Term fra ordlisten:

Elektronisk handel

Hvad er e-handel?

Handel lettes i dag i høj grad af onlineplatforme for e-handel. Disse kan enten være individuelle e-handelsplatforme, dvs. egne onlinebutikker eller platforme, hvor en virksomhed tilbyder forskellige sælgere og købere (f.eks. Ebay eller Amazon). E-handelsplatforme letter handelen, fordi de giver sælgere fra ét land mulighed for let at komme i kontakt med kunder fra andre lande. Sælgere kan reklamere for og udbyde deres varer og tjenester på sådanne platforme til mange potentielle kunder. Tilsvarende gør sådanne platforme det lettere at søge efter egnede produkter til kunderne, da de vil blive præsenteret for og sammenligne forskellige sælgere. Kunderne kan være enten slutbrugere eller andre firmaer, der anvender disse varer til deres egen produktionsproces eller -tjeneste.

Hvis du overvejer at sælge dit produkt via sådanne onlinekanaler til kunder på udenlandske markeder, er det ikke desto mindre nødvendigt at vurdere de samme eksportkrav som for de traditionelle salgskanaler. Ved salg af små mængder til slutbrugere er det vigtigt at informere dig selv om de minimis-reglerne. Sådanne regler fritager ofte lavværdiforsendelser fra tarifferne og har kun minimale formelle krav til den nødvendige dokumentation. Læs mere om de minimis-ordninger her

Afhængigt af hvilke produkter du vil sælge, kan det være nødvendigt at vurdere yderligere krav. Du skal f.eks. overveje spørgsmål om betalingsportaler, der bruges online, om krav på dit målmarked om databeskyttelse og grænseoverskridende overførsel af data eller spørgsmål om, hvordan man håndterer warehousing og logistik.

Du kan kontakte handelskamre, eksportfremmekontorer, konsulentvirksomheder eller lignende institutioner for hjælp i denne proces (link til nyttige kontakter). Enterprise Europe Network tilbyder også en generel vejledning for SMV'er til e-handel i Europa, som indeholder oplysninger om oversøiske markeder.

Del denne side: