Vienotais kontaktpunkts

Vienotais kontaktpunkts ir komanda Eiropas Komisijas Tirdzniecības departamentā, ko vada galvenais tirdzniecības nolīgumu izpildes uzraugs. Vienotais kontaktpunkts ir pirmais kontaktpunkts visām ES ieinteresētajām personām, kuras saskaras ar iespējamiem tirdzniecības šķēršļiem trešās valstīs vai kuras konstatē neatbilstību ilgtspējas noteikumiem, kas saistīti ar tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību vai vispārējo preferenču shēmu.

Lai jums palīdzētu atrast ceļu, vienotais kontaktpunkts ir izstrādājis divas sūdzību veidlapas — vienu par tirgus piekļuves/tirdzniecības šķēršļiem un otru par ilgtspējas jautājumiem, kā arī pakāpeniskus norādījumus to aizpildīšanai. Jautājumos, kas saistīti ar Piespiešanas novēršanas instrumentu un lai iesniegtu attiecīgo informāciju, lūdzu, apmeklējiet Piespiešanas novēršanas instrumenta vienoto kontaktpunktu.

Vai vēlaties iesniegt sūdzību vienotajā kontaktpunktā? Sazinieties ar mums!

Vienotais kontaktpunkts var jums palīdzēt, kad gatavojat sūdzību — varat sazināties ar vienoto kontaktpunktu tieši pa e-pastu trade-single-entry-point@ec.europa.eu. Pirmspaziņošanas procesa ietvaros vienotais kontaktpunkts var jums palīdzēt izlemt, vai iesniegt sūdzību, un vajadzības gadījumā palīdzēt jums piedalīties sūdzību izskatīšanas procesā.

Kā vienotais kontaktpunkts veic turpmākus pasākumus saistībā ar sūdzībām?

Pēc saņemšanas, izmantojot saziņas veidlapas, vienotais kontaktpunkts nodrošinās racionalizētu procesu jūsu sūdzības izvērtēšanai. Tas ietver jūsu jautājuma novērtējumu, ko veic attiecīgie TRADE ĢD eksperti sadarbībā ar citiem Eiropas Komisijas dienestiem un attiecīgā gadījumā ES delegācijām. Kad novērtējums būs pabeigts, vienotais kontaktpunkts ar jums sazināsies tieši, lai izskaidrotu iznākumu un iespējamās turpmākās darbības.

Sazināties ar mums

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites