Ftehim tal-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit

L-UE u r-Renju Unit laħqu ftehim fil-prinċipju dwar il-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit, li japplika b’mod proviżorju mill-1ta’ Jannar 2021. Il-Ftehim joħloq żona ambizzjuża ta’ kummerċ ħieles:

  • l-ebda tariffa jew kwota fuq prodotti nnegozjati, soġġett għas-sottomissjoni ta’ prova xierqa tal-oriġini preferenzjali
  • aċċess sħiħ għas-suq għas-servizzi u l-akkwist pubbliku
  • dispożizzjonijiet solidi dwar kundizzjonijiet ekwi

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti. Tista’ wkoll tikseb informazzjoni dettaljata dwar it-tariffi, il-proċeduri doganali u r-rekwiżiti tal-prodott applikabbli għall-prodotti tiegħek fis-suq tar-Renju Unit u tal-UE.

 

Għall-kummerċ tal-merkanzija bejn l-UE u l-Irlanda ta’ Fuq, japplika l-Protokoll dwar l-Irlanda u l-Irlanda ta’ Fuq inkluż fil-Ftehim dwar il-Ħruġ.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr