Skema ta’ preferenzi ġeneralizzati Plus (GSP +)

Il-kumpanija tiegħek timporta prodotti minn pajjiżi li qed jiżviluppaw jew li huma inqas żviluppati? Din it-taqsima tgħinek tifhem il-GSP tal-UE +

Mad-daqqa T’għajn

L-iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi Plus (SĠP +) tal-UE tagħti lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw inċentiv speċjali biex isegwu żvilupp sostenibbli u governanza tajba.

Il-pajjiżi eliġibbli għandhom jimplimentaw 27 konvenzjoni internazzjonali dwar

 • id-drittijiet tal-bniedem
 • drittijiet tax-xogħol
 • l-ambjent
 • governanza tajba

Min-naħa tagħha, l-UE tnaqqas id-dazji tal-importazzjoni tagħha għal żero fuq aktar minn żewġ terzi tal-linji tariffarji tal-esportazzjonijiet tagħhom.

Pajjiżi benefiċjarji

 • L-Armenja
 • Il-Bolivja
 • Cape Verde
 • Il-Kirgiżistan
 • Il-Mongolja
 • Il-Pakistan
 • Il-Filippini
 • Is-Sri Lanka

L-iskadenza: L-SPĠ + attwali hija valida sal-2023.

It-tariffi

Lista sħiħa tal-prodotti koperti.

 

Tuża l-għażla ta’ tiftix tal-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tagħha.

F’każ ta’ dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Regoli ta’ l-oriġini

Ir-regoli ta’ oriġini huma l-istess bħal dawk li japplikaw għall-iskema standard GSP.

Qabel ma tesporta/timporta, kun żgur li

Tolleranza

It-tolleranza hija espressa

 • fil-prezz tal-prodotti finali għas-sajd u prodotti industrijali
 • f’piż tal-prodotti finali għal prodotti agrikoli

It-tolleranzi inklużi fl-SĠP huma aktar laxki mit-tolleranzi regolari. Huma jammontaw għal 15 % fil-prezz mill-fabbrika tal-prodott finali minflok 10 %.

Tolleranzi speċifiċi japplikaw ukoll għat-tessuti u l-ħwejjeġ u huma deskritti fin-noti introduttorji tal-Anness 22–03.

Ara wkoll ir-regola ġenerali tat-Tolleranza jew De Minimis.

Kumulazzjoni

It-tipi ta’ akkumulazzjoni li ġejjin joperaw fil-kummerċ taħt is-SĠP tal-UE

 • bilaterali
 • reġjonali
 • estiż
 • akkumulazzjoni man-Norveġja, mal-Iżvizzera u mat-Turkija
Akkumulazzjoni bilaterali

Materjali li joriġinaw mill-UE jistgħu jiġu integrati fil-prodotti manifatturati f’pajjiż SĠP u mbagħad jitqiesu li joriġinaw f’dan il-pajjiż tas-SĠP, sakemm l-ipproċessar li jsir fil-pajjiż SĠP imur lil hinn mil-livelli minimi.

Akkumulazzjoni reġjonali

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Brunej darussalam

Bolivja *

Il-Bangladexx

L-Arġentina

Il-Kambodja

Il-Kolombja

Il-Bhutan

Il-Brażil

L-Indoneżja

Il-kosta Rika

L-Indja

Il-Paragwaj

Laos

EL Salvador

In-Nepal

L-Urugwaj

Il-Malasja

Il-Gwatemala

Il-Pakistan *

 

Il-Mjanmar

Il-Ħonduras

Sri Lanka *

 

Filippini *

In-Nikaragwa

 

 

Il-Vjetnam

Il-Panama

 

 

 

Il-Perù

 

 

 

Il-Venezwela

 

 

* Il-pajjiżi li bħalissa huma benefiċjarji tal-SĠP +

 • l-użu ta’ komponenti bejn pajjiżi mill-istess grupp huwa permess (eż. l-Indja tista’ tuża ingredjenti mill-Pakistan minħabba li huma kemm fil-Grupp III), għalkemm jeħtieġ li wieħed jiftakar xi regoli importanti:
 • akkumulazzjoni reġjonali bejn pajjiżi fl-istess grupp tapplika biss meta l-pajjiżi involuti fl-akkumulazzjoni jkunu, fil-ħin tal-esportazzjoni tal-prodott lejn l-Unjoni Ewropea, pajjiżi benefiċjarji u mhux sempliċiment pajjiżi eliġibbli
 • jekk oġġetti li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju wieħed jiġu pproċessati aktar f’pajjiż membru ieħor ta’ dak il-grupp, l-oġġett jista’ jitqies li joriġina f’dan il-pajjiż tal-aħħar (sakemm l-ipproċessar imur lil hinn minn operazzjonijiet minimi)
 • sabiex tiġi determinata l-oriġini tal-input (meta l-input minn membru wieħed tal-grupp jintbagħat lil membru ieħor tal-grupp), ir-regola ta’ oriġini korretta hija dik li tkun tapplika għall-esportazzjonijiet diretti mill-pajjiż fornitur lejn l-UE.
 • l-akkumulazzjoni hija wkoll possibbli bejn pajjiżi benefiċjarji individwali tal-Grupp I u l-Grupp III. Dan huwa biss fuq talba u taħt ċerti kundizzjonijiet.

Innota li xi prodotti huma esklużi mill-kumulazzjoni, meta jkun hemm differenzi bejn l-istatus tal-pajjiżi tas-SĠP tal-istess grupp (SĠP/SĠP +/ABE). Il-lista tal-prodotti kkonċernati hija inkluża fl-Anness 13b.

Akkumulazzjoni estiża

Pajjiżi SPĠ jistgħu, taħt ċerti kundizzjonijiet, jitolbu lill-UE għal awtorizzazzjoni biex takkumula ma’ pajjiżi li magħhom l-UE għandha ftehim kummerċjali.

 • Din il-possibbiltà hija miftuħa biss għal prodotti industrijali u prodottiagrikoli pproċessati.
 • meta d-dħul minn pajjiż terz li miegħu l-UE għandha FTA tintbagħat lil pajjiż GSP, ir-regola ta’ oriġini korretta hija dik li tkun tapplika għall-esportazzjonijiet diretti mill-pajjiż fornitur lejn l-UE.
Akkumulazzjoni ma’ oġġetti li joriġinaw fin-Norveġja, l-Isvizzera u t-Turkija

Il-pajjiżi benefiċjarji jistgħu jakkumulaw l-oriġini b’oġġetti tal-Kapitoli 25 sa 97 tas-Sistema Armonizzata li joriġinaw fin-Norveġja, fl-Isvizzera u fit-Turkija.

 • materjali li joriġinaw fin-Norveġja, l-Iżvizzera jew it-Turkija li jgħaddu minn aktar minn operazzjoni minima f’pajjiż benefiċjarju, jitqiesu li joriġinaw f’dak il-pajjiż benefiċjarju u jistgħu jiġu esportati lejn l-UE, lejn in-Norveġja, lejn l-Iżvizzera jew lejn it-Turkija.
 • ir-regola ta’ hawn fuq ma tapplikax għal prodotti agrikoli jew prodotti koperti b’deroga
 • għal dan it-tip ta’ akkumulazzjoni għandha tapplika, l-UE, in-Norveġja, l-Iżvizzera u t-Turkija jridu jagħtu l-istess trattament preferenzjali lil prodotti li joriġinaw f’pajjiżi SĠP

Nuqqas ta’ manipulazzjoni

Id-dispożizzjoni dwar it-trasport dirett fir-regoli tal-oriġini tas-SPĠ ġiet sostitwita minn klawżola ta’ nonmanipulazzjoni (l-Artikolu 74 tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru 1063/2010).

 • id-differenza ewlenija meta mqabbla mad-dispożizzjoni diretta tat-trasport hija li l-importaturi fl-UE mhux se jkunu meħtieġa jagħtu prova tal-konformità tagħhom mal-kundizzjonijiet
 • madankollu, l-Amministrazzjoni Doganali ta’ Stat Membru tal-UE tista’ titlob din il-prova jekk ikollha raġuni biex temmen li l-kundizzjonijiet ma ġewx sodisfatti

Rifużjoni tad-dazju

Ir-rifużjoni tad-dazju hija awtorizzata.

Il-kundizzjonijiet TAL-BASTIMENTI

Sabiex bastiment tas-sajd jitqies li joriġina minn pajjiż benefiċjarju — li jkun jimplika li l-ħut maqbud minn dan il-bastiment lil hinn mill-ibħra territorjali jkun ukoll oriġinarju — il-kriterji applikabbli jirreferu għall-pajjiż tar-reġistrazzjoni u tal-bandiera tal-bastiment, iżda wkoll għas-sjieda tiegħu. Kun af li skont ir-regoli tal-oriġini tas-SPĠ, ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku dwar in-nazzjonalità tal-ekwipaġġ jew tal-uffiċjali.

Operazzjonijiet minimi

Hemm żewġ settijiet ta’ operazzjonijiet hekk imsejħa “minimi” li qatt ma huma biżżejjed biex jagħtu l-oriġini

 • dawk imsemmija fl-Artikolu 76
 • u dawk, applikabbli biss għall-prodotti tat-tessuti u biss għal raġunijiet ta’ akkumulazzjoni reġjonali, inklużi fl-Anness 16.

Regoli ta’ Prodott Speċifiku

Lista ta’ pproċessar li għandu jitwettaq fuq materjali biex jinkiseb l-istatus oriġinarju hija inkluża fl-Anness 13a tal-istess Regolament. Il-lista tinkludi żewġ kolonni

 • waħda applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji tal-SPĠ l-anqas żviluppati
 • applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji l-oħra kollha tas-SPĠ

Gradwazzjoni

Xi pajjiżi li qed jiżviluppaw jesportaw prodotti kompetittivi ħafna, li ma jeħtiġux preferenzi biex ikollhom aċċess tajjeb għas-swieq dinjija. F’dan il-każ, il-GSP tiġi rtirata minn dawn is-setturi tal-prodotti permezz ta’ mekkaniżmu ta’ gradwazzjoni.

 • meta l-valur medju tal-importazzjonijiet minn pajjiż benefiċjarju tal-SĠP (diviż bil-valur totali tal-importazzjonijiet kollha tal-SPĠ għal dik it-Taqsima) matul 3 snin jaqbeż il-limitu ġenerali ta’ 57 %
 • għal prodotti veġetali, żjut ta’ annimali jew veġetali, xaħmijiet u xema’ u prodotti minerali, il-gradwazzjoni tapplika meta s-sehem f’perċentwali msemmi jaqbeż 17.5 %
 • għall-gradwazzjoni tat-tessuti tapplika meta s-sehem f’perċentwali msemmi jaqbeż 47.2 %

L-UE tirrevedi l-lista ta’ prodotti gradwati kull tliet snin permezz ta’ regolament ta’ implimentazzjoni u abbażi ta’ kriterji oġġettivi.

Hawnhekk tista’ ssib il-lista attwali ta’ prodotti gradwati.

Derogi

Tista’ tingħata deroga speċifika, taħt ċerti kondizzjonijiet, sabiex tippermetti regoli ta’ oriġini aktar laxki applikabbli għal prodotti speċifiċi li joriġinaw f’pajjiżi speċifiċi. Din id-deroga ngħatat lill-Kap Verde. Ara d-Deroga tal-Kap Verde ur-regoli tal-oriġini applikabbli.

Jekk jogħġbok iċċekkja wkoll l-avviż għall-importaturi maħruġ mill-UE, fejn infurmat lill-operaturi dwar elementi speċifiċi li jikkonċernaw il-Bangladesh.

Regoli ta’ oriġini għal prodotti speċifiċi

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • tgħallem dwar ir-rekwiżiti, ir-regoli u l-proċeduri tekniċi li l-prodotti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea f’ 2.6.
 • Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tagħha fl-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tagħha. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittixha bl-isem tal-prodott tiegħek b’magna tat-tiftix integrata.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

 • tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa, tas-sikurezza, sanitarji u fitosanitarji li l-oġġetti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea f’ 2.6.
 • Fittex ir-regoli dwar is-saħħa, is-sikurezza u l-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi. biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tagħha. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittixha bl-isem tal-prodott tiegħek b’magna tat-tiftix integrata.

Dokumenti ta’ approvazzjoni doganali u proċeduri

Provi tal-oriġini

Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi benefiċjarji tal-SPĠ tal-UE għandhom ikunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini. Kwalunkwe prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10 xhur wara l-ħruġ. Prova tal-oriġini tista’ tkun waħda minn dawn li ġejjin:

 • Formola A taċ-ċertifikat tal-oriġini — maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż benefiċjarju. L-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun lest li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati. Iċ-ċertifikat għandu jkun disponibbli għall-esportatur hekk kif tkun saret l-esportazzjoni (jew ikun żgurat). Madankollu, b’mod eċċezzjonali, jista’ jsir ċertifikat wara l-esportazzjoni taħt xi kondizzjonijiet.
 • Dikjarazzjoni ta’ fattura abbozzata mill-esportatur * — għal kunsinni li jingħataw valur ta’ EUR 6,000 jew inqas. Meta timla dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tkun ippreparat biex tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek.

* Biex tagħmel dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tittajpja, tittimbraha jew tipprintja d-dikjarazzjoni li ġejja (bl-Ingliż jew bil-Franċiż) fuq il-fattura, in-nota ta’ kunsinna jew dokument kummerċjali ieħor: “L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali Nru... ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali... skont ir-regoli ta’ oriġini tal-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi tal-Komunità Ewropea”. Trid tiffirma d-dikjarazzjoni ta’ fattura bl-idejn.

Dokumenti oħra

Skopri dwar dokumenti ta’ approvazzjoni doganali oħrajn u proċeduri meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Il-proprjetà Intellettwali u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Il-kummerċ tas-Servizzi

Is-SPĠ + tkopri l-oġġetti biss.

L-akkwist Pubbliku

L-investiment

Oħrajn (kompetizzjoni, TSD)

Pajjiżi eliġibbli

Biex ikun eliġibbli għall-GSP +, il-pajjiż irid

 • ippreżenta applikazzjoni
 • issodisfa l-kundizzjonijiet standard kollha tal-GSP
 • jissodisfaw iż-żewġ kriterji addizzjonali li ġejjin
 • kriterji ta’ vulnerabbiltà
  • is-sehem ta’ importazzjoni huwa s-sehem medju ta’ tliet snin ta’ importazzjonijiet koperti mill-GSP tal-pajjiż benefiċjarju speċifiku, relattiv għall-importazzjonijiet koperti mis-SĠP tal-pajjiżi kollha tal-GSP.Din il-medja għandha tkun inqas minn 6.5 % sabiex tikkwalifika għall-GSP +
  • is-seba’ l-akbar sezzjonijiet ta’ l-importazzjonijiet koperti mill-GSP jirrappreżentaw 75 % ta’ l-importazzjonijiet totali tal-GSP minn dak il-pajjiż fuq perjodu ta’ tliet snin.
 • kriterji ta’ żvilupp sostenibbli
  • il-pajjiż irid ikun irratifika l-27-il konvenzjoni internazzjonali dwar is-SĠP + dwar
   • id-drittijiet tal-bniedem
   • drittijiet tax-xogħol
   • l-ambjent
   • governanza tajba.
  • il-pajjiż ma jridx ikun ifformula riżervi li huma pprojbiti minn dawn il-konvenzjonijiet
  • il-korpi ta’ monitoraġġ tal-konvenzjonijiet ma jridux ikunu rrappurtaw li l-pajjiż naqas milli jimplimentahom b’mod effettiv.

Monitoraġġ

Ladarba l-UE tkun tat lill-pajjiż SĠP +, hija timmonitorja biex tiżgura li l-pajjiż

 • għadu parti mill-konvenzjonijiet internazzjonali koperti mill-SPĠ +
 • timplimenta l-konvenzjonijiet b’mod effettiv
 • tikkonforma mar-rekwiżiti tar-rapportar
 • taċċetta monitoraġġ regolari skont il-konvenzjonijiet
 • jikkoopera mal-Kummissjoni Ewropea u jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa

L-UE twettaq djalogu kontinwu dwar il-konformità tal-SĠP + mal-awtoritajiet tal-pajjiżi benefiċjarji.

 • id-djalogu huwa bbażat fuq lista ta’ kwistjonijiet (‘scorecard’) imfassla għal kull benefiċjarju tal-SĠP +. Huwa bbażat fuq l-informazzjoni li waslet mingħand
  • il-pajjiżi benefiċjarji
  • korpi internazzjonali ta’ monitoraġġ
  • is-soċjetà ċivili
  • it-trejdjunjins
  • in-negozji
  • tal-Parlament Ewropew
  • il-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea
 • l-UE torganizza żjarat regolari ta’ monitoraġġ tal-SĠP + f’kull pajjiż benefiċjarju biex jiltaqgħu mal-partijiet ikkonċernati. Il-pajjiż benefiċjarju huwa mistenni juri li qed jagħmel sforzi serji biex jindirizza l-kwistjonijiet stabbiliti fit-tabelli ta’ valutazzjoni.

Id-djalogu SĠP + jikkontribwixxi għar-rapport pubbliku dwar is-SĠP, li l-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kull sentejn. Ir-rapport fih valutazzjoni dettaljata dwar kemm kull pajjiż benefiċjarju qed jimplimenta l-konvenzjonijiet tal-27.

Kapaċità — appoġġ għall-bini

Lil hinn mill-monitoraġġ mill-qrib, il-Kummissjoni nediet diversi proġetti ta’ bini tal-kapaċità biex tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji.

L-UE qed tappoġġa s-sħab kummerċjali rilevanti u diversi benefiċjarji tal-SĠP + permezz ta’ għotjiet lill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol. Dawn il-proġetti

 • tgħin biex jiġi żgurat li l-pajjiżi japplikaw il-konvenzjonijiet ewlenin tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol
 • bini ta’ kapaċità biex ikun hemm konformità mal-obbligi ta’ rappurtar

L-istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem jinkludi appoġġ dedikat ta’ EUR 4.5 miljun biex jagħti s-setgħa lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex jikkontribwixxu għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni effettiva tas-27 konvenzjoni rilevanti rratifikati minn pajjiżi benefiċjarji tal-SĠP +.

Links u dokumenti siewja

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr