Vienotais ieejas punkts

Vienotais kontaktpunkts ir Eiropas Komisijas Tirdzniecības departamenta komanda, ko vada galvenais tirdzniecības nolīgumu izpildes uzraugs. Vienotais kontaktpunkts ir pirmais kontaktpunkts visām ES ieinteresētajām personām, kuras saskaras ar iespējamiem tirdzniecības šķēršļiem trešās valstīs vai kuras konstatē neatbilstību ilgtspējas noteikumiem, kas saistīti ar tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību vai vispārējo preferenču shēmu.

Lai jums palīdzētu atrast ceļu, vienotais kontaktpunkts ir izstrādājis divas sūdzību veidlapas — vienu par tirgus pieejamības/tirdzniecības šķēršļiem un otru par ilgtspējas jautājumiem, kā arī pakāpeniskus norādījumus to aizpildīšanai.

Vai vēlaties iesniegt sūdzību vienotajā kontaktpunktā? Sazinieties ar mums!

Vienotais kontaktpunkts var jums palīdzēt, kad gatavojat sūdzību — varat sazināties ar vienoto kontaktpunktu tieši pa e -pastu trade-entry-point@ec.europa.eu. Pirmspaziņošanas procesa ietvaros vienotais kontaktpunkts var jums palīdzēt izlemt, vai iesniegt sūdzību un vajadzības gadījumā vadīt sūdzības procesu.

Kā vienotais kontaktpunkts veic turpmākus pasākumus saistībā ar sūdzībām?

Pēc saziņas veidlapu saņemšanas vienotais kontaktpunkts nodrošinās racionalizētu jūsu sūdzības izvērtēšanas procesu. Tas ietver jūsu jautājuma novērtējumu, ko veic Tirdzniecības ĢD attiecīgie eksperti sadarbībā ar citiem Eiropas Komisijas dienestiem un attiecīgā gadījumā ES delegācijām. Kad novērtējums būs pabeigts, vienotais kontaktpunkts tieši sazināsies ar jums, lai izskaidrotu iznākumu un iespējamās turpmākās darbības.

Sazināties ar mums

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites