Pojem v slovníku:

Elektronický obchod

Čo je elektronický obchod?

Obchod v súčasnosti výrazne uľahčuje online platforma pre elektronický obchod. Môžu to byť buď individuálne platformy elektronického obchodu, t. j. vlastné online obchody alebo hostiteľské platformy, v ktorých spoločnosť ponúka rozhranie a zvyčajne softvér „back-office“ pre rôznych predajcov a kupujúcich (napríklad Ebag alebo Amazon). Platformy elektronického obchodu uľahčujú obchod, pretože umožňujú predajcom z jednej krajiny jednoducho kontaktovať zákazníkov z iných krajín. Predajcovia môžu propagovať a ponúkať svoj tovar a služby na takýchto platformách mnohým potenciálnym zákazníkom. Takéto platformy podobným spôsobom uľahčujú vyhľadávanie vhodných produktov pre zákazníkov, keďže budú prezentované s rôznymi predávajúcimi a môžu ich porovnávať. Zákazníci môžu byť buď koncoví používatelia, alebo iné firmy, ktoré tento tovar používajú pre svoj vlastný výrobný proces alebo službu.

Ak sa domnievate, že predaj vášho výrobku cez takéto online kanály predáva zákazníkom na zahraničných trhoch, je potrebné posúdiť rovnaké požiadavky na vývoz ako v prípade tradičných kanálov predaja. Pri predaji malých množstiev koncovým používateľom je dôležité informovať sa o pravidlách de minimis. Tieto pravidlá často oslobodzujú od taríf položky nízkej hodnoty a majú len minimálne formálne požiadavky týkajúce sa potrebnej dokumentácie. Viac informácií o režimoch de minimis nájdete tu.

V závislosti od výrobkov, ktoré chcete predať, možno bude potrebné posúdiť dodatočné požiadavky. Napríklad budete musieť zvážiť otázky týkajúce sa on-line platobných brán, ktoré sa používajú online, o požiadavkách vášho cieľového trhu na ochranu údajov a o cezhraničnom prenose údajov alebo o otázkach, ako riešiť skladovanie a logistiku.

Môžete kontaktovať obchodné komory, agentúry na podporu vývozu, poradenské spoločnosti alebo podobné inštitúcie na pomoc v tomto procese (LINK to užitočnými kontaktmi). Sieť Enterprise Europe Network ponúka aj všeobecnú príručku pre MSP v oblasti elektronického obchodu v Európe, ktorá obsahuje informácie o zámorských trhoch.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy