Roba proizvedena u skladu s pravilima čuvanja

Ova stranica služi kao referentni dokument samo za zahtjeve za proizvode na razini EU-a. Mogu se primjenjivati dodatni zahtjevi ovisno o odredišnoj državi članici EU-a. Za sve pojedinosti posjetite My Trade Assistant (Moj asistent za trgovinu).

Imajte na umu da se na ovoj stranici opći opis svakog naslova nalazi na svim jezicima EU-a. Međutim, pojedinosti su dostupne samo na engleskom jeziku.

Ograničenja uvoza za tvari koje oštećuju ozon (ODS) i fluorirane stakleničke plinove

Proizvodi koji oštećuju ozonski omotač

U cilju zaštite okoliša zabranjen je uvoz u Europsku uniju proizvoda i opreme koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski omotač (ODS). Ta se zabrana primjenjuje na uvoz iz bilo koje zemlje, bez obzira na to je li stranka Montrealskog protokola o ODS-u iz 1987.

Tvari koje oštećuju ozonski sloj

U cilju zaštite okoliša, uvoz tvari koje oštećuju ozonski omotač (ODS) dopušten je za ulazak u Europsku uniju (EU) samo ako ispunjavaju određene uvjete.

Zabrana proizvoda koji sadrže fluorirane stakleničke plinove

Zabranjeno je stavljanje na tržište određenih proizvoda i opreme koji sadrže fluorirane stakleničke plinove kako bi se smanjile emisije fluoriranih stakleničkih plinova obuhvaćenih Kyotskim protokolom.

Zahtjevi za stavljanje na tržište boja i lakova

Boje i lakovi moraju biti u skladu sa zahtjevima za stavljanje na tržište koji su osmišljeni kako bi se spriječili negativni učinci emisija hlapivih organskih spojeva na okoliš.

Stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže fluorirane stakleničke plinove

Stavljanje na tržište proizvoda i opreme koji sadrže fluorirane stakleničke plinove podliježe odredbama o, među ostalim, zabranama tržišta, zahtjevima za označivanje, izvješćivanju o informacijama i obvezama registracije.

 

Zaštita ugroženih vrsta (Fauna i Flora)

CITES – zaštita ugroženih vrsta

Uvoz vrsta obuhvaćenih Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) podliježe sustavu dvostruke kontrole, uključujući kontrolu izvoza i uvoza u zemlji podrijetla i na određenim ulaznim mjestima u EU-u.

Statistički nadzor trgovine velikookom tunom i iglunom

Uvoz tune i igluna dopušten je samo ako je uz predmetni teret priložen statistički dokument o uvozu. Cilj je mjere očuvati pogođene vrste.

Sustav dokumentacije o ulovu plavoperajne tune

Uvoz plavoperajne tune podliježe sustavu dokumentacije o ulovu namijenjenom utvrđivanju podrijetla sve plavoperajne tune kako bi se regulirali stokovi te vrste, poboljšala kvaliteta i pouzdanost statističkih podataka te spriječio, suzbio i zaustavio nezakoniti ribolov.

Program dokumentacije o ulovu ribe Dissostichus spp.

Uvoz Dissostichus spp (obično poznat kao zuban) mora biti popraćen dokumentom o ulovu kako bi se provele mjere praćenja CCAMLR-a (Konvencija o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa)

Zahtjevi za uvoz proizvoda od tuljana

Zabranjuje se uvoz u komercijalne svrhe krzna mladunčeta grenlandskog tuljana i mladunčeta tuljana mjehuraša te proizvoda napravljenih od njih. Uvoz određenih proizvoda te vrste može se dopustiti ako su u skladu s određenim zahtjevima.

Kontrola nezakonitog ribolova

Uvoz određenih proizvoda ribarstva kontrolira se kako bi se spriječio, suzbio i zaustavio nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov (NNN)

Kontrola nezakonite drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine

Zabranjen je uvoz nezakonito posječenog drva i od njega dobivenih proizvoda.

FLEGT sustav za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine

Zabranjen je uvoz proizvoda od drvne sirovine koji se izvoze iz zemalja koje provode ovaj dobrovoljni sustav, osim ako je za pošiljku izdana dozvola FLEGT.

 

Kontrola proizvodnje i postproizvodnih postupaka u kojima se upotrebljavaju opasne tvari

Zahtjevi za stavljanje na tržište baterija i akumulatora

S obzirom na količinu opasnih tvari koje one sadrže te kako bi se zaštitio okoliš, zabranjeno je stavljanje na tržište određenih baterija i akumulatora.

Zahtjevi za stavljanje na tržište električne i elektroničke opreme

Uporaba određenih opasnih tvari ograničena je u električnoj i elektroničkoj opremi (EEO) koja se stavlja na tržište EU-a. Proizvođači i uvoznici tih proizvoda odgovorni su za gospodarenje otpadom, posebno za promicanje ponovne uporabe, recikliranja i drugih oblika oporabe takvog otpada.

Radioaktivni proizvodi

Uvoz radioaktivnih proizvoda strogo je ograničen kako bi se od radioaktivnog rizika očuvali okoliš i javno zdravlje.

 
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice