Seirbhísí — staidreamh

San Aontas Eorpach, is iad seirbhísí an ghníomhaíocht eacnamaíoch aonair is dinimiciúla arb ionann í agus thart ar 75 % den OTI agus den fhostaíocht.

I measc na seirbhísí tá réimse leathan earnálacha, lena n-áirítear iompar, teileachumarsáid, seirbhísí gairmiúla, seirbhísí airgeadais, seirbhísí poist agus cúiréireachta, miondíol agus dáileadh, seirbhísí comhshaoil agus turasóireacht.

Is é an tAontas Eorpach an t-onnmhaireoir agus an t-allmhaireoir seirbhísí is mó ar domhan agus tá thart ar 25 % de thrádáil seirbhísí an domhain aige. Is ionann trádáil i seirbhísí freisin agus trian de luach comhcheangailte iomlán an Aontais ar thrádáil earraí agus seirbhísí, agus tá seirbhísí breise leabaithe freisin i luach fhormhór na n-earraí.

Cuireann Eurostat staidreamh ar fáil ar leibhéal na hearnála le haghaidh na bpríomhearnálacha seo a leanas

 • seirbhísí monaraíochta ar ionchuir fhisiciúla atá faoi úinéireacht daoine eile
 • seirbhísí cothabhála agus deisiúcháin, nach n-áirítear in aon áit eile
 • iompar
 • taisteal
 • foirgníocht
 • seirbhísí árachais agus pinsin
 • seirbhísí airgeadais
 • muirir ar úsáid maoine intleachtúla, nach n-áirítear in aon áit eile
 • seirbhísí teileachumarsáide, ríomhaireachta agus faisnéise
 • seirbhísí eile gnó
 • seirbhísí pearsanta, cultúrtha agus áineasa
 • earraí agus seirbhísí rialtais, nach n-áirítear in aon áit eile

Taifeadann staidreamh maidir le trádáil idirnáisiúnta seirbhísí na hidirbhearta seirbhísí a tharlaíonn

 • idir cónaitheoirí Bhallstáit an Aontais
 • idir cónaitheoirí Bhallstáit an Aontais agus cónaitheoirí ó thíortha nach Ballstáit iad

Soláthraíonn na staitisticí sin na luachanna airgeadaíochta de réir an chineáil seirbhíse agus de réir tíre comhpháirtíochta, bunaithe ar na hidirbhearta arna dtaifeadadh faoi chomhardú íocaíochtaí tíre.

 

Roinn an leathanach seo: