени допълнителни изисквания. Така например ще трябва да обмислите въпроси за порталите за плащания, които се използват онлайн, за изискванията на целевия Ви пазар за защита на личните данни и за трансграничното предаване на данни, или за въпроси, свързани с обработката на склад и логистиката.

Можете да се свържете с търговските камари, агенции за насърчаване на износа, консултантски фирми или други подобни институции за помощ в този процес (LINK to полезни контакти). Мрежата „Enterprise Europe“ предлага и общи насоки за МСП по отношение на електронната търговия в Европа, която включва информация за пазарите в чужбина.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки