In-nomenklatura Magħquda

In-nomenklatura Magħquda (NM) hija s-sistema ta’ kodifikazzjoni tal-UE bi tmien ċifri, li tinkludi l-kodiċijiet tas-Sistema Armonizzata (SA) b’aktar subdiviżjonijiet tal-UE. Iservi t-tariffa doganali komuni tal-UE u jipprovdi statistika għall-kummerċ fi ħdan l-UE u bejn l-UE u l-bqija tad-dinja.

Kif jaħdem?

Kull subdiviżjoni tan-nomenklatura hija magħrufa bħala “kodiċi NM”. Għandu numru ta’ kodiċi b’ 8 numri segwit b’deskrizzjoni u rata ta’ dazju. Skont il-każ, jista’ jkun fiha unità supplimentari.

Sottointestaturi NM, li huma ddikjarati f’dikjarazzjonijiet għall-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet, jiddeterminaw

  • liema rata tad-dazju doganali tapplika għal oġġett partikolari
  • kif l-oġġetti jiġu ttrattati fl-istatistika u fir-regolamenti

X’inhi n-nomenklatura?

  • dispożizzjonijiet preliminari (regoli ġenerali għal klassifikazzjoni, regoli relatati mad-dmirijiet jew man-nomenklaturi, eċċ.)
  • deskrizzjonijiet tal-oġġetti
  • noti addizzjonali għat-taqsima/kapitolu u noti f’qiegħ il-paġna li għandhom x’jaqsmu mas-subdiviżjonijiet tan-NM
  • rati tad-dazju konvenzjonali — l-impenji tariffarji tal-UE fid-WTO, u xi dazji awtonomi tal-UE
  • unitajiet supplimentari
  • sett ta’ annessi ta’ tariffi (agrikoltura, kimika, eċċ.) u sistema ta’ kodiċi speċjali (Kapitoli 98 u 99)

Tinstab fl-Anness Itar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87. In-nomenklatura hija aġġornata kull sena u ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE.

Biex tgħinek tuża n-Noti ta’ Spjegazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda li joffru spjegazzjonijiet dettaljati għal kull kategorija ta’ prodotti. Żomm f’moħħok li n-noti ta’ spjegazzjoni mhumiex legalment vinkolanti.

Eżempju tal-klassifikazzjoni tal-prodott

Kapitolu HS

2 ċifri

18 Preparati ta’ kawkaw u Kawkaw

Intestatura ta’ HS

4 ċifri

1806 Ċikkulata u preparati ta’ ikel oħrajn li fihom il-kawkaw

Subintestatura HS

6 ċifri

1806 10 Trab tal-kawkaw, li fih zokkor miżjud jew materjal ta’ ħlewwa miżjuda

Subintestatura tan-NM

8 ċifri

1806 10 15 — Li ma fihomx sukrows jew fihom inqas minn 5 % tal-piż sukrows (inkluż zokkor maqlub (invert) magħruf bħala sukrows) jew isoglukows imfisser bħala sukrows

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr