Minimal bearbetning eller behandling

Utöver de särskilda ursprungsregler som gäller för den produkt du vill importera eller exportera måste du kontrollera om de åtgärder som vidtas i EU eller i det handelspartnerland där du importerar eller där du exporterar är mer omfattande än vad som krävs. Dessa minimikrav anges i protokollet om ursprungsregler i det handelsavtal som du använder som importör eller exportör. Minimiverksamheten kan vara förpackning, enklare tillskärning, enklare montering, enklare blandning osv.

Om den produktion som bedrivs i EU eller i ett handelspartnerland hör till de förtecknade verksamheterna och ingenting annat har gjorts (dvs. inget material har tillverkats eller bearbetats) kan produkten inte anses ha sitt ursprung även om de produktrelaterade ursprungsreglerna är uppfyllda.

Dela sidan:

Genvägar