Όρος στο γλωσσάριο:

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο;

Το εμπόριο διευκολύνεται σήμερα σε μεγάλο βαθμό από τις επιγραμμικές πλατφόρμες για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτές μπορούν είτε να είναι μεμονωμένες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή δικά τους ηλεκτρονικά καταστήματα ή φιλοξενούμενες πλατφόρμες όπου μια επιχείρηση προσφέρει διεπαφή και συνήθως λογισμικό λογισμικού για διάφορους πωλητές και αγοραστές (για παράδειγμα Ebay ή Amazon). Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου διευκολύνουν το εμπόριο, διότι επιτρέπουν στους πωλητές από μια χώρα να έρχονται εύκολα σε επαφή με πελάτες από άλλες χώρες. Οι πωλητές μπορούν να διαφημίζουν και να προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε αυτές τις πλατφόρμες σε πολλούς δυνητικούς πελάτες. Ομοίως, οι εν λόγω πλατφόρμες διευκολύνουν την αναζήτηση κατάλληλων προϊόντων για τους πελάτες, καθώς θα παρουσιάζονται με και θα μπορούν να συγκρίνουν τους διάφορους πωλητές. Οι πελάτες μπορούν να είναι είτε τελικοί χρήστες είτε άλλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα αγαθά αυτά για δική τους παραγωγική διαδικασία ή υπηρεσία.

Εάν θεωρείτε ότι μπορείτε να πουλάτε το προϊόν σας μέσω των εν λόγω ηλεκτρονικών διαύλων σε πελάτες σε ξένες αγορές, είναι, ωστόσο, αναγκαίο να αξιολογηθούν οι ίδιες απαιτήσεις εξαγωγής με εκείνες που ισχύουν για τους παραδοσιακούς διαύλους πωλήσεων. Κατά την πώληση μικρών ποσοτήτων σε τελικούς χρήστες, είναι σημαντικό να ενημερώνεται ο ίδιος για τους κανόνες σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Οι κανόνες αυτοί συχνά εξαιρούν στοιχεία χαμηλής αξίας από τα τιμολόγια και έχουν ελάχιστες τυπικές απαιτήσεις όσον αφορά τα αναγκαία έγγραφα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα καθεστώτα «de minimis» εδώ

Ανάλογα με τα προϊόντα που θέλετε να πουλήσετε, ενδέχεται να χρειαστεί να αξιολογηθούν πρόσθετες απαιτήσεις. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εξετάσετε ερωτήσεις σχετικά με τις πύλες πληρωμών που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο, σχετικά με τις απαιτήσεις στην αγορά-στόχο για το απόρρητο των δεδομένων και τη διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων, ή σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της αποθήκευσης και της εφοδιαστικής.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εμπορικά επιμελητήρια, με τις υπηρεσίες προώθησης των εξαγωγών, με γραφεία συμβούλων ή με άλλα παρόμοια ιδρύματα για βοήθεια σε αυτή τη διαδικασία (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ με χρήσιμες επαφές). Το δίκτυο «Enterprise Europe Network» προσφέρει επίσης έναν γενικό οδηγό για τις ΜΜΕ όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις υπερπόντιες αγορές.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις