Il-kummerċ diġitali

 

Il-kummerċ diġitali jirreferi għall-kummerċ li huwa permess mit-teknoloġiji elettroniċi. Dan iseħħ fis-setturi kollha tal-ekonomija u huwa importanti ħafna għall-industrija Ewropea.

Is-suq globali tal-kummerċ elettroniku qed ikompli jikber b’pass mgħaġġel. Globalment, il-bejgħ tal-kummerċ elettroniku kien stmat għal EUR 3.2 triljun fl-2019, b’madwar 1.5 biljun persuna jixtru online. Peress li l-UE hija l-akbar esportatur ta’ servizzi fid-dinja, hija tista’ tibbenefika ħafna mill-opportunitajiet tal-kummerċ diġitali.

Il-kummerċ modern huwa fil-biċċa l-kbira ffaċilitat mit-teknoloġiji diġitali. Pereżempju

 • il-banek jiddependu ħafna fuq it-trasferiment internazzjonali tad-data
 • in-negozjanti tal-prodotti agrikoli jużaw il-firem elettroniċi biex jikkonkludu xiri internazzjonali
 • il-manifatturi, l-intrapriżi tat-trasport tal-merkanzija u tal-loġistika jistgħu jittraċċaw u jtejbu l-prestazzjoni tal-magni u l-vetturi tagħhom madwar il-pjaneta bis-saħħa ta’ trasferimenti elettroniċi ta’ data

Is-servizzi relatati mas-software jirrappreżentaw sehem dejjem akbar tad-dħul tal-kumpaniji madwar id-dinja, u din ix-xejra mistennija tkompli. L- “Internet tal-Oġġetti” huwa kollu dwar il-ksib tal-opportunitajiet maħluqa billi jiġu kkombinati sensuri u tagħmir li jaħdem bl-internet, settijiet kbar ta’ data, u kapaċitajiet informatiċi bi prestazzjoni għolja.

Kumpaniji iżgħar żiedu bil-kbir il-parteċipazzjoni tagħhom fi tranżazzjonijiet kummerċjali internazzjonali bl-użu tal-Internet biex jikkonnettjaw mal-klijenti u l-fornituri, jipprovdu informazzjoni, jieħdu u jagħmlu ordnijiet, u jiffaċilitaw il-konsenja ta’ prodotti u servizzi.

Il-politika tal-UE dwar il-kummerċ diġitali

L-importanza li l-UE tagħti lill-kummerċ diġitali hija riflessa kemm fin-negozjati kummerċjali bilaterali tagħha kif ukoll fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

Fin-negozjati bilaterali, l-UE tfittex li tistabbilixxi dixxiplini orizzontali li huma indispensabbli għall-funzjonament tajjeb tal-kummerċ online u li japplikaw b’mod ġenerali għall-kummerċ online ta’ prodotti, servizzi, akkwist pubbliku, eċċ. L-għan ġenerali huwa li

 • l-iżgurar tal-prevedibbiltà u ċ-ċertezza legali għan-negozji
 • jiżguraw ambjent onlajn sigur għall-konsumaturi.
 • tneħħija ta’ ostakli mhux ġustifikati

Fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, aktar minn tmenin membru huma involuti f’negozjati dwar il-kummerċ elettroniku. L-UE tqis din l-inizjattiva bħala opportunità unika biex jinkisbu reazzjonijiet tal-politika kummerċjali li ilhom mistennija u għandha l-għan li tinnegozja sett komprensiv u ambizzjuż ta’ regoli li jsaħħu kemm il-kummerċ elettroniku domestiku kif ukoll dak globali.

Kummerċ fis-servizzi diġitali integrati fi prodott

Il-kummerċ fis-servizzi qed jikber fl-importanza, mhux biss f’forma intanġibbli iżda wkoll f’forma tanġibbli, jiġifieri permezz tal-inkorporazzjoni ta’ tali servizzi fi prodott finali. Il-fenomenu tas- “serviċifikazzjoni tal-manifattura”, li jirriżulta f’ “servizzi inkorporati”, jaffettwa sehem dejjem jikber tal-kummerċ tal-oġġetti. Eżempju ta’ tali “servizzi inkorporati” huwa softwer li jaqsam il-fruntiera bħala komponent ta’ ħafna oġġetti, b’mod partikolari fis-settur awtomobilistiku.

Id-domanda dejjem tikber għal prodotti ekoloġiċi se teħtieġ dejjem aktar teknoloġija avvanzata li se tinkludi ħafna aktar proċessi u softwer “intelliġenti”. 

L-UE qed tistinka biex tiffaċilita l-kummerċ f’tali oġġetti, inkluż permezz tal-użu ta’ proċeduri doganali xierqa li jippermettu trattament mingħajr dazju ta’ servizzi li huma inkorporati fi prodott finali.

Bejgħ online ta’ oġġetti jew servizzi

Il-kummerċ illum huwa ffaċilitat ħafna minn pjattaformi online għall-kummerċ elettroniku. Dawn jistgħu jkunu jew

 • siti web individwali bħall-ħwienet online
 • pjattaformi ospitati, bħal swieq online fejn ditta toffri interfaċċa u normalment softwer back-office għal bejjiegħa u xerrejja differenti

Il-pjattaformi tal-kummerċ elettroniku jagħmlu n-negozjar aktar faċli minħabba

 • ix-xerrejja u l-bejjiegħa f’pajjiżi differenti jistgħu jikkuntattjaw lil xulxin faċilment
 • il-bejjiegħa jistgħu jirreklamaw u joffru l-prodotti u s-servizzi tagħhom lil ħafna klijenti potenzjali

Is-swieq online joffru għażla akbar lill-konsumaturi peress li jistgħu jfittxu u jqabblu prodotti jew servizzi minn bejjiegħa differenti.

Il-klijenti jistgħu jkunu utenti finali (persuni fiżiċi jew ditti) jew rivendituri.

Jekk tixtieq tbigħ il-prodott jew is-servizz tiegħek permezz ta’ dawn il-kanali online lill-klijenti fi swieq barra mill-UE, huwa meħtieġ li tiċċekkja r-rekwiżiti tal-esportazzjoni kif tagħmel għall-kanali tal-bejgħ tradizzjonali.

Meta tbigħ kwantitajiet żgħar lill-utenti finali huwa importanti li tinforma ruħek dwar ir-regoli de minimis. Dawn ta’ spiss jeżentaw oġġetti ta’ valur baxx mit-tariffi u għandhom biss rekwiżiti formali minimi rigward il-burokrazija.

Skont il-prodotti jew is-servizzi li tixtieq tbigħ, jista’ jkun hemm rekwiżiti addizzjonali biex tiċċekkja. Pereżempju, se jkollok tikkunsidra mistoqsijiet dwar

 • il-gateways tal-pagament użati online
 • rekwiżiti tal-privatezza tad-data fis-suq fil-mira tiegħek u t-trasferiment transfruntier tad-data
 • kif tittratta l-magazzinaġġ u l-loġistika
 • il-protezzjoni tal-konsumatur u r-regoli dwar is-sigurtà tal-prodotti
 • id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali
 • Regoli tal-VAT
 • spejjeż tas-servizzi postali/tal-kurrier eċċ.

Tista’ tikkuntattja lill-kmamar tal-kummerċ, lill-aġenziji tal-promozzjoni tal-esportazzjoni, lill-konsulenzi jew lil istituzzjonijiet simili għall-għajnuna f’dan il-proċess. In-netwerk Enterprise Europe joffri wkoll b’mod ġenerali fl-Ewropa li jinkludi informazzjoni dwar is-swieq barranin.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr